Hesla Jednoty bratrské/2019-12-31

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Úterý 31. prosince 2019

Slovo[editovat]

Onehdy jsem se přiznal, že mám rád krátká Hesla: Nedá mi tolik námahy a času si je přelouskat.

A dnes je to přímo nádhera: pouhá tři slova!

מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק

První slovo znám, a další dvě si najdu v nápovědě. Krásné skóre!

1) ddávár = slovo. To je přeci krásné. min – to je předložka, kterou překládáme jako od. Tedy: od slova. A je to casus constructus, tedy následující slovo si přeložíme genitivem:

2) šeqer = lež. Tedy od slova lži, doslova.

3) Kořen RḤQ v nápovědě překládají jako fern sein anebo sich entfernen, tedy býti vzdálen anebo vzdálit se. A je to 2. osoba imperfekta, tedy přeložil bych si: budeš vzdálen.

A máme to! Podíváme se do našich Hesel, kde to máme v kralickém překladu, a bingo!

Od slova lživého vzdálíš se. 2.Mojžíšova 23,7 K

No není to nádherný pocit? Po pětiletém diletantismu umět hebrejsky na 33 %? 😇

… No není všemu konec, nic není tak horké, jak se to uvařilo: Podíváme se ještě do ČEPu a téměř žasneme:

Buď dalek každého podvodu.

Kde máme jaké slovo? A kde se nám najednou vzal jaký podvod?

Podíváme se ještě jednou do nápovědy v Ursprachen a vidíme – ddávár:

  • Wort = slovo
  • Sache = věc
  • Angelegenheit = věc, záležitost

Takže naše věc není tak jednoduchá, jak se zpočátku zdála 🙃

Vrtá nám to hlavou, tak se podíváme do nějakého slovníku: דּבר – a word; by implication a matter (as spoken of) of thing; adverbially a cause

A říkám si: Zlatá kralička 😇

Tak to měl Mirek Matouš šťastnou ruku – když Lutherův revidovaný překlad 2017, kterého Losungen citují, na vyložení těch tří hebrejských slov současnému čtenáři potřebuje čtyřnásobek německých: Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist.

Na jedné straně rovnice pouhé slovo – a na druhé věc, skutek, který už může zcela odrovnat třeba našeho bližního.

A hned nás napadá spousta míst z evangelií, kde Ježíš nějak srovnává – slova a skutky.

Ale stačí si připomenout alespoň ten jeden verš, který jsem určitě v nějakém vánočním kázání slyšeli – J 1,1.14: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.