Encyklopedie pro střední školy/Bit a byte

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí databáze:
střední škola
Příslušnost: všeobecná

Bit je zkratka z anglického "BInary digiT", což česky znamená číslice v dvojkové soustavě. Tyto číslice označujeme 𝙾 a 𝙸. V logice tyto číslice nazýváme logická nula a logická jednička. Bit je nejmenší jednotkou informace.

Byte (čti bajt) je osm bitů. Byte je tedy nejvýše osmiciferné číslo v dvojkové soustavě. Tomu v desítkové soustavě odpovídají čísla od 0 do 255.

Bit značíme malým písmenem "b", byte velkým "B". Platí tedy, že 1B = 8b.

Větší jednotky informace získáváme podobně jako ve fyzice předponami. Jeden kilobyte 1kB = 1000B. Někteří lidé však používají převodní vztah 1kB = 1024B, což je ve dvojkové soustavě výhodnější. Aby se předešlo nedorozumění, byla zavedena jednotka kibibyte (1KiB = 1024B), která je sice normovaná, ale v praxi se příliš neujala. Takže, když někdo používá kilobyte, může mít na mysli 1024 bytů, ale i jen 1000 bytů.

Podobně je tomu s dalšími jednotkami (více: Binární předpona), kterými jsou megabyte (1MB = 1000KB), mebibyte (1MiB = 1024KiB), gigabyte, gibibyte, terabyte, tebibyte atd.

Výuka[editovat]

Prokračujte lekcí Encyklopedie pro střední školy/Dvojková soustava nebo Číselné soustavy/Dvojková soustava.