Informace, média a knižní kultura/Informační podpora ve vědě a výzkumu/Metriky a hodnocení vědy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

K úkolům na zápočet[editovat]

 • heslo do wikipedii je v MS Teams
 • neposílat nic mejlem
 • fair data se teprve zadaj
 • všechny ty 3 úkoly jsou na zápočet
 • radši řeší věci ústně na hodině, nebo konzultaci online, než v mejlu

Metriky hodnocení vědy[editovat]

 • kdo nebyl, tak si dostuduje a nyní se to shrne
 • člověk, který pracuje jako podpora vědy a výzkumu tak se zabývá scientometrií a bibliometrií
 • existují různé metriky pro měření výzkumu
  • např. Impact Factor
  • většinou se děje na základě jejich publikací (výsledky výzkumné činosti)
  • Web of Science, Scopus - databáze indexující články z odborných časoposiů
   • vztahy citačního rázu a z nich se tvoří metriky
    • iF pro web of science
    • dále percentily a quartily
 • schopus i wos mají další služby nabízející další věci jako
  • h index u autorů
   • tj. citovanost dané osoby
   • jednoznačný identifikátor orcid, scopus id atd
 • curent researc information systems - obecný název pro systémy hodnocení vědy
  • u nás to najdeme na adrese isvavai.cz
  • v ČR postavno na Metodice17+ (přečíst si)
   • hodnotí organizace
   • to jestli to organizace prolnou dovnitř je na nich
 • typy výzkumných organizacíh v čr
  • rezortní výzkumné organizace
  • vysoká školy
  • ústavy akademie věd
 • Metodika17+
  • přinesla značnou změnu
  • plánuje se v pětiletkách
  • při příjmu prostředků je potřeba vyskazovat činnost
  • publikacemi jednotlivých autorů
  • přehled se odevzdává jednou ročně konkrétním poskytovatlům jako me ministerstvo školství, nebo gačru apod
   • to se dá do databáze RIV, kde je to dohledatelné v podobě bibliografického záznamu
   • autoři zde musí být identifikování orcidem apod.
 • věcná klasifikace vycházející z klasifickace OECD
 • dále se hodnotí sborníky, pořádání konferencí, vyšlechtěná plemena, vyvynutý software atd - má to bodové hodnocení stanovení v metodice
  • bibliometrizovatelné výstupy
  • nebibliometrizovatelné výstupy
 • Moduly Metodiky17
  • ? -- nestihnuto
 • 1. modul
  • instituce si sama volí, kolik výsledků reportujue do modulu
  • nabízí ty nejlepší svoje výsledky
  • nezávislý recenzent se na ně podívá, jestli jsou excelentní
  • škála 1-5
  • hodnotí lidé ze zahraničí
  • a nexcelentní výsledky mohou být vyřazeny
  • dvě podskupiny
   • přínos k poznání
    • ze základního výzkumu
  • společenská relevance
   • z aplikovaného výzkumu
 • problém v ČR je, že je tady málo lidí protože se tady míchá výzkum i výuka a výzkumné metriky nehodnotí to co dělám ve výuce
 • 2. modul - výkonost
  • postavený na bibliometrických analýzách
  • hodnotí se vše co se přes poskytovatele grantu odevzdá do RIVu
 • Další moduly - společenská relevance, ?
 • jiné typy metrik, statistiky atd.