Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Neeiron

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovsé stránky, založení účtu na wiki, přihlášení do bakalířů A mailu.

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Vyhledejte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapa trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena (33Kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na 0.1 místo
 7. Ubytování (název, cena za dvoulůžkový pokoj za noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat název a adresa
 9. 1 strana, podpis a daum
 10. Uložit k sobě a poslat mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změni, unoverzální formát. Pro vytváření PDF je třeba mít APP např. PDF Creator nebo někdy v přímo v APP.

Vílet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Anglie. Dokument bude obsahovat to, co v předchozím s následujícími vyjímkami:

 1. Ubytování najděte airbnb- Odkaz na airbnb (2 osoby, 2 noci, do 4.-6.12.)
 2. Místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip
 • Zabalení několika souborů a složek do jediného souboru
 • Výsledek je soubor i přestože se mu někdy říká komprimovaná složka
 • Synonyma:
 • Zazipování, balení, archivace, komprese
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši - odeslat - ZIP
 • Složitější: Uložit a přesunout k sobě
 • Využití: Posílání celých složek mailem, distribuce APP a hudby
 • Zálohování
 • Formáty: ZIP, APK, RAR
 • APP: Zabudovaná přído do windows, winzip, winrar
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je výsledek menší než původní složka (Velikost složky : velikost zipu)
 • commons

Komprimace videa[editovat]

 • avi, mp4, mkv
 • kedeky: divx, h264, h265
 • rozlišení: 480p, 720p 1080p
 • APP: FormatFactory

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • APP určná hlavně na tabulky, grafy a složité počty
 • Příklady: nejrozšířenější Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google tabulky
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Romečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf podle zadání

Nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. Před uložením tabulky vyskočit z editace grafu
 2. Do grafu NIKDY nepatří součet
 3. Každý sloupec má mít nadpis
 4. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast všetně nadpisu
 5. Mazat pomocí delete

Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - Přesun, vkládání, mazání
 2. Vzorce mezi tabulkou
 3. Zaokrouhlení
 4. Naklápění
 5. Kopírování formátu
 6. Podmínění formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Graf liberoffice

při rekonstrukci postupujeme takto:

 • ze zadaného grafu sestavit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - Ovládání[editovat]

 • kurzorové různosti
 1. bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkama - rozšořování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky
 6. tvorba řad automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní postoupnost

Databáze[editovat]

 • Co je databáze? Databáze je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.
 • Historicky první typ databáze byl: První databáze vznikaly v padesátých a šedesátých letech především v IBM a vycházely z běžné paměťové reprezentace datových struktur.
 • SŘBD - Systém řízení báze dat.
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze
 • Pojmy:
 1. DB – Databáze
 2. DBS – Databázový systém
 3. DBMS – Database management systém
 4. SŘBD – Systém řízení báze dat fuj
 5. DB + DBS = DBMS
 6. SQL – structured query language
 7. Entita – reálně existující objekt s Atributy = vlastnosti Entit
 8. Relace – vztahy mezi entitami
 • Datové typy:
 1. int - běžná celá čísla
 2. float - malá čísla s desetinnou čárkou
 3. char - řetězec
 4. text
 5. date - datum

HTML[editovat]

 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Cailliau na propojeném informačním systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu). Zároveň také Tim Berners-Lee napsal první webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb.
 • V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně organizace NCSA (National Center for Supercomputer Applications) vybídla Marca Andreessena a Erica Binu k vytvoření prohlížeče Mosaic; ten vznikl v roce 1993 ve verzích pro počítače IBM PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Následoval rychlý rozvoj webu, takže bylo nutné pro HTML definovat standardy.
 1. Verze jazyka
 • Verze 0.9–1.2
 • Verze 2.0
 • Verze 3.2
 • Verze 4.0
 • Verze 4.01
 • Verze 5.0
 Po patnáctileté odmlce byla vydána nová verze. Ta již ukončuje závislost HTML na SGML opravuje mnoho chyb předešlé verze, vyřazuje mnoho zastaralých a již nepoužívaných prvků a přidává nové sémantické prvky. Zároveň přidává podporu mnohých nových a moderních technologií a zavádí nový systém vývoje jazyka.
 • Verze 5.1
 • Verze 5.2
 • Verze 5.3
 1. TAG
 angl. tag [teg] = "značka"
 HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu. Např tag vymezuje tučné písmo. Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>. Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové. Tagy se používají i v jiných jazycích, zejm. v XML.
 Struktura - Text - Bloky - Seznamy - Odkazy - Obrázky - Klikací mapy - Tabulky - Rámy - Objekty - Formuláře - Hlavička - Skripty a styly - Rozšíření - Strukturní tagy z HTML 5
 • Nyní by měl být stav ten, že v jednom programu je soubor otevřený v prohlížeči (např. Internet Explorer, Firefox), ve druhém programu je soubor otevřený v editoru (např. tedy Poznámkový blok)
 • Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML.
 • Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu prohlížeče příkaz Zobrazit > Zdrojový kód (případně View > Source, může se to jmenovat i jinak, někdy je to na pravém tlačítku). Otevře se nějaký program a v něm bude zdrojový kód. Ten program je nejčastěji Poznámkový blok (Notepad), ale může to být i jiný program. Zkuste si zobrazit zdroj, třeba teď hned.
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu

části stránky

 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu