Informace, média a knižní kultura/Informační podpora ve vědě a výzkumu/Recenzní řízení a jak publikovat

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

tady asi jeli informace o semináři a vzájemné představování, kdyžtak doplňte důležité

Zápis od 15:35[editovat]

 • Komunikační řetězec - cyklus -
 • doporučuje se Dizertace Ilony Trtíkové o komunikačním cyklu
 • informační podpora může působit v různých úlech řetězce

Potřeby vědců[editovat]

 • šíření výsledků výkumů
 • zajištění udržitelnosti
 • zajištění financování
 • udržování infrastruktur
 • atd.

Informační podpora vědců[editovat]

 • rešerše
 • nepublikuje se jen na papíru ale i elektronicky
 • negativní dopad Open Access je predátorské publikování
  • jak rozpoznat kvalitní periodikum od predátorského je úkol informační podpory
  • predátorské konference
volně dostupné zdroje[editovat]
 • rešeršuje si v open access zdrojích nejenom v těch předplácených
 • předpoklad, že OA převáží ty předpácené
 • na webu univerzity je seznam předpácených zdrojů:
 • Ulrichs web - databáze odborných časopisů s bohatým metadatovým časopisem


Recenzní řízení[editovat]

 • recenze hodnotí zda vědecké informace je dobré dále šířit
 • cílem je zařídit kvalitu výzkumu
 • recenzenti tu publikaci mohou obohatit, zkvalitnit, zpřesnit
 • nalinkovat nějaký diagram pier review process
 • někdy jsou dvě či tři recenze
 • double blind - strany neví kdo je recenzent ani autor
 • recenzenti i autoři jsou vázáni etickými pravidly

Modely peer review[editovat]

 • ?
 • u postprintů recenzenti otevřeně komunikují

Recenze[editovat]

 • neformální i formální
 • u formálních se vyplňují políčka
 • u neformální jsou dány jen bloky, které by měl recenzent naplnit
 • recenzent má popsat vady a navrhnout možnosti zlepšení
 • u recenze je dobr první a druhé čtení
  • první čtení zajistí přehled o čem článek je - sledují se nějaké momenty
  • je potřeba se podívat na cíl publikace a jaká byla výzkumná otázka -- asi jde o to zkontrolovat jestli je práce tam kde má být
  • dále se sleduje, jestli je práce orgininální a dobrá pro obor
  • sloh, čtivost, konzistence argumentu, zodpovězení výzkumné otázky, prezentace doplňkových zdrojů ?
  • zda byl výzkum proveden validně?, zda je ho možné replikovat, které metody se zvolili proč, jestli neignoroval nějakou dobrou metodu
  • jaký byl vzorek (zaujatost, dostatečný počet, nepřesnosti ve zpracování dat)
  • = metodologická recenze
 • druhé čtení - zevrubné
  • sumarizace dosavadního výzkumu
  • zda je výzkum replikovatelný
   • dá se poznat podle otevřenosti autora, zveřejňování kontrolních výpočtů, provedení opakovaných analých apod.
  • recenze sleduje, jestli nedošlo k ohrožení účastníků výzkumu
  • jestli je prezentace výsledků kompatabilní s výzkumem
  • jestli jsou zahrnuty limity ? a jestli je naznačeno, jak výzkum může pokračovat
  • závěr má shrnovat tu práci
  • dbá se na citování, jeho způsob a přesnost
  • testuje se plagiarismus

Jazyková úroveň[editovat]

 • anglické publikace se nechávají opravovat rodilým mluvčím, aby to dobře vypadalo, protože je také silně vnímána


Formulace recenzního posudku[editovat]

 • shrnout to zásadní
 • zformulovat pochybení, dle výše uvedených bodů - tj. rozparcelovat na jednotlivé typy
  • rozdělit na malá a velká pochybení
  • dát typy jak to vylepšit

Cvičení[editovat]

 • podívat se jaké jsou podmínky publikací v odkazovaných časopisech, nastudovat si a pak to ve skupině diskutovat a nějak si to říct dohromady

nedostal jsem se do skupiny, takže jsem nepracoval

Diskuse[editovat]

 • začíná převažovat váha na otevřené zdroje, ale a i tak to bude trvat
 • potřeba rychlosti informací, proto se využívají OA časopisy a preprinty
 • problém je drahé předplatné časopisů, proto je snaha o OA a elektronické publikování
 • mega journal = zpřístupňuje tisíce článků z oborů elektronicky
 • příště na Crystalu a pak zase online, místnost: ?
 • dá se odpovědět na mejl ze kterého přišli informace, nebo ještě lépe na rub@cuni.cz?