Hesla Jednoty bratrské/2020-03-17

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hesla Jednoty bratrské/2020-03-17

Tvůj služebník se nechává tvými zákony varovat – Žalm 19,12[editovat]

Včera jsme měli opět krásné heslo na pouhá tři slova v hebrejštině:

עַבְדְּךָ נִזְהָר בָּהֶם

A to prostřední slovo je sloveso v nifalu. Co znamená nifal a jak česky přesně vyjádřit ty případy, kdy je použit, jak to myšlení v řeči bible správně pochopit – s tím si lámu hlavu už pár let.

Tento slovesný kmen se označuje jako mediopasivum – tedy, řekl bych, cosi mezi činným a trpným tvarem slovesa. Na člověka jakoby něco působí – ale on se k tomu nechová zcela trpně, pasivně, ale naopak – jakoby tomu působení nějak aktivně napomáhá.

Vykladači vykládají ZHR jako sich warnen lassen či vorsichtig sein. Tedy: Nechat se varovat či být na pozoru.

Cosi ke mně přichází zvenku, chce mě to nějak ovlivnit – ale já před tím neutíkám, naopak – jdu tomu vstříc, vítám to, nechám to na sebe působit, vstřebávám to do sebe, nechám se tím ovlivňovat, začínám podle toho nějak jednat.

Co je to to něco – to je to vše, vyjmenované v předcházejících verších 8–11 – v ekumenickém překladu:

  • Hospodinův zákon
  • Hospodinovo svědectví
  • Hospodinova ustanovení
  • Hospodinova přikázání
  • Hospodinova bázeň
  • Hospodinovy řády

A proč před nimi neutíkám, ale naopak z nich žiji – protože jsou vzácnější než zlato a sladší než med.

A dalo by se říci, že právě tím je „definovaný“ ten Boží služebník či dokonce otrok: Je to ten člověk, který ten Hospodinův zákon, jeho svědectví, ustanovení, přikázání, bázeň a řády takto přijímá, akceptuje.

Proč jsou pro život nepostradatelné? Také proto, že nás včas varují. Měla by nás varovat. Nejen, kdy se my nějak špatně chováme, ale i když se kolem nás začíná dít něco nekalého. Měli bychom to včas rozpoznat, neutíkat před tím, ale jednat.

Všichni bychom měli být v tomto smyslu proroky. Celá Církev by měla být takovým tělesem samých proroků.

Je tomu tak dnes a bylo tomu tak vždycky? Hesla nám na 17. březen připomínají dvě události:

  • 1420 Ve Vratislavi vyhlášena kruciáda proti husitům, velí Zikmund.
  • 1620 Umučen Jan Sarkander.