Foto

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka Foto je rozcestníkem pro různé další stránky a podstránky, týkající se fotografií a fotografování, ať už digitálního, klasického aj. a rovněž tak i pro problematiku, společnou s videem. (Např. mnoho dnešních digitálních fotoaparátů má rovněž funkci videa.)

Fotografie[editovat]

Je to obor či disciplína, zahrnující v sobě, vědu, techniku, umění a mnoho dalších činností, jako je optika, geometrie, dokumentaristika, polygrafie, atd. Obecně by se dalo říci, že dnes asi neexistuje žádná lidská činnost, která by v sobě nezahrnovala anebo nemohla zahrnovat fotografii.

Info[editovat]

Fotografie (obrázek)[editovat]

Fotografií v užším slova smyslu rozumíme obrázek, pořízený fotograficky (ať už ve hmotné podobě či informace uložená na libovolném nosiči), což je zpravidla zřejmé z kontextu.

Fotoaparát[editovat]

Je to přístroj, sloužící k pořizování fotografií.

Info[editovat]

Fotoaparáty můžeme dělit dle různých hledisek:

 1. princip světlocitlivé vrstvy
 2. mechanicko-optická konstrukce přístroje

Světlocitlivá vrstva[editovat]

Zpravidla využíváme jeden ze dvou základních procesů:

 1. fotochemický proces – klasické fotoaparáty (světlocitlivý materiál je zpravidla přenášen a vkládán ve světlotěsné kazetě):
  1. asfaltová vrstva (heliografie)
  2. postříbřená destička (daguerotypie)
  3. stříbrné soli:
   1. papír
   2. skleněná deska
   3. celuloidový či podobný film:
    1. plochý film
    2. svitkový film
    3. kinofilm
  4. méně obvyklé chemické sloučeniny
 2. fotoelektrický proces (založený na vnitřním fotoelektrickém jevu) – digitální fotoaparáty:
  1. CCD snímač
  2. CMOS snímač

Konstrukce fotoaparátů[editovat]

Rozdělení fotoaparátů dle mechanicko-optické konstrukce přístroje – komory (camera):

 1. jednoduchá komora bez možnosti zaostření (zpravidla zaostřená na hyperfokální vzdálenost – fix focus)
 2. s možností ostření (fokusace):
  1. dle vzdálenosti předmětu:
   1. odhadem či nespřaženým dálkoměrem
   2. se spřaženým dálkoměrem
  2. s ostřením na matnici (matnice tak může přebírat i funkci hledáčku):
   1. výměnná matnice (po zaostření se namísto ní umístí kazeta se světlocitlivým materiálem)
   2. bezzrcadlovka (matnici nahrazuje element, sloužící jak k ostření, tak k pořízení fotografie – u digitálních fotoaparátů zpravidla CCD čip)
   3. zrcadlovka – světelní paprsky se na matnici odklánějí pomocí zrcadla
    1. jednooká: pohyblivé zrcadlo
    2. dvojoká: pevné zrcadlo za hledáčkovým objektivem