Hesla Jednoty bratrské/2020-01-09

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Čtvrtek 9. ledna 2020

Dneska se vám musím omluvit za další menší renonc. Ale o tom až za chvíli. Nejdříve to dnešní Heslo:

Žalm 18,33[editovat]

Onehdy jsem se přiznal, že mám rád krátká Hesla: A dneska jsou to jen tři slova v hebrejském textu:

הָאֵל הַמְאַזְּרֵנִי חָיִל

Jako obvykle, překlady do jiných jazyků na to potřebují více slov. Čím to? Stručně a zjednodušeně:

  • hebrejština nacpe různé spojky, předložky, členy, osobní zájmena atp. do jednoho slova (však v češtině tomu bývávalo také tak…)
  • když má vyjádřit, že něco je něco, tak to pomocné sloveso je zpravidla vynechává (podobně, jako třeba ruština)
  • spoustu různých dalších věcí vyjádří různými slovesnými kmeny a tvary – v čemž já dosud totálně plavu, takže to nevysvětlím. Ale například hodně časté je příčestí (participium), které nám ze slovesa „vyrobí“ podstatné nebo přídavné jméno.

Např. určitý člen se zpravidla nepřekládá, ale aby bylo vidět, že tam je, tak si vypomůžu ukazovacím zájmenem v závorkách. A ty tvary pomocných sloves (které tam nejsou, ale můžeme si je při překladu do češtiny domyslet) také dávám do závorek. A tím pádem mám všude hrozně přezávorkováno.

Takže osobně a doslovně si dnešní heslo přelouskávám třeba takto:

(ten) Bůh (je) (ten) opásávající_mě silou

Německá Losungen mají podle revidovaného Luthera (2017):

Gott rüstet mich mit Kraft.

Mně ten můj neumělý doslovný „překlad“ připadá lepší – ne že bych se chtěl vychloubat – ale odpovídá na otázku:

Kdo je ten, opásávající mě silou? Ten Bůh. Ten jediný Bůh – jak zaznívá i v předcházejících verších.

Tedy česky, přepsáno, jádro sdělení na konec:

Ten opásávající mě silou je Bůh.

Ekumenický překlad má:

Bůh, který mě opásává statečností…

a kralická Šestidílka:

Ten Bůh silný přepasuje mne udatností…

Skoro nejlepší mi přijde ten překlad z The Holy Bible New International Version 2011, který si na dnešek vzala americká Moravian Daily Texts:

It is God who arms me with strength. (Psalm 18:32 NIV)

A co jsme dnes našli v našich českých Heslech?

Bůh mne opásal odvahou. Žalm 18,33 R

Tak to je ovšem menší problém. Protože zkratka R znamená Hlas Páně tříští cedry – Žalmy v překladu Václava Renče. A to není. Protože Renč tam má:

Bůh, který mě silou opásal…

Takže v našich Heslech není ani Renč, ani ekumeňák, ani kralička, ani Viktor Fischl, u kterého čteme:

Bůh opásá mě silou…

Tak kdo tedy? To je ten problém. Dohledá to někdo?

Za to se moc omlouvám, chybička se nám tam vloudila a korektura ji neodchytila. 🥴

Mirkovi Matoušovi, jehož 99. narozeniny letos oslavíme, dávám na vybranou: ekumeňák nebo kraličku. Pokud se mu nelíbí ani to, ani ono, vybere jiný překlad. A tentokrát fakt nevím, který to byl – nemám doma všechny 😢

A tak se nakonec dostávám k vysvětlení, proč se tolik snažím nějak pochopit ten text v hebrejštině: Ani Mirek, ani já totiž nejsme hebraisti. Mirek je dobrý němčinář a snaží se vybrat takový překlad, který by co nejlépe korespondoval s tou německou předlohou. A tak jsem odkázaný na to, až vyjdou německá Ursprachen s nápovědou – což už je pro nás moc pozdě – abych – až dodatečně – zjistil, co tam vlastně v té bibli je napsáno a jak (občas blbě) jsme ten překlad vybrali. 😮 Mea culpa!