Informatika SZŠ Chomutov/SC3/AnetaRoutnerová

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na Wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailů.

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

vyhledejte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (průměrná spotřeba 7 l/8 km)
 5. Cena benzínu (dnes 33 kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování - název, cena za dvoulůžku, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat - název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích a mobilech se zobrazuje přesně stejně,cílový uživatel ho nemůže změnit, univerzální formát. Pro vytváření PDF je třeba mít aplikaci např. pdfCreator nebo někdy přímo v aplikaci

Výlet do Anglie[editovat]

najděte automobilové spojení v četně ubytování, z cv do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s vyjímkami:

 1. ubytování hledejte na AIRBNB- odkaz na AIRBNB 2osoby na 2noci od 4.-4.12.
 2. místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. odevzdejte v PDF


KOMPRIMACE[editovat]

Faenza-application-x-zip

tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor přestože se mu někdy říká komprimovaná složka. Synonyma:

 1. zazipování
 2. balení
 3. archivace
 4. komprese

Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši- odeslat- zip

 • Složitější zipování: uložit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: Posílání celých složek emailem, distribuce aplikací a hudby, zálohování
 • Formáty: Nejrozšířenější zip, rar, apk
 • Aplikace: zabudovaná ve windows- Winzip, winrar, 7-zip

Komprimační poměr Udává, kolikrát je výsledek menší než původ. složka (velikost složky : Velikost zip)

KOMPRIMACE VIDEA[editovat]

 • Formáty:Avi,mp4,mkv
 • Kodeky: divx, h264, h265
 • Rozlišení: 480, 720, 1080
 • Aplikace: formatfactory

TABULKOVÝ KALKURÁTOR[editovat]

aplikace určena předevší na tabulky, grafy a složité výpočty. příklady: nejrozšířenější- Microsoft Exel další: Libre Office Calc, Google Tabulky Požadované dovednosti:

 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvy, zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf podle zadání

NEJČASTĚJŠÍ ZAČÁTEČNICKÉ CHYBY[editovat]

 1. před uložením tabulky vyskočit z editace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvoření grafu pečlivě označit obsah včetně nadpisu
 5. mazat pomocí delete

Rekonstrukce grafu[editovat]

Graf liberoffice

při rekonstrukci postupujeme takto:

 • ze zadaného grafu sestavit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadáníExcel - ovládání[editovat]

 • kurzové různosti
 • Bilý kříž - označuje buňky
 • Malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti) - tvoří řady
 • Černá plná šipka - označení slupce/ řádku (objeví se pouze názvů sloupců či řádků
 • Čára s dvěma šipkama - rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přispůsobení obsahu)
 • Černý šípkový kříž - přesouvá buňky

Tvorba řad

 • Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

Databáze: Co to je databáze? je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů.

Historicky první typ databáze byl:Papírové kartotéky

co je SŘBD? báze dat

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam Entita

  objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

Záznamy:

  řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
  musí se od sebe lišit

Atributy, pole

  vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
  tvoří sloupce tabulky
  mohou nabývat různých hodnot
  pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč

  jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
  je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
  např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

Cizí klíč

  je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

Index

  je způsob řazení tabulky
  pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
  index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
  k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
  primární klíč je vždy indexem

Datové typy (4):Logická hodnota, celé číslo, znak, typ.

HTML

  Co to je a k čemu se používá

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy

  Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

  Jaké měl varianty a jaké se používají dnes

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

  co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)a na jaké části se rozděluje každá stránka

Tag: Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

  v jakém programu se HTML zapisuje a v jakém programu se stránka zobrazuje
 Struktura stránky
  html - začátek
  head - hlavička
  body - tělo stránky + definice pozadí
  - poznámka
  !doctype - specifikace DTD

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu