Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/9. lekce

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Statistické ukazatele a jejich využití ve výzkumu[editovat]

 • STATISTICKÉ UKAZATELE
  • analýzy v sociiologii se dělají z dostupných dat
  • celý komplex práce s daty
  • podle zákona se musí některá data odvádět
  • dříve statistika sloužila potřebám státu
   • následně vznik sociální politiky
  • microcensus se dělá mezi sčítáními osob a domů
  • sčítání domů a bytů po 10 letech
  • microcensus po 3-4 letech
   • statistický úřad, tam nerad zařazoval otázky na názory apod.
  • statistické údaje toho sami o sobě moc neříkají a vyžadují sociologickou interpretaci
   • např. pokud má rodina více dětí, nejsou potraviny, nebo topení úměrně dražší
    • s údaji nelze pracovat mechanicky, ale sociologicky to hodnotit
   • některé jevy se do statistik nedostanou - například to co občané v kriminologii nenahlásí
  • důležité je vědět jak probíhá sběr dat
  • jsou různé typy statistik: státní, podnikové, místní, atd.
  • funkce soustavy
   • analytická (co se děje právě teď)
   • plánovací
   • programová, prognostická (např. jak budou vypadat Vánoce v době covidu)
   • kontrolní (kontrola dosavadní činnosti, indikace vzniku nějaké problému)
  • statisticky úřad dělá i jiná šetření než censy, například statistika zaměstnanosti
 • PŘÍKLAD: ROZVODOVOST
  • úhrná rozvodovost je 50%
 • PRAVDĚPODOBNOST ROZVODU MANŽELSTVÍ
  • trend úhrné rozvodovosti ukazuje lineární růst v čase
  • ve 40. letech byla pod 10 %
  • v roce 2020 je mírně nad 50%
 • KVALITA STATISTIK
  • relevance
  • přesnost
  • načasování - čeká se na statistiky z určitého ministerstva už několik let
  • dostupnost - za některé statistiky se musí např. platit, byť vznikaji z peněz veřejných zdrojů
  • srovnatelnost - požadavek Evropské unie
  • koherentnost - propojitelnost různých údajů

Sekundární analýza[editovat]

 • sekundární analýza sekundárních dat, tedy analýza na druhou
 • mělo by se to spíš jmenovat studium dokumentů
 • termín sekundární analýza nechat pouze pro statistická data
 • obecně již jednou zpracovaná data
 • VÝHODY A FUNKCE SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY PODLE HEATON 2004
  • funkcí je zkoumat nové výzkumné otázky
  • nemá cenu obtěžovat respondenty s věcmi, se kterými je otravuje někdo jiný protože běžně v té oblasti dělá výzkum
 • SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA
  • různé vrstvy do kterých zasahuje
   • primární data
   • sekundární data (tabulky)
   • analýza, interpretace (zpráva)
   • generalizace
  • B. si ale myslí, že je to nepřesné, protože to může obsahovat chyby a kus těch informací mohlo zmizet, takže to člověka tlačí zpět k bázové informace
  • rešerše literatury není ani anýza, ani sekundární analýza
  • metaanalýza je odnož sekundářní analýzy, pracuje s již publikovanými články
  • sekundární analýza - pracuje se skundárními daty
 • METEANALÝZA JAKO SOFISTIKOVANÁ METODA VYHODNOCENÍ SEKUNDÁRNÍCH DAT
  • např. porovnat, jak se projevuje určitý lék
  • nepublikují se výsledky, které hypotézu zajímají, ale je to škola, protože je to pro vědu také dobrý výsledek
   • pro časopisy to ale není tak cool
   • důvod proč to nevyšlo může být, že je korelace někde jinde
 • TYPY SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY
  • měla by hledat nové informace hlubším zpracováním primárních dat
  • jeden datový soubor
   • explorace
   • testování hypotéz
   • metodologické analýzy
  • více souborů
   • otázka je jestli by se to nedalo integrovat do jednoho souboru
   • dá se zorganizovat komparativní šetření
   • v psychologii se dá standardizovat
 • PROBLÉMY SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY
  • nutnost kritického posouzení dat
  • nesbírat data tam, kde již existují, lepší je ty data využít
  • problémy
   • ontologické - co data reprezentují?
   • gnoseologické - identifikace proměných v kontextu
   • metodologické - jsou indikátory srovnatelné?
   • technické - v jakém stavu jsou data a identifikace, jestli nejsou štítky zvhlé, ohlodané od myší, polyté kafem atd.
   • etické - poskytování dat a pravidla
   • ekonomické - úhrada za data, výpočty, některá data ani nelze koupit, například pokud se nevydá publikace tak se data nevydávají, protože by mne někdo s vydáním knihy či článku mohl předběhnout
    • do diplomové práce nedávat dotazní, protože to je naše know how!!!

Dotazy k obsahové analýze[editovat]

 • nejsou

Vymezení základních metodologických pojmů[editovat]

 • návrat k původnímu tématu
 • POZNÁVACÍ FUNKCE VĚDY
  • = něco popsat, srovnat - Deskripce
  • explikace - něco vysvětlit
  • predikce - předvídat
  • porozumění - postižení smyslu, komplexity
  • heuristická - objevování nového, serendity principle (Merton) = každá analýza může přinést zajímavý moment
 • DESKRIPTIVNÍ FUNKCE VĚDY
  • kritérium musí být jasně definováno
 • VÝZNAM KOMPARACE
  • John Stuart Mill
   • kritizuje Durkheima
  • Durkheim, 1938 píše o potřebě zhodnocení výzkumu
 • POSUNY V CHÁPÁNÍ HYPOTÉZ V MODERNÍ VĚDĚ
  • Karl Popper
  • Tomas Kuhn - určitá hypotéza je po čase nahrazena jinou hypotézou, věda jednorázově přehodnotí celé soubory hypotéz
  • po 2. světové válce:
  • Imre Lakatos - vědecký výzkum programu/modelu - nedá se říct, který model je správný, snažíme se označit model, který je nejlepší, v současné vědě sociologické se testují především modely namísto hypotéz
  • Paul Feyeraben - kritika metodologie, provokativní stanovistka
   • 1924-1994
   • nemáme se soutředit jen na platné hypotézy a donekonečna je testovat, ale máme být otevření i novým věcem
   • lze pokládat v současné vědě nelogické hypotézi (například pustím-li předmět, bude padat nahoru - což může být platné ve stavu beztíže)

Otazníky postmoderny[editovat]

 • hrozí krize vědy?
 • RIZIKA GLOBALIZACE
  • otázka je, jestli je společnost postavena na faktech a jak ta fakta šířit
  • Bělohradský s ptá, jestli věci fungují tak jak fungovala donedávna
   • problém je, že experti se neshodnou (Beck)
   • nechceme překonávat pověry minulosti tak, jak činila moderna
   • osvícenství bojovalo s tmářstvím středověká plného nevědění a šarlatánství, plus to tlačilo náboženství
   • postmoderna pouští do hry předvědecké formy uvažování
    • lidé chodí ke kartářkám
    • šíří se bludy
    • a společnost je k tomu schovívavá a necítí potřebu s tím bojovat
    • je normální číst brakovou literaturu a pokleslé seriály
  • jak chápat rovnost?
   • rovnost na sítích, kde každý může říkat cokoliv
   • jakmile se něco řekne na netu, tak se to může dostat kamkoliv
   • otázka posouzení autority, kdo ten žblept může posoudit
   • Bělohradský říká, že periferie jsou dostředivé a elity ztrácí vliv
   • za Rakouska Uherska, pokud se něco řeklo ve Vídni, tak to mělo vliv, když řekla něco Karlovka, tak to mělo vliv
   • dnes se něco řekne a vliv není
   • Bělohradský: hrozí rozpad demokratické společností do post-pravdivých tlup?
    • hrozný návrat kmenových uspořádání, které tu byly před 2000 lety? Něco co už dávno neznáme?
   • lidé utíkají před břemenem argumentace a postpravdipé tlupy lajkují určité bludy
   • mizí závazek argumentovat
   • vznikají "alternativní fakta" - alternativa neargumentuje, alternativa tlačí názor a grupa co ji oljakuje z toho tvoří fakta
   • na středních školách jsou nadšeni, že mají studenti názor, ale problém a nebezpečí hrozí, že za názory nestojí argumenty
   • problém je, že i intelektuálové, kteří by měli mít vycvičenou argumentaci, vytváří autoritu argumentací
  • alternativní fakta
   • objevuje se na sítích
   • je to ale nesmysl, buď se to dá prokázat, nebo ověřit nebo ne, pokud ne, tak to nejsou fakta
 • POST-PRAVDIVÁ SPOLEČNOST
  • Hannah Arendtová: konflikt mezi rovností a jedinečností
   • každý může vydupávat jedinečné zacházení
   • otázka jak by se jedineční jedinci schodli
   • sem zapadá i otázka, jestli Češi nejsou vymyšleným národem
   • dříve se určité argumenty prostě přijímali
 • OBRANA VĚDECKÉ ARGUMENTACE
  • zabití náčelníka znamená zabití argumentu
  • otázka je jeslti už se nebudeme s ničím identifikovat
  • odpojíme se od obocného?
  • Alan Finkielkraut
   • argumentace proti závislosti na zájmech
   • například: očkování je v zájmu farmaceutických firem
    • i zde by se to mělo zargumentovat, přinést vědecké důkazy
 • nutné je trvat na argumentaci, prostřednictvím faktům
 • věda pravděpodobně představuje nejlepší nástroj pro seriozní fakty podloženou argumentaci - tím může udržet svoji autoritu
 • PARADOXY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU
  • je správná objektivní relita, nebo že svět je nějakou konstrukcí?
  • dvě paradigmata
   • subjekt-objektové
    • subjekt přistupuje pomocí metod a nástrojů krealitě a zkoumá ji
    • nepředpokládá existenci nejvyšší realitu
   • subjekt-subjektové
    • vydat se do reality a tím realizovat možnost ji poznat
    • chci-li poznat jak funguje vězení, musím se stát vězněm
    • etnometodolige Garfingel, vyzíval studenty aby narušovali standardy chování
 • PARADOX DRUHÝ
  • systémovost vs. parcialita
  • analizovat chování je těžké
  • tušíme kam mířit se zkoumáním, ale zkoumání je zprostředkované, protože nejde zkoumat v jádru, takže ty výsledky jsou pouze odhadové a nemusí stačit k výsledku
  • pokud někdo jde do kostela, nemusí se tam jít modlit ale natypovat objekty k vykradení, nebo pokud někdo hraje střílečky, nemusí u něj vznikat agresivita, ale může být agresivní a proto hraje střílečky - činy tedy nevypovídají o pravdě, jak někdo na netu tvrdí