Hesla Jednoty bratrské/2019-12-06

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hesla Jednoty bratrské/2019-12-06

Včerejší Heslo bylo dlouhé, ale gramaticky a syntakticky jasné, tedy dlouhé, ale krásné, užil jsem si ho, aniž bych se v něm musel nějak nimrat.

Dnešní Heslo (pátek 6. prosince) je kratší a tak to hrozně svádí k tomu, zase se v něm trochu ponimrat. (Je to vůbec správné, se v bibli takhle nimrat? ...) Žalm 68,20:

בָּרוּךְ אֲדֹנָי יוֹם יוֹם יַעֲמָס לָנוּ הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ

Slovo po slovu a doslova tedy:

1požehnaný 2panovník 3den 4den 5nese 6k_nám 7(ten)_Bůh 8pomoc_naše

1. požehnanýgepriesen, gesegnet, blessed – většina překladů s tím významem nemá problém. Často se to používá, už jsme si na to zvykli, ale co tím vlastně říkáme, že Hospodin je požehnaný? Gramaticky je to pasivní příčestí. Kdo tedy Hospodina požehnal, že je požehnaný? A co to vlastně znamená, žehnat?

Ani ten výklad morfologie není jednotný – někdo to bere jako qual, někdo zase jako piel. Někdo překládá, jako že Hospodin JE požehnaný (např. kraličtí), ale většina překladů se kloní k tomu, že MÁ být požehnaný, BUĎ požehnaný, AŤ je žehnán – i když tu je ten qual či piel, a nikoli žádný jussiv.

2. adonáj = pán, to Židé vyslovují, kdykoli vidí v tanachu tetragram božího jména JHWH. Ale tady není JHWH, ale skutečně adonáj. S čímž si české překlady většinou poradí tak, že to přepisují jako Pán s velkým P anebo panovník. Opět nám dobře známé, časté slovo, ale co pro nás znamená? A co to znamená požehnaný panovník? Asi bychom cítili rozpaky, použít takové označení pro nějakého našeho vládnoucího politika.

3+4. den den – se překládá jako "den po dni", "den ze dne", "den co den", "den jako den", "každý den". O.K. Co k tomu dodat? Zkrátka: furt. Anebo: Hesla na každý den!

5. nese – nosit, ve významu nosit nějaké břemeno. O.K., požehnaný panovník den co den něco nese. Tomu se dá ještě rozumět. Ale ať už si představíme požehnaného panovníka či dnešního politika, těžko si představíme, že na svých ramenou nosí pytle s cementem. Spíš, že nese nějaké těžké starosti, které padají na jeho hlavu.

6. k nám Je tu předložka l = k. Takže nese něco k nám? Nám? To se nám vybaví hned koleda Nesem nám noviny.... Takže by nám nesl nějakou novinu? Co tedy nese? Kraličtí si vypomůžou tím, že si domyslí, že nám asi nese nějaké své dary – a tedy píší: každého dne nás osýpá dary svými. Naproti tomu naprostá většina jiných překladů si to l vyloží tak, že to ani žádná předložka není – a že tedy ten požehnaný panovník na svých bedrech namísto pytlů s cementem nosí přímo nás samotné. No, a jiné překlady v tom vidí zase ty pytle s cementem, které bychom měli nosit my sami. Zkrátka – že ten požehnaný panovník nosí naše břemena. A hned nás napadne vzpomínka na Toho, který na zádech vláčel ten kříž, který bychom si vlastně měli nosit sami, a i pod ním padal, že mu musel pomoci nějaký Šimon z Kyrény. Vida – jedno písmenko, předložka, a kolik to může přinést starostí s překladem a výkladem!

7. (ten) Bůh. (Je tam určitý člen ha, což tedy přepisuji ukazovacím zájmenem v závorkách.) Tedy tím nenápadným určitým členem se říká, že ten požehnaný panovník je Bohem. Ale není tu elohím tak, jak jej známe z Genesis, gramaticky množné číslo, ale jen zkrácená podoba él v čísle jednotném. Tak na to jsem ještě sám nepřišel, jestli v tom je skrytý nějaký význam, že někdy elohím a někdy jen él. Překlady to neřeší – oba tvary překládají jako Bůh, Gott, God.

8. pomoc naše (Hilfe, Heil). Většina českých překladů překládá jako spása, spasení, Spasitel. Angličtina: Salvation. Ten Bůh je pomoc naše. Ten Bůh, který cosi nese, je naše pomoc. A ještě se vrátíme k tomu 6. záhadnému slovíčku, předložce k. Jak se s tím vypořádávají německá Losungen? Volí vtipný Lutherův překlad: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Tedy: Bůh nám (sice) nakládá břemena, ale také nám pomáhá (je nést).

A jak se s tím žalmovým veršem vypořádal náš Mirek Matouš? Zvolil Zemanův překlad, který asi nejlépe odpovídá tomu Lutherovu chápání z naší německé předlohy Losungen: Požehnaný Pán, den co den nese za nás břímě, on je naše pomoc.

A ještě k té naší pomoci: Hebrejsky je to j·šú`áténú – odvozeno od slova ješú`á. Jestli nám to připomíná nějaké jméno – je to náhoda?