Přeskočit na obsah

Hudební notace/ABC notace

Z Wikiverzity

ABC notace

info[editovat]

licence[editovat]

Jedná se o de-facto standard, používaný množstvím svobodných programů, ale nikde jsem neviděl, že by měl uvedenou nějakou licenci.

piditutorial[editovat]

Velmi stručný tutorial:

Úkol01: Chceme zapsat zpěv ptáka, který jsme právě slyšeli. Byly to vysoké tóny g a e, které tvořily malou sestupnou tercii; to se několikrát opakovalo. Zapíšeme proto textovým editorem do souboru mt03.abc následující řádky:

X:1
K:C
g' e' g' e' g' e' g' e' g'

Převedeme si, co jsme napsali, do not a podíváme se na to:

abc2ly mt03.abc
lilypond mt03.ly
xpdf

Převedeme abc do souboru MIDI a poslechneme si to:

abc2midi mt03.abc
timidity mt031.mid