Datová schránka prakticky

Z Wikiverzity

Datová schránka (dále DS) je elektronické úložiště zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb. a je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci (OVM) na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé (na státní náklady), stejně tak vzájemně mezi fyzickými i právnickými osobami (placeně). Funkčnost zajišťuje Internetový systém datových schránek (ISDS).

Cílem dokumentu je vysvětlit základní pojmy a popsat nejčastější úkony související s jejím užíváním.

Klientský software[editovat]

Pro práci s DS je k dispozici celá řada klientů:

Datovka[editovat]

Datovku jako muliplatformní svobodnou aplikaci vytvořil a dále udržuje CZ.NIC z.s.p.o., díky čemuž je k dispozici pro volné stažení a instalaci včetně mobilní verze.

V podrobné uživatelské příručce naleznete pokyny jako první přihlášení se do DS (nepřehlédněte, že ten úplně první přístup musíte provést na webu DS), popis uživatelského rozhraní nebo vytvoření nové zprávy.

Úkony na vyžádání[editovat]

Obnovení přístupu do DS[editovat]

je potřeba obvykle po vypržení platnosti hesla (obnovování platnosti lze ale v nastavení vypnout)

Zřízení přístupu do DS další osobě[editovat]

provádí oprávněná osoba (ta má přístup do DS automaticky) na webu pověřením jiné osoby, čímž vznikne nový uživatel typu "pověřená osoba"

 • na https://www.mojedatovaschranka.cz je třeba vyplnit formulář a kliknout na tlačítko "Přihlásit se"
  • pozor - tlačítko "Vytvořit nový kód" zcela nestandardně smaže celý formulář. Vše pak zadáváte znovu
 • zobrazí se oznámení o stavu DS. Je nutné kliknout na modré tlačítko "Přejít na seznam dodaných zpráv", teprve poté budete moci
 • kliknout na kartu "Nastavení" vníž je potřeba
 • vlevo kliknout na "Seznam uživatelů" a
 • pak vúravo dole tlačítko "Přidat uživatele"
 • pro vyplnění zobrazeného formuláře budete potřebovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště (+ případnou doručovací adresu), typ oprávnění (administrátor nebo pověřená osoba) a zvolíte rozsah oprávnění. Pak můžete
 • kliknout na "Porkačovat"
 • zobrazí se shrnutí zadaných údajů které je potřeba potvrdit tlačítkem "Vytvořit"
 • systém úkon okamžitě provede, oznámí "Provedeno úspěšně.." a očekává kliknutí na tlačítko "Uzavřít žádost"
 • Hotovo!

Vytvořenému uživateli může ihned rozsah práv změnit nebo jej lze dokonce smazat. Samotnému uživateli budou doručeny přihlašovací údaje během cca 10 dnů s platností hesla 1 měsíc od okamžiku, kdy jste úkon provedli.

Pojmy[editovat]

 • administrátor - je vytvářen oprávněnou osobou
 • datová schránka (DS)
 • držitel DS (synonymum pro oprávněná osoba viz. dokumentace, otázkou je, zda pojem figuruje též v zákoně nebo na webovém rozhraní)
 • Internetový systém datových schránek (ISDS) - systém zajišťující funkčnost DS
 • oprávněná osoba - vzniká automaticky při založení DS (v případě spolku jednotliví statutárního orgánu) a má přístup k obsahu DS
 • pověřená osoba - je vytvářena oprávněnou osobou
 • provozovatel ISDS - Česká pošta s. p.
 • přihlašovací údaje
 • správce a zřizovatel ISDS - MV ČR
 • typ schránky
 • typ uživatele

Vyhledávání DS[editovat]