Informace, média a knižní kultura/Statistika 1/1. lekce

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Úvodní informace[editovat]

 • učí Jaromír Mazák
  • zkoumá občanskou participaci
 • dále kurz připravují Hanka Šiková (bude cvičit) a Františka Tranová
 • používají minimum matematických vzorců, a jde spíše o pochopení principů statistiky
 • studenti se budou zapojovat na semináři, kde si je budou cvičit a zkoušet
 • výsledky učení = jak se pozná, že student danému předmětu rozumí
  • sespány v sylabu
  • jsou tam odkazy na prezentace
  • každé téma je možné si na webu procvičovat
  • pracovní listy stáhnout před seminářem
  • zkouška formou písemného testu (rozpětí známkování na webu)
  • dále zápočet (zadání na stránce atestace)
   • odevzdáním dvou průběžných zápočtových úkolů
   • termíny je potřeba dodržovat
   • student má 14 dní na opravu úkolu
   • obě úlohy povinné, abych mohl ke zkoušce
  • dále bonusové úlohy - body navíc do koncového testu
   • co 14 dnů
   • do čtvrtka týdne, kdy probíhá přednáška je třeba ho odevzdat
  • v sekci data jsou data pro bonusové úkoly a zápočtové ukoly
 • další platformou učení je Moodle
  • v Moodle jsou i termíny
  • úkoly se odevzdávají přes Moodle ?

Úvodní hodina[editovat]

 • nejenom čísla, ale i statistický proces myšlení
 • zmáčkni P v online prezentaci a vyskočí ti okno s vysvětlením
 • ZÁKLADNÍ REPRODUKČNÍ ČÍSLO (R0)
  • v populaci, kde neprobíhají opatření, kolik jeden člověk nakazí lidí
  • R0 = 2, jeden člověk nakazí dva lidi a každý z nich zase dva lidi atd.
  • ve skutečnosti se ale nárůst neděje symetricky, i když počet nakažených exponenciálně roste
   • jsou lidi co nakazí velké množství lidí (10 % nakažených je odpovědné asi o 80 % nakažení)
   • a jsou lidi co nenakazí skoro nikoho
 • EFEKTIVNÍ REPRODUKČNÍ ČÍSLO (Rt)
  • kolik lidí se nakazí od jednoho nakaženého při nasazených opatřeních
 • STATISTIKA JAKO INVESTIGACE
  • hra se slovy
  • součást vědy a empirického výzkumu
  • proces vytváření vědění z dat
   • takže kvantitativní výzkum se může překrývat se statistikou
   • kdežto sociologie obsahuje i kvalitativní složky, takže je širší, než statistika
 • PPDACC CYKLUS
  • PROBLÉM
   • definice výzkumné otázky
   • cvičení: Jak moc lidé v České republice věří, že konflikt na Ukrajině eskaluje USA?
   • další vymyšlené otázky: nikdo neměl otázku
  • PLÁN
   • co měřit a jak
   • jak shromažďovat data a kde
  • DATA
   • uchování, získávání, čištění dat
  • ANALÝZA
   • vyhodnocení dat
   • důležitá část statistiky
  • ZÁVĚR/KOMUNIKACE (PREZENTACE)
   • Nate Silver - prominentní statistik v USA
    • volební predikce
    • myšlenka signál a šum - je důležité odlišit co se ve společnosti děje a co je jen náhodná variabilita, která informaci nenese
   • dva koncepty - starší z 19. století, že čísla mluví sama za sebe a statistika by měla být co nejsušší (William Fahr?)
    • Florence Nightingale objevila, že vojáci umírají díky infečkním onemocněním, ne kvůli těžkýcm zranění
    • spolupracovala s Fahrem, ale důležitá byla prezentace těch dat --takže to trochu popírá představu o suché statistice (dobře vybrané grafy a precizní komunikace)
   • kdežto Nate Silver říká, že data nemluví sama za sebe (2015)
   • vizualizace dat je důležitá
   • obrázek, ukázky úmrtnosti se přepočítává na 100 tisíc lidí, protože odfiltruje efekt velikosti populace (takže by křivka rostla na místo klesání)
 • STATISTIKA NA KATEDŘE STATISTIKY (slide 22)
  • více předmětů, které se statistikou zabývají
 • CÍLE VĚDY A STATISTIKY
  • cílem vědy je descripce (měřící nástroje)
   • deskriptivní statistika prezentuje data, tak aby byla srozumitelná - hlavní součást kurzu Statistika 1
  • explanace, vysvětlení - jaké kauzální mechanizmi působí ve světě to co pozorujeme
   • u statistiky je to ale interference dat - hlavní součást kurzu Statistika 2
    • závěr o populaci (jak vznikla data, změření míry nejistoty
 • TEORIE A FAKTA
  • fakta jsou přímá pozorování reality - př. "gazely když vidí predátory vyskakují do výšky"
  • zapojením dalších věcí vykrystalizuje teorie: "azela říká predátorovy, že má hodně energie a tak se predátor lekne"
 • ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN STATISTIKY
  • je proměnná (např. pohlavý s hodnotami žena/muž)
 • PŘÍKLAD
  • data eurostatu k chudobě nemusí být přesná, protože jde o to jaké metodiky se v jednotlivých zemích používají a jestli jsou vhodné
 • OPERACIONALIZACE
  • přepklopení teorie do operačního jazyka, tj. co mohu pozorovat či experimentálně ovlivnit
  • občas nás operacionalizace od původního poměru dost oddálí

Ke cvičení[editovat]

 • v sekci data stáhnout první data (nepracovat v online excelu)
 • a pak v sekci Pracovní úkoly je co budeme dělat