Přeskočit na obsah

Informace, média a knižní kultura/Principy digital humanities/1. lekce

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
 • je moodle
 • asi bude samostatný úkol o kterém si promluvíme v rámci zkoušky (bude to příští týden v SISu)

1. hodina: Digitální metody, digitální nástroje a vizualizace dat[editovat]

 • nosit si notebook a nainstalovat si Rstudio
  • tzn. interpret jazyka R a pak Rstudio desktop
  • připojení k internetu
 • DIGITAL HUMANITIES (též Humanities+, digital methods)
  • digitální nástroje a vědy humanitní v oblasti digitální
  • vylepšují kvantitativní výzkum
  • nejde moc provádět kvalitativní výzkum
 • LITERATURA
  • A new companion to Digita Humanities (v pdfku na webu)
  • Davon M. Berry: Digital humanities - více o webu
  • Museum and archive on the move - jakým způsobem prezentovat 3d objekty na webu
   • v muzeu vzniká embodiment, tedy vnímání rozšířené reality
  • Příručka k vizualizaci dat
 • DIGITAL HUMANITIES V ČESKÝCH ZEMÍCH
  • u nás se zatím moc nerozvíjí
 • CO TO JE
  • digitální obsah (data o uživatelých, návštěvnosti)
  • digitální nástroje (například jazyk R)
  • digitální metody (návody jak postupovat s daty a nástroji)
 • MCCARTY: METHDOLOGICAL COMMONS (METODOLIGCKÉ ZÁKLADY)
  • nové technické metody vedoucí ke spolupráci mezi disciplínami
 • DIARIAH-DE
  • výběr činností, které se objevují při zpracování dat
  • sběr dat - vložení do tabulek, nebo struktury - vytřídění/obohacení - analýza - interpretace - uložení dat - šíření závěrů
 • PREZENTACE DAT
  • vizualizace časovou osou
  • vytváření digitálních sbírek, vytěžování jazykových korpusů, přepisy textů ze starých textů
 • METODY DH
  • distant reading (Moretti)
  • cultural analytics (práce s obrazy, Manovich)
  • visual exploration of data a social ntwork analxsis - na základě vizualizace
  • cluster analysis, computer simulations, content analysis - na základě vyhodnocení textu
 • CULTURAL ANALITICS (Manovich)
  • nejprve se vytvoří dataset
  • automatická analýza dle jeho vlastností - například studium shluků obrazů určitého malíře a rozřazení díla
  • Selfie City - hodnocení selfies na twitteru - shluky v rámci jednotlivých měst, kde se lidé více usmívají apod.
 • SOCIOGRAM
  • vyjádření vztahů nějaké osoby
  • kreslí se tam šipky vztahů
  • sílu zapojení udává s větším množstvím kontaktů sousedních osob
 • DISTANT READING (Moretti)
  • graf vztahů peron z Hamleta - pokud se vyskytly na jedné stránce
  • pokud je zmíněn dotyčný vícekrát je zde vyšší síla vztahu

Digitální nástroje a vizualiace dat (1. přednáška)[editovat]

 • jasné a efektivní sdělování dat (grafy, infografiky)
 • VIZUÁLNÍ ELEMENTY
  • fyzické objektu - ukáže se dítěti tužka, jako zástupce tužek
  • ...
 • TYPY VZTAHŮ
  • když nejde data vizualizovat, tak jich není dost
  • je potřeba data charakterizovat
  • např. vývoj v čase, rozdělení do kategorií, četnost výskytu, korelace, geografické zastoupení atd.
 • GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ
  • data se obvykle musí zpracovat pro vizualizacci
  • "vhodný graf pro vhodná data"
  • nástroje
   • OpenRefine - lepší excel (umí najít například mezery na konci hodnot a další podobné ruchy)
    • pomáhá standardizovat data
    • dobré pro diplomku
   • rawgraphs.io - grafy
   • měl bych používat nástroje pro tvorbu barev, abych uživatelé neměly problémy, nebo aby to tiskárny neposouvali apod.
   • GIS systémy - docela složité, lepší dělat vizualizaci na mapové vrstvě v R
 • KVANTITATIVNÍ ANALÝZA TEXTŮ
  • sledání četnosti určitých slov a jejich vazeb
  • u flexních jazyků složité, protože se ty jazyky špatně tagují
  • stop words - častá slova jako předložky, je potřeba je při analýze vyházet
   • voyant-tools.org - zajímavá vizualizace
  • gephi.org - dobré na vizualizaci, ale kvůli nové javě neukládá
   • analýza, vizualizace sociálních sítí
 • TYPY NÁSTROJŮ
  • uživatelsky vstřícnější
  • a lepší
 • využívá se jazyků R a Python

2. Hodina: Kulturní data[editovat]

 • registry např. UNESCO: digitální knihovna světa
 • v čr Manuscriptorium, Kramerius, Špalíček
 • Gogle Books
 • lze provádět kvantitativní analýzi starých textů (kolik je tam řádků, jak dlouhé jsou texty, apod.)
 • Gallica, švýcarská e-codices (porovnání rukopisů v jednom okně (možné nahrávat dokumenty odjindu))
 • např. mapa tiskařské produkce