Dron/Otázky a odpovědi

Z Wikiverzity

Instrukce: V tomto modulu se učíme rozumět problematice dronů formou otázek a odpovědí. Pokud Vás napadne nějaká otázka, můžete ji zkusit vyhledat níže a pokud bude mít i odpověď máte vyhráno. Pokud odpovědi mít nebude, najdete odpověď na internetu a doplníte ji sem. Ale pozor, vlastními slovy. Z internetu se nesmí kopírovat. Pokud níže není ani Vaše otázka, tak ji doplníte včetně Vaši následní odpovědi.

Č. Otázka Odpověď Poznámky
1 Jaké jsou klíčová slova testu osvědčení způsobilosti pilota? UAS, kategorie otevřená-specifická-cerfitikovaná, datum použitelnosti, provozovatel dronu, pilot, bezpilotní letadlo, autonomní dron, automatický dron, provoz, zapojená/nezapojená osoba, shromáždění lidí, registrace, zeměpisná zóna, pojištění, označení třídy, vizuální dohled, předletová příprava, uspořádání vzdušného prostoru, výcvyk, osvědčení způsobilosti, oprávnění, registrační číslo provozovatele, povozní postupy, standardní scénář (STS), oprávnění provozu, osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC), LUC
2 Lze do DJI Mini 2 nahrát úplný řetězec registrovaného provozvatele, nahrát do systému identifikace na dálku a indetifikačního e-systému bezpilotního letadla?
3 Jak vypadá provoz ve specifické kategorii?
4 Čím se liší specifická kategorie od otevřené? Zdá se že otevřená kategorie zahrnuje v současnosti nejčastější typy zařízení a užití, proto bylo možné tyto typy definovat a definovat i způsoby povoleného užívání. Může se sem řadit rekreace, výzkum, či určité druhy komerčních aktivit.

Zatímco specifická kategorie vypadá jako experimentální kategorie, kam se budou řadit stroje a způsoby, které se nevejdou do otevřené kategorie. Některé způsoby užití pak budou v této kategorii standardizovány, u jiných bude požadavky navrhovat národnímu úřadu samotný žadatel. Pokud tedy v otevřené kategorii mohou létat drony, které nepřepravují nebezpečné zboží a neshazují ho, do specifické by se mohly řadit ty, které ho schazovat budou. Mohly by jím být například drony shazující do požáru hasící bomby (což by nemuselo kolidovat se současným požadavkem nelétat nad místem, kde jsou prováděny záchranářské akce).

5 Kdo musí být pojištěný při provozu v otevřené kategorii? Všichni kdo provozují dron komerčně.
6 Co je to EASA a které země jsou v ni zapojeny? European Union Aviation Safety Agency, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví.
7 Co je to UAS? Zřejmě Unmanned Aircraft System, bezpilotní letecký systém.
8 Jak se liší RPAS od UAS? Dle Wikipedie se zdá, že RPAS (Remotely Piloted Aerial Vehicle) je synonymum pro UAV (Unmanned Aerial Vehicle), což je vznosnější termín pro dron. RPAS je tím pádem letící objekt bez pilota na palubě, kdežto UAS (Unmanned Aircraft System) zahrnuje i systémy řízení na zemi. Mohlo by se tak říci, že RPAS je podkategorií UAS, protože nezahrnuje narozdíl od UAS pozemní součásti systému.
9 Co to znamená MTOM? Maximum takeoff mass, maximální vzletová hmotnost.
10 Co to je systém geo-awarness? Systém, kdy si je zařízení vědomo kde se nachází. Určuje se nejenom pomocí GPS, ale i pomocí vzdálenosti od určitého bodu o kterém se ví jeho lokace a se kterým se spojuje například radiově, wifinou či bluetooth apod.
11 Jak vypadá zkouška pilotů v otevřené katetorii? Test má 40 otázek s výběrem odpovědí. Test trvá 60 minut a pro úspěšné dokončení je potřeba mít správně 30 otázek.
12 Jak vypadá certifikovaná kategorie a ze které se odvozuje? Spíše to vypadá, že certifikovaná kategorie je v roce 2023 značně experimentální a od specifické se liší zvýšeným rizikem újmy osob, protož vše včetně dronu musí být cerfifikováno.
13 Kde se nachází test pro zkoušku pilotů v otevřené kategorii? Nikde, napřed je potřeba se zaregistrovat jako pilot přes miniweb Úřadu pro civilní letectví.
14 Kde najdu miniweb pro předletovou přípravu? https://dronview.rlp.cz/

Dronview[editovat]

Č. Otázka Odpověď Poznámky
1 Žádnou letovou příručku v LKTERE nevidím. Jak se tedy v tomto prostoru chovat? Zavolat provozovateli a probrat to s ním.
2 Jak se pozná ochrané pásmo letiště?
3 Co je to AD?
4 Co je to ATZ?