Přeskočit na obsah

Evokované potenciály

Z Wikiverzity

Evokované potenciály (EP) jsou biosignály, které vnikají v organizmu jako reakce na vnější podněty – například akustické, optické, somatosensorické aj. Využívají se nejen k vyšetření zraku, sluchu atd. ale i k dalším neurologickým, psychologickým aj. vyšetřením, kde je možné diagnostikovat např. integritu a funkčnost nervových drah.

Info

[editovat]

Dle povahy stimulace

[editovat]

rozdělujeme EP např. na

 • AEP (Acousctic EP) – sluchové
  • ERA (Electric Response Audiometry) – dle času odezvy (tj. dle délky dráhy):
   • ECochG či ECoG (Electrocochleography) – elektrokochleografie (řádově 1 ms)
   • BAEP (Brainstem Acousctic EP) či ABR (Auditory Brainstem Response) či BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) – kmenové sluchové potenciály (řádově jednotky ms)
   • MLR (Middle Latency Response) střednědobé akustické EP (čádově desítky ms)
   • ACR (Auditory Cortical Response) či CERA (Cortical ERA) či CAEP (Cortical Auditory EP) či LLR (Long-latency Response) – pozdní potenciály z mozkové kůry (stovky ms)
   • ASSR (Auditory Steady-State Response) či SSEP (Steady-State EP) – ustálené EP
 • VEP (Visual EP) – zrakové
 • SEP (Somatosensoric EP) – somatosensorické
 • MEP (Motoric EP) – motorické
 • P300 – kognitivní potenciály (positivní korové potenciály se zpožděním cca 300 ms, nezávisí na druhu stimulace)

Přístroje

[editovat]

Přístroj na vyšetření EP obsahuje

 • stimulátor – zařízení k aplikaci příslušných stimulů (zrakových, sluchových, elektrických, vibračních aj.)
 • elektrody a vstupní zesilovače – s snímání a zesilování odezvy
 • výpočetní jednotku – k vyhodnocování odezvy – průměrování signálu a dalšímu zpracování; na tomto místě se často využívá PC

Výrobci & zařízení

[editovat]

Uvádíme levnější zařízení, která je možno pořídit do škol apod.

otometrics

[editovat]

Vznikla asi spojením firem Madsen, Aurical, ICS

ICS Chartr EP 200

[editovat]

Zařízení o velikosti notebooku, na který se ten notebook položí.

Manuál v angličtině: ICS Chartr EP 200 (PDF)

Umožňuje vyšetření:

 • ABR (Auditory Brainstem Response) evokované klikem
 • ABR (Auditory Brainstem Response) evokované tónem
 • Elektrokochleografie
 • AMLR (Auditory Middle Latency Response)
 • ALR (Auditory Long Latency Response )
 • VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential – volitelné příslušenství)
 • P300 (volitelné příslušenství)

Orientační cena (z roku 2013, vč. 21% DPH):

 • základní modul: .............. 425 tis. Kč
 • měniče:
  • Standardní sluchátka TDH39 ... 18 tis. Kč
  • Vložná sluchátka OTOinsert ... 30 tis. Kč
  • Kostní vibrátor B71 .......... 10 tis. Kč
 • volitelné moduly:
  • VEMP ........................ 43 tis. Kč
  • ASSR ........................ 207 tis. Kč
  • P300 (pozdní latence/CERA) .. 11 tis. Kč
 • CELKEM sestava ............... 537 tis. Kč

ICS Chartr EP 200 limited

[editovat]

Redukovaná verze ICS Chartr EP 200 limited. Jde pouze o jednokanálovou verzi, kde se automaticky přepne vyšetření pravé a levé strany.

Manuál v angličtině: ICS Chartr EP 200 LIMITED (PDF)

Orientační cena (z roku 2013, vč. 21% DPH):

 • základní modul: .............. 171 tis. Kč

Neurosoft

[editovat]

Jedná se o ruského výrobce:

Neuro Audio

[editovat]

(Version 2010)

Umožňuje:

 • Auditory brainstem response (ABR)/Brainstem evoked response audiometry (BERA) (air and bone conduction) vč. EABR
 • Auditory steady-state response (ASSR) – možnost současné stimulace na 4 frekvencích pro obě uši (multi-ASSR)
 • Transient evoked otoacoustic emission (TEOAE)
 • Distortion product otoacoustic emission (DPOAE)
 • Spontaneous otoacoustic emission (SOAE)
 • Middle- & long-latency auditory evoked potentials (MLR, LLR/CAEP)
 • Vestibular evoked myogenic potentials (VEMP)
 • Pure tone audiometry (PTA) (air and bone conduction)
 • Electrocochleography (ECochG)
 • Cognitive evoked potentials (MMN, P300)

Prodává se v několika variantách:

 • Neuro-AUDIO – základní varianta pro evokované potenciály a otoakustické emise
 • Neuro-AUDIO/ABR – omezená varianta jen pro evokované potenciály
 • Neuro-AUDIO/PTA – omezená varianta jen pro otoakustické emise

Prodejci

[editovat]

Ceny: Neuro-AUDIO/ABR – cca 270 tis. Kč. bez DPH (2016)

OtoCure Zeisberg

[editovat]

ERA Corona

[editovat]

ERA Corona

Metody:

 • BERA
 • MERA
 • CERA
 • Notched-Noise-BERA
 • ASSR
 • Chirp-BERA
 • volitelné: VEMP aj.

Cena: neuvedena

Interacoustics®

[editovat]

Interacoustics

Eclipse

[editovat]

Cena sestává ze základního HW (125 tis) + příslušného měřícího modulu (např. klinický ABR 25 za 333 tis), tj. dohromady cca 458 tis. Kč, + řídící notebook s předinstalovaným SW za 64 tis, celkem cca 522 tis. Kč.

Intelligent Hearing Systems

[editovat]

Intelligent Hearing Systems

SmartEP

[editovat]

SmartEP Jeden přístroj pro vyšetřování různých EP:

 • Electrocochleography (ECochG)
 • Auditory Brainstem Response (ABR)
 • Middle Latency Response (MLR)
 • Late Latency Response (LLR)
 • Slow Negative 10 (SN10)

Přídavné moduly pro 11 dalších EP.

Hardware:

 • 8 záznamových kanálů

Dovozce: nenašel jsem dovozce v ČR