Informace, média a knižní kultura/Informační a mediální gramotnost I/2. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

VÝVOJ ČTENÁŘESKÉHO ZÁJMU

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

Osobnost čtenáře, biblioterapie[editovat]

 • bude se mluvit o tom co znamená četba
 • pschologie čtenáře
  • podobor aplikované psychologie
  • zabývá se důvody proč jednotlivý lidé čtou
  • proč čtou a kdy v rámci dne či života
 • pomáhá řešit situace ve které se nacházíme
 • čtení něco víc
 • každý má jinou důvody proč čte
 • jsou knihy u kterých si člověk neodpočine, proto si volí to, kde se uvolní
 • tedy každý má nějaký důvod proč číst: dozvědět se, vzdělat se, vyřešti problém, navodit si emoci
 • -- témata seminářek jsou prý všechny schválená
VÝVOJ ČTENÁŘESKÉHO ZÁJMU[editovat]
 • nejprve nutné zvládnout tecchniku čtení
 • ti co mají problémy se čtením, se nedostanou do fáze, kdy by z toho měli radost
 • u nás se nevyskytují, lidé, kteří by neměli vůbec možnost číst, ale ve světě se to může stát
 • již v raném věku se čtenář hodně odlišuje
  • je to podle zájmů
  • podle osobnosti
 • knihy věnující se čtenářskému výzkumu
  • budou prezentace na vybraný výzkum
  • Jiří Trávníček: Čteme, Jiří Trávníček:Překnížkováno atd.
  • v čr docela hodně výzkumů
  • zkoumají se audioknihy jestli to zkonzumují lidé, kteří by si knížku nepřečetli
  • zkoumají se u nás i děti a mládež
ČTENÁŘSKÝ ZÁJEM DĚTÍ[editovat]
  • zájem vzniká ve velmi útlem dětství
  • poznávání tvarů, ukazování na obrázku je příprava na čtení
  • dítě, které najde medvídka na obrázku, tak mu to jde lépě na základce a když je starší, tak je pak schopné vyhledat slovo ve slovníku
  • ovlivňuje to rozvoj technologií, ke kterým se dostanou ve stejné době, nebo dřív než se k nim dostane leporelo (zkouma to slussaref)
  • rozvoj vztahu ke knihám by měl začínat po narození dítěte
  • jsou i teorie, že v době těhotenství by se mělo předčítat či zpívat
PŘEDŠKOLNÍ ČTENÁŘSTVÍ[editovat]
 • dítě, se kterým si nikdo nečetl, nebude číst pro školu
  • a musí se u něj vytvořit nový rituál a rodiče se musí snažit
 • rodinné prostředí je velmi důležité při formování vztahu ke čtení a schopnostem
 • je potřeba dětem předčítá -- je to opravidelnosti a zvyku
 • předčítat by měla blízká osoba, není jedno kdo to je - musí vzniknout příjemná vazba
 • předčítání nemusí být dlouhá doba, protože by to dítě stejně nevydrželo, ale jde o pravidelnost (např. před spaním)
 • čtení lze napojit na hry (tleskání, tancován, vnímání rytmmu) - navázání na pohybové aktivity
 • v předškolním věku se děti učí rozeznávat a porovnávat tvary - grafomotorické schopnosti příprava na psaní
MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6-9 let)[editovat]
 • čtení v školním věku má vliv na rozvoj řeči
  • vysvětlují se pojmy
 • motivační prvek při společném čtení
 • pracuje se na zvládnutí techniky čtení
 • když se okamžik na samočtení špatně odhadne, tak to dítě může demotivovat, protože se stále silně musí soustředit na techniku čtení, že nevnímá to co čte
  • dítě se musí překlopit do toho, že si to začne užívat
  • tzn. pozvolna upouštět od předčítání
  • složité věci čteme s dítětem, a jej necháme číst něco jednoduššího co zvládne (třeba čtyřlístek)
 • dotaz: nemohou mít děti jinou percepci toho co čte?
 • odpověd: měli bysme se s ním nenápadne pobavit o tom co čte, aby jsme zkontrolovali, že to chápou správně. Občas to totiž někdo chápe jinak a ve vyššímv ěku třeba zjistí, že to vnímal jinak.
 • dotaz: co nová multimediální generace, nemá zvýšenou percepci mutlimediálnímu obsahu, jsou ale schopni přiřadit text obrázkům?
 • odpověd: podporují to studie. media jsou fast food. ty děti ale chtějí něco jiného od textu. např. Deník malého poseroutky tydle děti komunikují o 100 6. cesta ke zkratkovitosti, rychle se dozvědět co chci
 • je otázka jaký vliv bude mít konzumace médií do budoucna
 • děti které hodně čtou, netolerují popisné zdlouhavé texty, jako jejich rodiče, takže to indikuje ústupný vývoj i tak
 • VSTUP: příklad dětí, které získali velmi rychle informace z rozsáhlého textu ač vyučující předpokládal, že děti text nebude bavit. děti text nečetli, jen z něj vychytali to důležité co potřebují.
 • ODPOVĚD: zajímavý fenomén. práce s textem, kdy získám informaci, aniž bych pečlivě četl text --ale to už po nás chtějí na vš a já navím jak se to dělá
  • je zajímavé, jestli tam bude v budoucnu u čtenářů ponoru
  • je potřeba si nastavit nějakou digitální hygienu, najít si rozvnováhu
   • u dětí je to problém a je potřeba je formovat
STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK[editovat]
 • 11-14,15 let
 • puberta
 • rozvíjení osobnosti, silné záliby
 • DOTAZ: jestli se neprodulužeje mládí
 • ODPOVĚD: je to spíše naopak, takže děti čtou to co by rodiče četli v pozdějším věku, tak čtou dnešní děti dřív. Možná by se mohli přidat kategorie na přechod do dospělosti.
 • rozvírají se nůžky mezi čtenáři a nečtenáři
 • dochází k genderovému rozlišení, v nižším věku to ještě není tak signifikantní
 • samotné čtení již není předmět zájmu, čte se abysme se něco dozvěděli
 • na prvním stupni se toti prostě čte, což na druhém stupni odpadá
 • ty žáci co nemají nacvičené čtení zde mají problémy, protože se nemohou vzdělávat
 • vzniká skupina těch, které čtou pro zábavu
  • jsou to spíše více dívky
  • u chlapců je to vázáno na další zájem (hledají si knihy, časopisy, manuály) k nějakému tématu - silní čtenáři z pohledu toho co přečtou za jednotku času
 • důležité je ukázat, jak si najít informace, posunout čtení textu na další úroven
  • pokročilejší práce s textem
 • OTÁZKA: kdy děti poznaj, že se jedná o nesmyslnou, nebo nevhodnou informaci
 • ODPOVĚD: učí se to na gymnáziu, učili se na prvním stupni rozpoznat reklamu a to co není reklama. Pokud jsou děti dobře vedené (učitelé, knihovníci, nezikovky), tak jsou schopné to zvládnout.
 • OTÁZKA: co čtení braků?
 • ODPOVĚD: asi se to nedá odsuzovat, pokud to u toho čtenáře dělá to co má, tzn, rozvíjí čtenářství a podporuje jeho vývoj.
 • ODPOVĚD: povinná četba je kontraproduktivní, nenavozuje pozitivní vztah dětí k četbě. Kanonické dílo - co si každý musí přečíst, ale už od toho profesoři ustupují. Ale zdá se, že poslední dobou se zrychluje odlišnost od původních generací čtenářů.