Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Hanicka248

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře s na e-mail.

Souhrnné opakování za 1. ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (34kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - Penzion nebo hotel (Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (Název, adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření pdf se využívá např.: aplikace pdfceator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do Berlína[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz na airbnb, dvoulůžko v termínu od 4. - 6. 12.
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékárnu
 3. Odevzdat v PDF


Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

- tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru

 • ZIP - soubor, přestože se mu někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonima: zipování, komprese, balení, archivace
 • Jednoduché zipování: pravým tlačítkem - odeslat - ZIP
 • Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: posílání celých složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: nejznámější - ZIP, rar, apk
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve windowsu
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky/velikost ZIP)


Komprimace videa[editovat]

Formáty: avi, MP4, mkv Rozlišení: 480p, 720p, 1080p... Kodeky: xvid h264, h265 Aplikace: formatfactoryTabulkový kalkulátor[editovat]

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Např: Microsoft excel, Libre office calc, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistyka, grafy, přehledy.
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky.
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání.
 3. Roztahování sloupců.
 4. Součet.
 5. Jednoduchý graf.Nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně
 2. nadpisy sloupečků
 3. před vytvořením grafu, pečlivě označím oblast včetně nadpisu
 4. do grafu nepatří součet
 5. ukládat jen když není graf v editaci


podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky

HTML[editovat]

 1. Co to je?
 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 1. K čemu slouží?
 • Používá se pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee
 • V roce 1992 přicházejí první prohlížeče www stránek.
 1. Varianty:
 • HTML 1.0
 • HTML 2.0
 • HTML 3.0
 • HTML 3.2
 • HTML 4.0
 • HTML 4.1
 • XHTML 1.0
 • XHTML 1.1
 • XHTML 2.0
 • HTML 5.0 - dodnes se používá
 1. Jazyky:
 • PHP
 • CSS
 1. TAG
 • z angličtiny - "značka"
 • vymezují vzhled a smysl dokumentu
 • Např tag vymezuje tučné písmo
 • Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>
 • Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové.
 • Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu
 1. části stránky
 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 1. Tvoření
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,
 • stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu
 • Zobrazíme v prohlížeči