Informace, média a knižní kultura/Předměty

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Cílem této stránky je zachytit zejméná předměty magisterského studia, které se nevypisují každý rok. Je vycházeno z plánu pro studenty začínající v akademickém roce 2021/2022, ale je možné, že to platí i pro jiné ročníky.

Povinné a povinně volitelné předměty[editovat]

Druh Název Kód v SIS[p 1] Semestr 2021 2022 2023
PP[p 2] Informační věda AIS500001 zimní
PP Informační věda II. Reprezentace znalostí AIS500102 letní ano
PP Četba literatury k informační vědě a knižní kultuře AIS500103 letní ano
PP Metody výzkumu AIS500104 zimní ano
PP Praxe AIS500105 oba ano ano
PP Diplomový seminář AIS500106 zimní ano
PVP 1-1[p 3] Informační systémy v podnikové praxi AIS520001 letní ne
PVP 1-1 Principy digital humanities AIS520002 letní ano
PVP 1-1 Informační podpora ve vzdělávání AIS520003 zimní ne
PVP 1-1 Informační podpora ve vědě a výzkumu AIS520004 zimní ano
PVP 1-1 Rešeršní strategie AIS520005 letní ano
PVP 1-1 Kódování informací AIS520006 zimní ne
PVP 1-1 Sémantika a logika AIS520007 letní ne
PVP 1-2[p 4] Dějiny knihtisku v 15.-16. století AIS530001 zimní
PVP 1-2 Dějiny knihtisku v 17.-18. století AIS530002 letní ne
PVP 1-2 Specifika práce s histrickými knižními fondy AIS530003 zimní
PVP 1-2 Novověká paleografie AIS530004 zimní
PVP 1-2 Typologie rukopisné a tištěné knihy AIS530005 zimní
PVP 1-2 Knižní grafickcé a řemeslné technologie AIS530006 letní ne
PVP 2[1] Informační mediální gramotnost AISP52004 zimní ano
PVP 2 Book publishing and Readership: Tranditions and Current AISP52003 zimní
PVP 2 Čtenářství a knihovny do 16. století AISP52001 zimní
PVP 2 Informační a mediální gramotnost II AISP52005 letní ne
PVP 2 Ergodická literatura AISP52008 letní ano
PVP 3[2] Muzejnictví I AISP53005 zimní ano
PVP 3 Praxe II AISP53007 zimní
PVP 3 Muzejnictví II AISP53006 letní ano
PVP 3 Správa historických fondů AISP53001 letní ne
PVP 3 Pokročilé techniky projektování AISP53004 letní ne

Volitelné předměty[editovat]

Název Kód v SIS Semestr 2021 2022 2023
Informační pondělky zimní
Získávání a zpracování znalostí zimní
Elementy teoretické informatiky zimní
Leadersip neboli vedení lidí v neziskovém sektoru zimní
Databáze SQL zimní
E-learningový kurz katalogizace RDA/MARC21 - Tištěné zimní
Pořádání konferencí a workshopů ZS (VS) zimní
Zpracování osobních údajů dle GDPR I zimní
Muzejnictví I zimní
Práce informačního specialisty zimní
Základy statistiky v Excelu zimní
Projektový seminář zimní
Praxe a stáž (VS) v zahraničí zimní
Praxe a stáž (VS) zimní
Anatomická terminologie - Historie, lingvistické aspekty a zimní
Seminář pro přípravu odborných článků zimní
Dlouhodobá stáž zimní
Prevence založná na médiích a ICT zimní
Základy ediční a redakční práce I zimní
Audiokniha v teorii a praxi zimní
Základy bibliografie zimní
Zpravodajské služby AISV10106 letní ano
Jinonické informační pondělky letní ne
Odborné zdravotnické informační zdroje a služby AISV5916 letní ano
Aplikovaná scientometrie AISV5174 letní ano
Seminář technického psaní letní ne
Letní škola KISK: Mistrovské kurzy AISV150 letní ano
Muzejnictví II AISV135 letní ano
Pořádání konferencí a workshopů AISV5917 letní ano
Komunitní role knihoven letní ne
VŠ knihovny letní ne
Zpracování osobních údajů dle GDPR II. AISV5949 letní ano
Pedagogika volného času letní ne
Specifika práce se starými knihami a klasická katalogizace II. AISV5947 letní ano
Jak zkoumat čtení ABO700326 letní ano
Ediční praxe v digitálním věku letní ne

Poznámky[editovat]

  1. SIS – studijní informační systém
  2. PP – povinný předmět
  3. PVP 1-1 – povinně volitelný předmět Modul 1: Moderní technologie, informační zdroje a služby
  4. PVP 1-2 – povinně volitelný předmět Modul 2: Knižní kultura
  1. PVP 2 – povinně volitelný předmět 2: čtenářství
  2. PVP 3 – povinně volitelný předmět 3: Kurátorství