Přeskočit na obsah

Horkovzdušná pistole

Z Wikiverzity

Horkovzdušná pistole je ruční nářadí na přípravu horkého vzduchu.

Info[editovat]

Konstrukce[editovat]

  • dmychadlo
  • ohřívací element

Vlastnosti[editovat]

Průtok vzduchu[editovat]

Teplota[editovat]

  • Běžně: 100 – 550 °C
  • Extrém: do 760 °C

Využití[editovat]

  • svařování (např. plastů)
  • pájení (cínové pájky)
  • vysoušení (dřeva, zdiva)

Teorie[editovat]

Příkon teplovzdušné pistole je daný součtem příkonu ventilátoru (dmychadla) a ohřívacího elementu.

Veličina Jednotka Význam Hodnota, výpočet, poznámka
PT W příkon ohřívacího elementu
V M3 objem vzduchu V = Q · t
Q M3/s průtok vzduchu zadaný parametr
ET J energie potřebná k ohřátí vzduchu zadaný parametr
T °C teplota
ΔT K = °C teplotní rozdíl ΔT = T - 15 °C (předpokládaná teplota okolí)
t s čas čas práce, nakonec se vykrátí
ρ kg/m3 hustota vzduchu 1,29 kg/m3 (při teplotě 0 °C), ~1 kg / m3 (při 80 °C)
c J/kg·K měrná tepelná kapacita vzduchu 1000 J/kg·K (při teplotě 0 °C)

Příkon ohřívacího elementu[editovat]

Pt = ΔT · Q · c · ρ

To je ovšem jen přibližný odhad za předpokladu, že c a ρ jsou konstantní. Pro přesnější výpočet bychom museli znát závislost na teplotě c(T),ρ(T)[1] a integrovat podle dT. Anebo alespoň dosazovat střední hodnoty z daného teplotního intervalu. Dále bychom museli uvožovat hodnoty pro vlhký vzduch a ne pro suchý.

Pro jednoduchost budeme předpokládat ρ(80 °C) = 1 kg / m3 Pak dostaneme zjednodušený vztah:

Pt = ΔT · Q [kW; °C, m3/s]

anebo:

Pt = ΔT · Q [W; °C, l/s]

anebo:

Pt = ΔT · Q / 60 [W; °C, l/min]

Příklady[editovat]

500 l/min · 550 °C / 60 = 4583 W

Reference[editovat]

  1. Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa