Informace, média a knižní kultura/Metody výzkumu/Úvod do předmětu

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

Úvodní info[editovat]

 • [slusaref]
 • spousta úkolů, viz Moodle
 • dostudovat si statistiku a kurz v testu otázky ze statistiky
 • dobré jsou přednášky prof Dostánal Statistika pro nestatistiky na YT

Vědecká metoda[editovat]

 • Predikce - předpověď
 • Korelace - porovnání zvýšených hodnot
 • Kauzalita - příčina - následek


Typy výzkumu[editovat]

 • deskriptivní - popisný
 • analitycký - analíza
 • aplikovaný a základní
 • kvantitativní a kvalitativní

Metody[editovat]

 • Dedukce - testování hypotéz, týká se kvantitativního výzkumu
 • Indukce - pokud nemůžu stanovit hypotézu dělám kvalitativní výzkum, takže indukcí pozoruje realitu zapisuju ji a pak vytvořím teorii
  • nejsou hypotézy, pouze výzkumné otázky
  • zkoumám agresivitu dětí O: Co způsobuje agresivitu dětí
 • Pilotní výzkum - ověřuje použitou metodu, například u dotazníku zjištuju, jestli dotazník fakt měří

Vědecká metoda[editovat]

 • Reliabilita
  • spolehlivost nástroje výzkumu, tzn. když to dělaj dva lidi, jestli dojdou ke stejné věci (na jiném vzorku stejný závěr)
  • proto se metodologie v diplomce popisuje do detailu
  • moc se ty opakovací studie nedělají, takže je méžné dělat diplomku na téma zopakování metodologie někoho jiného
 • Validita
  • to zda měřím to co měřit chci
  • použít již validovaný dotazníky, vzít ho ze studií

Nepravá korelace[editovat]

 • Kde je hodně čápů, tam je vysoká porodnost
  • většinou chybí další třetí proměnná, která to vysvětluje
 • nebo obrácená sekvence Lidi nejsou agresivní kvůli hrám, ale jsou agresivní a proto hrají násilné hry
 • Závislá proměnná
 • Nezávislá proměnná
 • pokud nevidím vztah mezi proměnnými znamená to, že jich tam vstupuje mnohem víc, nebo je tu Dvojí příčina
  • v sociálních vědách široký, těžce uchopitelný výzkum
 • ne vždy je možné odstínit všechny proměné, proto často kvalitativní výzkum předchází kvantitativnímu (--no možná, není to spíš pilotní?)

Plán výzkumu[editovat]

1.definice výzkumného problému

2.rešerše (zjistím, jestli už to není vyzkoumáno)

3.formulace hypotéz

4.operacionalizace hypotéz - vezme se každé slovo a vysvětlí se co se tím myslí

5.důvodem je možnost opakování a ujasnění výzkumných postupů

6.pracovní hypotézy - dá se na ně odpovědět ano x ne

7.navržení studie

8.sběr dat

Terminologie[editovat]

 • Metodika - souhrn metod
 • Metoda - konkrtíní postup, 4 metody
  • experiment
  • dotazování - rozhovory, získávání informací od respondenta (strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný)
  • pozorování
  • obsahová analýza dokumentu - kvalitativní i kvnatitativní (deník, kniha, video, fotografie, nápisy na wc, odpadny na sídlišti)
 • Populace - v obsahové analýze je vzorkem film, odpadky, etc.
 • Vzorek
 • Výzkum - širší používá několik metod
 • Průzkum - nesleduje nějaké cíle, je menší
 • Šetření - "statické šetření"

Proměnné[editovat]

 • Nominální - není numerické rozlišení (pohlavý, bydliště)
 • ordinální - lze určit pořadí (dosažené vzdělání, spokojenost etc.)
 • intervalové - lze spočítat rozdíl
 • poměrová - o koli je intervalová větší

Etika výzkumu[editovat]

 • v diplomce potřebuji informovaný souhlas od respondentů, musí tam být napsáno, že s tím dotyčný souhlasí
 • na Moodlu příklady
 • pozor na GDPR, někdy dá repondent souhlas, ale GDPR to nedovoluje
 • GDPRK pro děti do 13 let zakazuje
 • v hlavičce informovaného souhlasu se musí popsat co se bude dít
 • a na konci musím lidi informovat o čem to bylo

Organizační[editovat]

 • Napříště online přednáška v Moodle