Egulánština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je samostatný projekt
Příslušnost: všeobecná

Vážení,

vytvářím jazyk, mezinárodní jazyk, kterým by mohli mluvit všichni lidé bez rozdílů. Můžete si myslet, že jsem blázen, ale, prosím, neodsuzujte mne. Tento jazyk by měl být (není tomu vždy) směsí spousty jazyků. Např.: pivo = pibir (první slabika z českého pivo – jsme jeho největší konzumenti, druhou slabikou začínají pojmenování ve spousty jazycích – бира, Bier, beer).

Do komentářů v diskuzi mne můžete psát návrhy na nejrůznější slova (vyhrazuji si výsadní právo na jejich schvalování, prosím, aby jste se vyhnuli diakritice – my všichni, jenž jsme někdy pracovali s fonty víme proč – a vulgarismům). Stránku případně můžete překládat do všech možných jazyků.

Gramatika[editovat]

Označování hlásek písmeny[editovat]

Písmena užívaná v egulánštině[editovat]

Hlásky označujeme následujícími písmeny: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z.

W[editovat]

V geografických názvech měníme v na w, mimo situace, kdy je v v části slova -lanov.

Y[editovat]

Pokud je sloveso v čase minulém, měníme v celém slovesu i na y.

Podstatná jména[editovat]

Skloňování[editovat]

Egulánština má 2 pády.

2. pád se tvoří následovně: nominativ + -ege

Jeho aplikaci nám přibližuje následující tabulka:

Čeština Egulánština
1. a 5. pád 1.pád
2., 3., 4., 6., a 7. pád 2. pád

(tato tabulka je pouze orientační, jelikož definice egulánských pádů není navázána na definici pádů slovanských jazyků)

Pád Užívá se
1. podmět, oslovení, část přísudku
2. předmět, přívlastek, doplněk, příslovečné určení, po předložkách

Množné číslo[editovat]

Množné číslo tvoříme pomocí -er. Je doporučené jej přidávat před označení pádu.

Rod[editovat]

Všechna podstatná jména vyjadřující neživá tělesa, abstraktní jevy, pochody a názvy vlastností jsou rodu středního. (Nahrazujeme zájmenem ets – jednotné číslo / etser – množné číslo.)

Podstatná jména vyjadřující jména osob, zvířat a rostlin ženského pohlaví jsou rodu ženského. (Nahrazujeme zájmenem sona – j. č. / sonaer – množné číslo.)

Podstatná jména vyjadřující jména osob, zvířat a rostlin mužského pohlaví jsou rodu mužského. (Nahrazujeme zájmenem sin – j. č. / siner – množné číslo.)

Podstatná jména vyjadřující jména osob, zvířat a rostlin neurčeného či obojetného pohlaví a organismů vymikajících se typickému dimorfismu (např. hub) nahrazujeme zájmenem onost – j. č. / onoster – množné číslo.

Přídavná jména[editovat]

Stupňování[editovat]

1. stupeň (pozitiv)[editovat]

Základní tvar – pouze -ias.

2. stupeň (komparativ)[editovat]

Tvoříme: pozitiv + -ij.

3. stupeň (superlativ)[editovat]

Tvoříme: pozitiv + -af.

Slovesa[editovat]

Časování[editovat]

Měníme koncovku:

-ra – infinitiv

-ri – oznamovací, přít.

-ro – tázací, přít.

-re – podmiňovací, přít.

-gy – oznamovací, min.

-go – tázací, min.

-ge – podmiňovací, min.

-zi – oznamovací, bud.

-zo – tázací, bud.

-vu – rozkazovací

-po- – trpný rod

Syntax[editovat]

Egulánština má volný syntax (stejně jako slovanské jazyky). Přesto je však doporučeno stavět přídavná jména před podstatná. V oznamovací a tázací větě musí být podmět vyjádřen. Ve větě rozkazovací být vyjádřen nemusí. Pokud ve větě rozkazovací není podmět vyjádřen, vyjadřuje všeobecný rozkaz (do češtiny lze překládat infinitivem).

Výslovnost[editovat]

Písmeno a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
Výslovnost v IPA ä, a, ɑ, ɐ, ʌ b t͡s d, ɖ e, ɛ f, ɸ g, ɢ x, χ, h, ɦ, ɣ i, ɪ j, ʝ, k, q l, ɭ, ɫ m, ɱ n, n̪, ɳ, ŋ, o, o̞, ɔ, ɞ p r, ɾ, ɹ, ɻ, ʁ, ʀ s t, ʈ u, ʊ, ʊ̯ v, β, w v, β, w i, ɪ z

Latinské vědecké termíny v rámci psaného textu se čtou původní výslovností.

Slovník[editovat]

Česky Egulánsky
a a
Adygejsko Adigeja
ano jda
angličtina Inglandva
Anglie Ingland
Arménie Hajastan
Ázerbájdžán Azerbajdzan
Baškorstán Baskortostan
Bělorusko Bjelarus
běloruština Bjelarusva
Bern Bern
blokovat banra
Británie Britn
Brno Brno
březen mart
bydlet vonra
cosinus  kosinus 
cotangens  kotangens 
Čečensko Cecija
čečenský Cecijaias
červen jun
červenec jul
Česko Cesko
český Ceskoias
čeština Ceskova
Čína Cunkuo
čínština Cunkuova
čtvrtek jupiterdies
čtyři firto
devět nojnto
dělit  divisra 
den dies
dnes sege
dnešek seg
duben april
duch  spiritus 
dvě  duo 
federace federacija
formulář formul
fórum forum
gramatika grammatika
Gruzie Sakartwelo 
hlava kaput
hledat  zuhra
hvězda astron
chaos babel
chaotický babelias
Indie Bharat
instrumentální instrumentias
Irák Aleirak
Írán Iran
Irsko  Ajrlend 
jedna  juno 
Jeruzalém Jerusalajim
jiný  drugojias 
jíst esdusra
jít idra
jméno hojs
jmenovat se hojsra
Karélie Karelija 
Kazachstán Kazakstan
každý hesias
kladivo malleus
knedlík  knedl 
komunismus kommunismus
komunista  kommunismo 
komunistický  kommunisias 
kontakt  kontakt 
Korea Conson
Kostarika Kosta Rika
krát foa
Krym  Krim 
květ flos
květen maj
Kyrgyzstán Kirgizstan
latina Latiumva
Lazio Latium
leden januar
Lesotho Lesoto
lid  homoer 
list folium
listopad november
Maďarsko Madarorsag
menu  menu 
mít (vlastnit)  mejatra 
mít (povinnost) zolra
mocnina  potesko 
moci  poterira 
Mongolsko Mongol
Moskva Maskwa
Moldava Moldowa
muž  maskulum 
my vir
na  na 
ne ne
neděle soldies
New York Nu Jork
němčina Dojclandva
Německo  Dojcland 
Nizozemsko Nedrland
nizozemština Nedrlandva
novinka  novijst 
nový  novijias 
Nový Zéland Nowijias Ziland
nyní  nuo 
obsah  indice 
odeslání  posl 
odeslat  poslra 
on sin
ona (žena) sona
ona (města) [1] etser
oni (muži) [2] siner
ono  ets 
ony (ženy) [3] siner
osm akto
Ostrava Ostrawa
pátek venusdies
pět finfto
Petrohrad Sankt Pitirburk
Praha Praha
počátek fons
podnik (firma) empresa 
Podněstří Nistrene
podoba form
potřeba haja
pohlaví  kosjar 
pojednání skriptio
Polsko Polska
polština Polskava
pomoc hjelp
pomocí hjelpe
pomocný hjelpias
pondělí lunadies
Portugalsko Portugal
portugalština Portugalva
pramen fons
prosinec december
předseda  predsedmo 
přejít  noidra 
příjmení genushojs
rada savet
Rakousko  Esterajh 
rod  genus 
rodit genusra
rodově-směšovací zájmeno (mn. č.) [4] onoster
rostlina planta
Rostov  Rastow 
rovnat se  ekvualisra 
Rusko  Rassija 
ruština Rassijava
říjen oktober
řízek snicl
miv 
samec  maskulum 
samice  feminam 
sbírat  koligera 
sbírka  kolige 
sedm zipto
Sibiř Sibir
slovo vort
sobota sabbatumdies
sovět savet
Sovětský svaz Sawetias Sajuz
společnost

(firma - spíše většího charakteru)

kompanija 
srp serp
srpen august
stát (podst. jm.)  civit 
strana  paze 
středa merkuriusdies
svaz sajuz
Sýrie Surija
šakal  canis 
šest zeksto
Španělsko Espana
španělština Espanava
Špicberky Swalbard
Švýcarsko Swajc
tangens  tangens 
Tatarstán Tatarstan 
Turecko Tircije
turečtina Tircijeva
Tuva Tywa
ty duj
Ukrajina  Ukrajina 
ukrajinština Ukrajinava
únor februar
úterý marsdies
úvod preskriptio
Uzbekistán Ezbekiston
Varšava Warsawa
varování  admonit 
vejce uol
vítat  gratra 
Vladivostok Wladiwostok
vlast radinost
vodka vodka
volba eleksjo
vůle vola
vy  zir 
z aur
zákon  leks 
zákonný leksias
září september
zde  dort 
zdroj fons
země lanov
zlo  impir 
zmatečný babelias
zmatek babel
znovu vnov
žena  feminammo 
žirafa  giraffa 

Poznámky[editovat]

  1. Etser se používá pro zastoupení jmen výlučně středního rodu. Jména různého rodu zastupuje zájmeno onoster.
  2. Siner se používá pro zastoupení jmen výlučně mužského rodu. Jména různého rodu zastupuje zájmeno onoster.
  3. Sonaer se používá pro zastoupení jmen výlučně mužského rodu. Jména různého rodu zastupuje zájmeno onoster.
  4. Zájmeno onoster užíváme pokud toto zájmeno zastupuje více jmen, zpravidla označení osob, která jsou různého rodu.