Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/8. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
 • POKRAČOVÁNÍ DOPISŮ Z MINULA (80. léta na středním Slovensku)
  • ironické prostředky interpretace (Merton)
  • otázka je, jak dobře to prostředí známe

Obsahová analýza[editovat]

 • Kripendorff: Content analysis: an introduction to its methodology, SAGE - kapitoly 1, 2, 11 a 12?
 • Berlson: Objektivní, systematický a kvantitativní popis manifestního obsahu informačního sdělení
 • pod analýzou co se sděluje, chceme zjistit odpovědi i na další otázky - kdo a komu a jak to sděluje
 • technika bývá silně explorativní, Berlson píše, že respondenti by měli mít představivost
 • pokud například autor používá často spojky typu "ale", tak už to o autorovy cosi vypovídá
 • OA je nápadem, očekáváním, že získaná čísla prozdradí něco zajímavého
 • je potřeba být schopen číst mezi řádky
 • úspěšná analýza
  • reprezentativnost materiálu (např. novoroční projev prezidenta, není reprezentativní, protože je každý rok jiný, je lepší brát proujevy v rámci roku)
  • nesmí jít o náhodné jevy, musí to být repetitivní
 • HISTORIE OBSAHOVÉ ANALÝZY
  • za 2. světové války Američany analyzovali různé novyny a další zprávy, aby zjistili co se děje v nacistickém německu
   • po válce to Lasswell shrnul do knihy The Language of Politics
    • vyvinul schéma pro hodnocení politických jevů - fakt, preference, či přimykání se určitému směru
    • kategorie: lidé, skupiny, organizace
  • Berlson: analýza dopisů kongresu
  • R. K. White: studoval projevy Hitlera a Stalina po válce
   • emoční věci u Hitlera byly spojeny se sílou
  • I.Child (1960) analýza učebnic
   • jaké morální příběhy tam jsou
   • dnes se dělá analýza učebnic pro děti na genderovou korektnost
   • na katedře zkoumali pohádky z hlediska xenofobie
 • PŘÍKLADY A NÁMĚTY
  • L. Pokorná - analýza médií v 80. letech (např. Mladý svět)
   • typy obsahu (žádosti, kulturní informace, vlastní tvorba)
  • E. Masluchová - analýza politických vtipů
   • nakonec analyzovala vtipy v komunistických časopisech, které vycházeli za 2. světové války, aby se vyhla problémům
    • zjistily se změny
     • na začátku války běžná satyra
     • v průběhu války dehonestující vtipy na představitele soupeřících mocností
     • z vtipů se dalo vysledovat, jak se vyvíjí druhá světová válka
  • nemá cenu studovat analýzu kin (jde o to co nabídla distribuce)
   • program televize, taky k ničemu
   • chaty - se dají jednoduše zpracovat, ale výsledky nebývají zajímavé (že si lidé na chatech nadávaj, není zajímavé)
   • inzeráty - nepřináší nic zajímavého, nicméně historická analýza, kdy se v historii poptávalo jinak může být zajímavá
    • tedy šlo by, ale musí se citlivě nastavit
  • agentura INNOVATIO - sledovala televizní zpravodajtství a to jak určitý politik zaujme, či jak médium o polikovy informuje
   • dělá se to stále
  • studie peněženek spolužáků - odbýhá od obsahové analýzy, protože je to mechanické
 • POSTUP PŘI OBSAHOVÉ ANALÝZE
  • výběr materiálu
   • reprezentativní
   • objemný - u cvičení našeho se na tom nebude toliko lpět
  • vymezení jednotek
   • záznamová
    • otázka významu - kočka může znamenat více věcí
    • slovo musí naplnovat nějaký obsah a dobře ho reprezentovat
    • může se jednat o symbol (např. všechna slova, která nesou symboliku demogracie (= záznamová jednotka)
   • kontextová
    • rozsah textu
    • je potřeba zjistit výskyt dané jednotky ?
    • jak porovnat výskyt jednotky v relaci k nějakému textu
   • výpočetní
    • u většího rosahu záznamů, je potřeba to vypočítat
    • takže nejenom obsah ale i rozsah informace je důležitý
   • jednotek bude větší počet (např. budu sledovat více politiků ve zpravodajství, ne jednoho)
   • zajímavé bude vyčíslení kategorí, než jednotek
  • vše by mělo být zařazeno, přinejhorším vyrobit kategorii Ostatní
  • je potřeba dobře definovat hranice kategorií, je potřeba postavit, jak se to posoudí
  • nedělat věci, ve kterých sem sám zainteresován! - proniká subjektivních vlivů (pokud cizinec dělá zprávy o určitém etniku, může mu příjít vše negativní - subjektivní vliv)
 • NEZAPOMENOUT NA SKUTEČNOU ANALÝZU
  • lze přejít i do dalších dimenzí
   • forma sdělení: text, fotografie
   • pozitivní, negativní, neutrální informace
    • intersubjektivní reliabilita, jestli dva pozorovatelé dojdou ke stejné věci - proto je potřeba jasně stanovit kategorie
  • výcvyk posuzovatelů
   • správná kategorizace
   • pochopení jednotek a nositelů významů
  • převedení na počet, grafů, jednotek, indexů
   • grafy musí být srozumitelné
  • interpretace
   • možno formulovat hypotézy
   • nepřehánět to, nešokovat
   • je dobré napsat, jestli se představa ze začátku naplnila
   • je možné napsat, že zatím není dost dat na stanovení hypotézy
   • je možné napsat kritickou reflexi co se nepodařilo atd.
   • je možné publikovat i práci, kde se nepodařilo, když je práce zajímavá
 • PŘÍKLAD OBSAHOVÉ ANALÝZY
  • hodně se to učí na FSH
  • příklad: obsahová analýza podniku
   • blbé bylo, že se podnik jmenoval Rudý říjen, když vyráběl pneumatiky Barum
   • jak podnikový časopis píš o mládeži?
    • zkoumal se celý ročník, články o mládeži = základní jednotka
    • i sledování plochy, rastr, kolik článek pokryl čtverečků, tak byl velký
    • i důležité umístění na stránkách - dali k tomu rating
    • problém byl v tom, že podnik dával lepší podmínky lidem, kteří nic neuměli, než vyučeným
     • důvodem byl, že nebyli schopní využít automatizaci (na obsluhu automatických linek)
     • souviselo to s dělbou práce v socialistickém bloku
     • --ale nepochopil jsem proč na to museli mít nekvalifikovanou sílu
    • rozdělení časopisu do žánrů
     • ve sportovní straně
     • jiné než sport
      • studium
      • brigády
      • portréty zaměstnanců
      • a další kategorie
    • členění - na které straně co bylo - když je něco na první straně, tak to má větší potenciál, protože si toho každý všimne
    • druh zprávy - fotka má větší šanci někoho oslovit, než text
    • takže co záznam to čárka, nebo číslo u prostorové jednotky - dá se s tím pak počítat
    • analyzovaly všechna čísla vyjma silvestrovského - humorné - neralistické, vystupující z normálu
  • vyplněný dotazník je také de facto obsahová analýza
  • u OA je ideální přijít na něco nového, na něco co je skryto za obsahem
 • NOVÉ SMĚRY V OBSAHOVÉ ANALÝZE
  • s nástupem počítačů bylo vyhledávat jednotlivá slova, ale daleko horší jejich významy
  • příklad kdy si někdo vyhledával klíč "duševní nemoc", ale problém je, že to slovo se musí hledat v různých ohutí (duševní nemoci) i jiných zástupných termínech typu "duševní únava"
   • proto nelze počítačovou pomoc přeceňovat, i když se to stále zlepšuje
   • využití počítačů od 60. let
  • analýza rámců?
  • computer aided-text analisis
   • car.ua.edu
   • textanalisis.info
  • netnografie = počítačově podporovaná analýza komunit, webových stránek, diskusních skupin
  • strojové analýzy pro analýzu velkých dat
  • DŮ: měli bysme si k tomu něco přečíst v učebnici
  • PROJEKT: můžeme to dělat ve skupinách, které už jsme začali
   • bude k tomu asi seminář za 14 dní a tam si prodiskutujem jednotlivé náměty a řekneme si kdy to musí být hotové, příští týden se udělá první předběžná probírka
   • mělo by být hotové do začátku zkouškového období
   • orientačně 5 stránek, včetně tabulek apod.