Hesla Jednoty bratrské/2020-05-27

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hesla Jednoty bratrské/2020-05-27 – pátek

Hospodin za mě dokončí[editovat]

Asi všichni jsme už slyšeli o prokrastinaci. Je to tak rozšířená nemoc, že o ní vědci píší knížky: Konec prokrastinace. Je to skutečně choroba? Její definice zní, že se jedná o chorobné odkládání úkolů a povinností. Skoro to vypadá, že se jedná o horší pandemii než COVID-19.

Kdo z nás už na sobě nepocítil nějaké příznaky této hrozné nákazy? Už mnoho let se snažíme něco dokončit, ale všechno se spiklo proti nám: Pořád nějaké problémy, nástrahy, nečekaná zdržení, jiné nemoci, někdo jiný po nás pořád něco chce, máme přece tolik dalších povinností. Ke konci dne jsme už unaveni, necháme to tedy na zítřek. A hurá, končně máme chvíli času: Tak přemýšlíme: Kde jsme to vlastně minule skončili? Jak v tom máme pokračovat? Jaké problémy jsme to ještě nedořešili? A má vůbec cenu v tom dál pokračovat? A najednou nám připadá, že vše jiné je důležitější než to, s čím se už tolik let plahočíme. Ještě jsme ten den ani nezačali a už z pouhého pomyšlení na to, co nás ještě čeká, nás přepadá hrozná únava, beznadějnost a deprese.

Vyvíjejí na tuhle zákeřnou nemoc vědci už nějaké léky?

Jak to tak vypadá, na jeden takový univerzální lék už před několika tisíciletími kápnul autor 138. žalmu: Všichni prokrastinátoři si mohou konečně oddychnout: Wo co go? Dokončí to za mě Hospodin!

Takové řešení mi trochu připomíná situaci, jako když si v supermarketu naložím plný vozík zboží a na otázku u pokladny Budete platit hotově anebo kartou? odpovím žoviálně: Pámbů zaplať!

Zkusíme tedy nejdřív trochu své energie vyplýtvat na to, že se podíváme, co v té hebrejské předloze dnešního Hesla čteme (z celého verše Ž 138,8 ochranovští vybrali jen první tři slova, první krátkou větu):

[…] יְהוָה יִגְמֹר בַּעֲדִי

Zkusíme si tedy ta tři slovíčka vzít postupně:

1) JHWH – známý tetragram JHWH, který jsme zvyklí přehládat slovem Hospodin. Židé B-ží jméno nevyslovují, namísto něj říkají adonáj = pán, panovník anebo ha-šém, tedy „to jméno“.

2) jig·mor – 3. osoba mužského rodu singuláru, imperfektum qal, od slovesa GMR: zu Ende führen = dovést ke konci; vollbringen = provést, vykonat. Pípal: dovršit, cele se stát, učinit konec. Zajímavé je, že toto sloveso se v celé bibli podle Websterovy konkordance vyskytuje jen pětkrát, a to pouze v žalmech a pokaždé je překládáno nějak jinak: Ž 12,1 ceaseth; Ž 7,9 end; Ž 77,8 fail; Ž 138,8 perfect; Ž 57,2 performeth.

3) ba`ᵃdí – od ba`ad: für = pro; anstelle von = předl. místo, namísto, v zastoupení; končí zájmennou příponou , tedy namísto mě.

Tedy celé bychom přeložili asi: Hospodin dovede ke konci namísto mě.

Ale předmět toho sdělení stále zůstává zamlčen: Co dovede ke konci namísto mě? Kraličtí neříkají, co, jenom suše konstatují: Hospodin dokoná za mě. Ekumenický překlad sem vsunuje nevyřčené slovíčko zápas. Bible 21 sem doplňuje Hospodin dokoná se mnou své záměry. Jeruzalémská bible je velkorysejší: Jahve pro mne udělá vše. Fischl překládá: Co začal jsem, Bůh pro mne dokončí. A básník Renč dí: Pán mou věc dovede k dobrému konci.

Nicméně katolický liturgický překlad Bognerův mi připadá teologicky nejpodnětnější: Hospodin pro mě dokončí, co začal. Tedy Hospodin dokončí to, co on sám začal, nikoli tedy vše, co si sám usmyslím, že začnu. Hopodin podle tohoto výkladu – na rozdíl od nás – prokrastinací zřejmě netrpí.

Nakonec já sám – jestli můžu – bych vysvětlení hledal v předcházejícím verši (Ž 138,7 dle ČEP):

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život,
vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel
a tvá pravice mě spasí

Tedy v souladu s Dt 32,35: Má je pomsta, já zjednám odplatu!, což zmiňují i epištoly (Ř 12,19; Žd 10,30). Takže nemáme se snažit za každou cenu zadupat do země ty, kteří nám škodí, ale svůj vlastní hněv obětovat Hospodinu, který jediný má moc ukončit všechny lidské nesváry, pokud se do jeho ochrany svěříme.