Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Elise2542

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny,systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení učtu na wikiverzitě, přihlášení na bakaláře a na email.

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení v četně ubytování z Chomutova do Kromněříž. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba z benzínu(7L na 100KM)
 5. Cena benzínu(1L za 34KČ)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetiné místo
 7. Ubytování: název, cena za dvoulužkový pokoj,náhled mapy, fotka
 8. Bankomat: název, adresa
 9. jedna strana podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat email

PDF[editovat]

Jedná se o takzvaný tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF se vytváří aplikace Pdfcreator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do Berlína[editovat]

Najděte automobilové spojený včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s nasledujícími vyjímkami:

 1. Ubytování přes Airbnb-odkaz na Airbnb, dvoulužko v termínu od 4-6.12
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékarnu.
 3. Odevzdat v Pdf.


Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

Je to takzvané zabalení několika souboru a složek do jediného souboru. Zip je soubor přesto že se mu někdy nepřesně říká komprimovana složka.

 • Synonima: zipování, komprese, balení, archivace.
 • Jednoduché zipování: pravím tlačítkem-odeslat-zip.
 • Složitější zipovani: umístit na plochu a přesunout k sobě.
 • Využití: posílání celých složek emailem, zálohovaní, distribuce aplikací a hudby.
 • Formaty: zip, rar, apk.
 • Aplikace: zabudovaná přímo do windousu.
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menčí než původní složka (velikost složky:velikost zipu)


Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mkv, mp4
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p
 • Kodek: xvid, h264, h265
 • Aplikace: FormatFactory


Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Např: Microsoft excel, Libre office calc, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistyka, grafy, přehledy.
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky.
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání.
 3. Roztahování sloupců.
 4. Součet.
 5. Jednoduchý graf.

Nejčastější Začatečnické chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně.
 2. nadpisy sloupečků.
 3. před vytvoření grafu, pečlivě označím.
 4. do grafu nepatří součet.
 5. ukládat jen když není graf v editaci.

podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání
Popis grafu.jpg

Databáze[editovat]

 1. Systém souborů s pevnou strukturou záznamů.Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů

V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

 1. Historicky první databáze byly papírové kartotéky.
 2. SŘBD = systém řízení báze dat
 3. Základní pojmy databáze:
 • Entita:objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy:řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)musí se od sebe lišit.
 • Atributy,pole:vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč: jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)

je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

 • Cizí klíč: je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index: je způsob řazení tabulky.

Pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce. Index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů. Primární klíč je vždy indexem.

 1. Datové typy:
 • Hierarchická databáze,
 • Síťová databáze,
 • Relační databáze,
 • Objektová databáze

HTML[editovat]

 • Co to je a k čemu se to používá ?
 1. Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • Jak vznikal (historie)
 1. První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.
 • Jaké měl varianty a jaké se používají nyní?
 1. HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)
 • S jakým jazykem se kombinuje?
 1. Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich vlastností (atributů) definovaných pro danou verzi.
 • Co je to tag + 5 příkladů (včetně významu) a na jaké části se rozděluje?
 1. Tag: Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky
 • V jakém programu se HTML zapisuje a zobrazuje?
 1. Struktura stránky
 • html - začátek
 • head - hlavička
 • body - tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • !doctype - specifikace DTD
 1. stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu