Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Dita10

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailů.

Souhrné opakování za první ročník[editovat]

Vyhledejte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. napku trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (průměrná spotřeba je 7l/100km)
 5. cena benzínu (33kč/l)
 6. vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. ubytování-název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat, název a adresa
 9. jedna strana, podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech PC i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF je třeba mít aplikaci např. PDF creator nebo někdy přímo v aplikaci.

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Londýna (nebo jiného města). Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími vyjímkami

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz na airbnb, pro dvě osoby na dvě noci od 4. do 6.12.
 2. místo bankomatu hledat lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor, přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma:
 1. Zipování
 2. balení
 3. archivace
 4. komprese
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši - odeslat - Zip
 • Složitější Zipování: uložit na plochu a přesunout k sobě
 • využití: posílání celých složek mailem,distribuce aplikací a hudby, zálohování,
 • Formáty: Zip, rar, apk
 • aplikace: zabudovaná přímo ve windows, WinZip, Winrar, 7-zip,
 • komprimační poměr: udává, kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky:velikost zipu)

Komprimace Videa[editovat]

 • Formáty: avi, Mp4, mkv,
 • kodeky: difx, h264, h265
 • rozlišení: 480p, 720p 1080p
 • aplikace: format factory

Tabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty příklady:

 • Microsoft Excel
 • Libre Office Calc
 • Google Tabulky


Požadované dovednosti:

 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf podle zadání

Nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. před uložením tabulky vyskočit z editace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast včetně nadpisu
 5. mazat pomocí DELETE


podmíněné formátování[editovat]

 1. operace s buňkami - přesun vkládání,mazání
 2. vzorce mimo tabulku
 3. zaokrouhlení
 4. naklápění
 5. kopírování formátu
 6. pormíněné formátování
 7. samostatné grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Graf libre office calc

Při rekonstrukci grafu postupujeme takto:

 • Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 1. je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl:papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy:
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze
 • Co to je databáze?
 • je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 • Historicky první typ databáze byl:
 • Papírové karoteky
 • co je SŘBD?
 • Báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 • Datové typy (4):
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze

HTML[editovat]

-značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy -vznikl v roce 1989, když chtěli jednodušší jazyk pro tvorbu dokumentů, vznikla tím i 1. webová stránka WordWideWeb -Kompatibilní s URL

Varianty:

 • verze 0,9-1,2
 • verze 2,0
 • verze 3,2
 • verze 4,0
 • verze 4,01
 • verze 5,0
 • verze 5,1
 • verze 5,2
 • verze 5,3 - současná verze

Tagy - slouží k úpravě textu

 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu

části stránky

 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 1. můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 2. HTML Editor
 3. nejčastější jsou však online editory - html-online.com,

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu