Informace, média a knižní kultura/Muzejnictví II./5. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Silvie Vančurová: Správa sbírek[editovat]

 • příště sraz před starou budovou

Sbírkotvorná činnost[editovat]

 • vytěžení sbírky a předání poznatků veřejnosti
 • starší téma muzealita - potřeba shromažďovat a uchovávat věci
 • předměty ve sbírce musí dávat smysluplný celek, takže předmětu ve sbírce narůstá hodnota
 • jde i o hromadění majetku
 • ochrana sbírek - trvalé skladování
 • ÚČASTNÍCI ČINOSTI
  • kurátor - tvůrce a správce sbírky/podsbírky
   • navrhuje strategii
  • vedoucí sbírkotvorných oddělení
   • organizační zajištění
  • poradní sbor
   • vyjadřuje se k návrhům kurátorů o přijetí/nepřijetí předmětu do sbírkám
   • vyjadřuje se k ceně u kupovaných předmětů
   • definitivní stanovisko vydává ředitel
  • ředitel
  • preparátor, restaurátor, konzervátor
   • pečují o fyzický stav předmětů

Legislativa[editovat]

 • před válkou nebyl žádný předpis
 • první zákon vyšel až v roce 1959, jako 54/1959
  • vedli k tomu zkušenosti z Německá a popudy Svazu československých muzeí
 • zákon č. 122/2000 Sb je v současnosti tím platným
  • ochrana sbírkových předmětů
  • vymezuje pojem sbírka
  • zavádí centrální evidenční systém
   • pokud sbírka v systému není zapsána, pak se na něj zákon nevztahuje
  • práva vlastníka sbírky, že má právo na odbornou pomoc atd.
  • vyčleňuje muzea z živností
 • prováděcí vyhláška zákona 275/2000
  • podrobně rozepisuje některé momenty zákona

Nabývání věcí[editovat]

 • kurátoři musí tu svoji sbírku dobře znát a mít k tomu znalosti
 • to co muzeum nemůže uskladnit (např. čokoláda, uran) to nepřijme
 • vlastní sběr, z výzkumu (teréní výzkum), vlastní výrobky (modely, kopie), převodem z jiné instutce, nákupy či darem

Evidence sbírky[editovat]

 • SBÍRKOVÝ PŘEDMĚT
  • muzeálie - předmět, který má potenciál stát se sbírkovým předmětem (ale nemusí být přijata)
  • NM má 3,5 milionu předmětů, ale asi nejsou všechny
 • EVIDENČNÍ ZÁZNAM
  • hmotnost, popis, časové zařazení, datum získání, identifikace autora/výrobce, další identifikační znaky, území původu, způsob a okolnosti nabytí, stav (poškození, neúplnost)
  • název vychází z terminologie konkrétního sbírkového oboru
 • EVIDENCE
  • dvoustupňová (zavedena již v roce 59)
   • chronologická - v přírůstkových knihách, zapisováno ručně, nesmí se v něm škrtat (u opravených záznamů se musí napsat kdo a kdy a napsat pod záznam)
    • předmět získává přírůstkové číslo (pořadové číslo předmětu v daném roce / danný rok)
    • soubor předmětů se může zapsat pod jedno přírůstkové číslo
   • systematická - vede se od roku 1960, může být podrobnější, evidenční karty mohou být vázány do inventárních knih, do 3 let od zápisu do chronologické databáze musí být zapsán i do systematické, aby dostal inventární číslo, které nahradí to přírůstkové, povinná pro sbírky nad 3000 předmětů
 • CES - CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
  • zavede v roce 2000, vedena Ministerstvem kultury, po záznamu do systematické evidence se záznam v CES modifikuje

Výpůjčky a vývoz do zahraničí[editovat]

 • cizí instituce žádá pro výstavu či odborné zkoumání
 • vlastník sbírky podává žádost o povelení k vývozu k Ministerstvu kultury
 • smlouva o výpůjčce
 • po návratu se na MK posílá prohlášení žadatele (v případě zapůjčení do EU) a prohlášení celníků (v případě zápůjčky mimo EU)

Inventarizace sbírek[editovat]

 • ověřuje existenci předmětů
 • je povinná
 • probýhá každý rok najednou
 • každý rok se musí zinventarizovat 5 % sbírkového fondu
 • inventarizační cykly
  • do 500 kusů, inventarizace do 10ti let
  • nad 10 000 předmětů do 15 let
  • Národní muzeum a Moravské zemské muzeum 20 letý cyklus
 • DOPROVODNÁ DOKUMENTACE
  • předměty do sbírek nezapsané, ale součástí sbírkového fondu (např. kopie, modely, další brouk, který může být v rámci zkoumání zničen)
  • kniha doprovodné dokumentace, čísla podobná přírůstkovým číslům d + číslo v daném roce / daný rok
  • může dojít k vyřazení či povýšenní na sbírkový předmět

Vyřazování sbírkových předmětů ze sbírky[editovat]

 • důvody
  • neupotřebitelnost - zničení, kdy nejde předmět opravit (MK to nemá rádo)
  • přebytečnost - neodpovídá charakteru sbírky a nezhodnocuje ji
  • výměna - náhrada předmětu za jiný, který sbírku zhodnocuje (výměna z jiným muzeem či galerií)
  • ztráta - odcizený předmět se ze sbírky nevyřazuje, MK to nemá rádo
 • vyřazovací proces
  • poradní sbor i ředitel musí souhlasit
  • a pak se podává žádost o zrušení evidenčních čísel v CES
  • MK ale nemusí vyhovět žádosti - předmět ze sbírek být vyřazen nemůže
  • v případě souhlasu se do evidence dává rozítko vyřazeno a datum rozhodnutí MK, evidenční číslo se již nesmí obsadit
  • --vypadá to, že jsou zbytečně velké kontrolní mechanizmy, která zvyšují nároky na člověkohodiny, ale přesto víme, že se předměty ztráceli

Uchování předmětů[editovat]

 • teplota 17 -23 stupnů
 • ideální vlhkost 50-55, akceptovatelná 45 až 65
  • česká muzea nemají budovy, které k tomu byly určena, proto je tam ta akceptovatelná vlhkostní odchylka
  • dále měřidla, čidla, zvlhčovače/odvlhčovače vzduchu

Dotazy[editovat]

 • Je evidenční systém na papíře?
  • musí být veden na papíře, ale dnes se záznamy digitalizují, NM nemá jednotný systém (asi si vyvine svůj)
 • Zapisuje se do Europeany?
  • Ano, zapisuje
 • Jaký má NZ názor na vydávání digitálních obrazů pod svobodnou licencí?
  • Zatím nedošlo ke shodě.
 • Kolik koordinátorů je na sbírku?
  • V NZ má jeden kurátor - fond a jsou součástí sbírkového oddělení, které vede jednu podsbírku