Přeskočit na obsah

Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/7. lekce

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
 • FÁZE VÝZKUMU
  • je potřeba kontrolovat vstupy a výstupy (např. zápisy z jednání apod.)
 • MODEL EMPIRICKÉHO SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU
  • výzkum začíná zadáním (klient)
  • je potřeba dospět k formulaci problému
  • rozhodnutí o řešitelnosti
  • otázka do jaké grantové agentury se to pošle, problémy bývají u některých komplexních výzkumů, nebo s tradičním řazením (například výzkum kriminologie se řadí do sociologie, byť ho i EU řadí do práva
  • typy výzkumu
   • jednorázový
   • dlouhodobý
  • úvodní ideový projekt
   • završuje fázy zkoumání
   • musí mít ideologickou část
   • oponentura, konzultace s klientem
   • u základního výzkumu jde todle do grantové soutěže (tato příprava může trvat i půl roku)
   • nejde do detailu
   • následuje pracovní projekt výzkumu, který je konkrétní
  • pracovní projekt výzkumu
  • v aplikovaném výzkumu se úvodní a pracovní projekt nerozlišuje a je to jeden projekt
  • u základního výzkumu se to rozlišuje, ale nemusí, pokud se přesvědčí grantová agentura, že netřeba, nicméně některé agentury to ještě chtějí (známka nedůvěry)
   • nemusí ale být jasné řešení dopředu
  • systémová analýza předmětu
   • podrobné studium literatury
   • něco si o tom přečtu
   • nebo podniknu konzultace s odborníky
    • beseda
    • anketa
    • brainstorming
  • analýza objektu
   • teréní sonda
  • systematická analýza objektu
   • získání informací o objektu
   • předchází systémové analýze
  • i u odsouhlaseného projektu může následovat půlroční fáze konkretizace
  • bakalářská práce je práce, kterou někdo schválí
  • operacionalizace hypotéz
   • hypotézy teoretické
    • dedukce pracovních hypotéz
     • volba indikátorů
      • volba technik
       • co budu dělat "dotazník, nebo něco jiného"
       • pilotáž
       • software pro zpracování - vymyslím techniku, musím si k tomu naprogramovat sw pro zpracování
       • konzultace se statistikem
  • konkretizace metodiky
   • specifikace vzorku
   • zpracování dotazníku záznamového archu
    • tisk dotazníků
     • u velkých šetření to vytiskne tiskárna, která to nesmí zkazit
    • program zpracování
  • předvýzkum
   • někdy ho nepotřebuju
   • organizace, sběr dat, zpracování = zpráva o předvýzkumu (jde to, nebo je třeba na něčem ještě zapracovat)
  • sběr primární informace
   • sběr dat
   • někdy se musí urgovat vyplnění dotazníku
   • takže výzkumník pracuje stále
   • nutnost ověřitelnosti, že se jedná o seriozní výzkum
   • kontrola dotazníků, dobře vyplněné/nevyplněné
  • souhrná informace
   • statistické zpracování
   • kódování
   • nahrávání
   • logická kontrola - jestli je dotazník správný, nebo tam nejsou nelogické odpovědi
   • výpočty
   • transformace - např. některé otázky se nehodí pro další zpracování
   • třídění
  • analýza a interpretace
   • testování hypotéz
   • každý výzkum má končit doporučením dělat každý výzkum
   • otevírání nových otázek na závěr
   • výstupem je závěrečná zpráva - dnes ty zprávy nikdo nechce, ale chtějí publikaci, v podnicích také nemají zájem číst 100stránkové závěrečné zprávy
   • recenzované publikace - velký výzkum, je lepší publikovat v knize, než to rozdrobovat do článků (v přírodních vědách ok, ale v humanitní je to problém)
   • archivace - trend je archivovat data, důležité je archivovat způsobem, který umožňuje využití
    • na ff se archivují diplomky, ale ne data
    • pořádek ve svém soukromém archivu
  • STRATEGIE VÝZKUMU
   • komplexní proces na zaměření cílů
   • zásady
    • sledování reálných cílů
    • kontrola vstupů/výstupů - oponentura (když to někdo schválí, tak se chráním proti kritice zadavatele v závěru)
    • podmínky by měli být optimální, snesitelné
    • ideální je zapojení klienta, vědět co chce, jaké jsou jeho vedlejší motivy, atd.
    • strategická rozhodnutí nutné učinit včas, rychlá zpětná vazba, archivace (doklady, výsledky výzkumu, atd.)

Technika studia dokumentů[editovat]

 • = kvalitativní analýza, sekundární analýza, obsahová analýza
 • TECHNIKY STUDIA DOKUMENTŮ
  • cokoliv může vnést nějakou věc do světla
  • nepřímá informace
  • dokumenty
   • primární
    • pořízeny přímo svědkem události
    • neznamená, že primární dokument je lepší, protože může být nepřesná, subjektivní forma zápisu
   • sekundární
    • přežvejkaná informace z primární informace
  • další zdroje: dopisy, fotografie, stopy (klika více ošmataná)
  • dokumenty osobní a úřední
   • oficiální x neoficiální
    • ne nutně je oficiální nejlepší
    • neoficiální osobní poznámky
   • vyžádané x nevyžádané (spontání)
 • ZÁSADY KRITIKY DOKUMENTU
  • vnitřní kritika - zajistí kvalitu dokumentu
   • původnost dokumentu, věrohodnost
   • okolnosti vzniku (autor, doba vzniku)
   • metody zpracování (metody se mohou v čase měnit)
   • shoda s dalšími (nemusí vždy platit)
  • kritika vnější - použitelnost
  • oddělit fakta od hodnocení autora
  • zvážit motivaci autora
 • METODY ANALÝZY DOKUMENTŮ
  • kvalitativní
   • nejsou jasné algoritmy jak to konstruovat
   • náročné
   • rekonstrukce události - pokud je v dokumentu příběh, tak ho zrekonstruovat
   • explikace - dokument porovnám s teoretickým modelem
   • exemplifikace - dokument lze použít pouze jako příklad
   • procedury
    • monografická - popisuji událost ze všech možných hledisek (z dokumentů)
    • historická
    • typologická - např. typ životopisu ekonomického migranta, utřídit dokumenty podle typů
    • statistická - přechází v kvantitativní metodu
  • kvantitativní
   • obsahová analýza
    • neformalizované dokumenty, kvantitativní popis
   • sekundární analýza
    • pracuje s primárními daty, pracuje s formalizovanými daty