Informace, média a knižní kultura/Diplomový seminář/Teoretická část, review

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Teoretická část, review[editovat]

 • Jak bývá strukturován vědecký text?
  • stuktura imrad - introduction, methods, results, ?,  discusstion
 • teoretická a praktická část nebývá v dp propojena což je problém
 • itroduction si člověk vymezí teritorium
 • z introduction by měly vyplynout důvody, proč to zkoumat
  • nějaká díra
  • replikace zahraniční studie  - přenos výzkumu do nového prostředí
 • dotaz jak čteme odbornou literaturu?
  • odpověd: výběrově
 • prostě si vybíráme ty části, které využijeme
 • vedle základních děl, je potřeba zahrnout i stav výskumu v dané nice
 • je potřeba si daný pramen nějak popsat, shrnout třeba otázky, které obsahuje
 • studie lze řadit tématicky
 • dá se použít nějaký atlas TI ?
 • někdo používá tagy k označení studií
 • Cvičení: přečíst studii a shrnout odpovědi na otázky
  • např: Social interaction and effectiveness of the onlinelearning – A moderating roleof maintaining social distanceduring the pandemic COVID-19
   • zkoumaj efektivitu učení online, protože přišel COVID a začalo se učit online a sociální interakce
   • snow ball method, partial least square structural equation modeling
   • takže pokud není sociální interakce tak se efektivity online učení snižuje
    • nicméně, některé lidi to nakoplo v důsledku nutnosti se distancovat v důsledku covidu
   • klíčové slovo "barrier to effectivnes"?
 • a následně si ve skupině přečteme naše články a uděláme z toho literature review
 • práce na které se podílel zapisovatel má modrý tick: https://jamboard.google.com/d/1cAu4JOnCz0NO_vtkeNEAU7-2RG00JzWbivtZ69TDQEc/viewer?f=5
 • různé názory na to jak se pracovalo
  • někdo to nemá rád, protože by radši zvýraznil svoji myšlenku
  • někdo by potřeboval více času
  • někdo je nadšenej z toho, že více lidí dělá na stejném segmentu textu v porovnání s tím, když se lepší jeden text z kapitol různých autorů