CityVizor prakticky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aplikace CityVizor sdružuje na jednom místě veřejně dostupná data související s hospodařením obce. Klíčovým zdrojem jsou obcemi dobrovolně poskytnutá účetní data jdoucí až na úroveň jednotlivých faktur a organizačních jednotek. Ta jsou vizualizována a dána do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širší veřejnost (a pro další využití zpřístupněna pomocí REST API). Doplňkovými zdroji jsou Registr smluv a úřední deska s možností prostorové vizualizace díky aplikaci Mapa samosprávy.

Řešení je postaveno na principu sdílené služby a provoz zajišťuje spolek Otevřených měst. Aplikace byla vyvinuta pracovníky Ministerstva financí, zdrojové kódy jsou zveřejněny v repozitáři, použité technologie popsány.

Jak zapojit obec[editovat]

Lze se obráti na aplikační podporu prostřednictvím e-mailu, která pomůže s:

  • poskytnutím příslušných účetních dat, o čemž však musí nejprve rozhodnout kterýkoliv z orgánů obce, tedy starosta, rada nebo zastupitelstvo. Pokud se tak nestalo, je nezbytné nejprve vyjednat jejich podporu
  • exportním formátem dat, který závisí na obcí používaném účetním systému. Mohou-li být ve tvaru:
    • "CityVizor v1" je použití aplikace bezplatné a výslednou vizualizaci lze bezpečně vyzkoušet díky demonstračnímu režimu, při kterém se na server neodesílají žádná data
    • u jiných formátů je potřeba počítat s poplatkem za transformaci dat, kde pro první rok je ve výši 9 a pro další 6 tisíc Kč bez DPH. Netýká se členů Otevřených měst, neboť CityVizor je členským benefitem
  • odstraněním citlivých údajů při minimálním dopadu na zvyklosti úřadu (spolek přebírá výhradně veřejná, nebo ke zveřejnění určená data)
  • pravidelným předávání dat, které obvykle s měsíční frekvencí provádí obec sama nebo ve spolupráci s aplikační podporou. Míra automatizace je dána možnostmi obce. CityVizor načítá data s 24 hodinovou frekvencí dle URI pro aktuální rok (a minulé), typicky pak z FTP serveru obce nebo spolku

Uživatelská zpětná vazba[editovat]

Snahou tvůrců byla maximální srozumitelnost a přívětivost pro širší veřejnost. Pokud si při používá aplikace kladete otázky, na které nenacházíte odpovědi nebo máte nápad na vylepšení případně jste nalezli chybu, pak nastala správná chvíle pro poskytnutí zpětné vazby. Máte tyto možnosti:

způsob výhody nevýhody
kontaktovat aplikační podporu nenáročné
dostupnost 7x24
značné riziko nepochopení
pasivní pozorovatel bez jistoty doručení podnětu
zadat podnět
          (návod)
stanete se průběžně informovaným aktérem řešení
dostupnost 7x24
je potřeba se registrovat na GitHubu
anglické prostředí byť text je možné zadávat česky
- - -

Použití[editovat]

CityVizor - volba skupiny

by mělo být intuitivní, přesto je k dispozici uživatelská nápověda, zejména pro práci s výdaji a příjmy.
Jak ukazuje obrázek vpravo, po volbě obce stačí vybrat modul (Výdaje), rok (předvolen aktuální, zde 2018) a příslušnou skupinu (Doprava). Tím se zobrazí příslušné "paragrafy" (2212 - Silnice) a jim příslušející výdaje (ukázka), které lze kliknutím otevřít do samostatného okna a zpřístupnit tak detailní přehled, roční srovnání, výdaje, příjmy a faktury seskupené dle IČa protistrany (ukázka).

Pro odborníky a obzvlášť zvídavé[editovat]

Seskupování účetních záznamů je založeno na jednotnému třídění příjmů a výdajů - tzv. rozpočtové skladbě (Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě). V aplikaci použité zjednodušující pojmy odpovídají těm z vyhlášky následovně:

pojem modul dle vyhlášky příklad ukázka
Skupina Výdaje rozpočtový oddíl 22 Doprava (číselník) ukázka
Skupina Příjmy seskupení položek 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů (číselník) ukázka
§ číslo Výdaje rozpočtový paragraf 2212 Silnice (číselník) ukázka
§ číslo Příjmy rozpočtová položka 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (číselník) ukázka
Účel výdaje - - - -

Typické problémy vstupních dat[editovat]

problém řešení
citlivé údaje v poznámce faktury (u aplikace GINIS) rozlišovací text uvádět na první řádek. Technické poznámky nebo citlivé údaje až na řádky další. CityVizor KXX Cleaner poslouží k odstranění těchto informací, aniž by zdrojová data opustila lokální počítač
- -

Vizualizace s využitím údajů Státní pokladny[editovat]

Tento návod slouží proto, abyste pro svou obec vytvořili ukázkový Citivizor, který bude obsahovat úřední desku, registr smluv a rozpočty měst s paragrafovým plněním položek rozpočtu.

Hrubá data si vezmete ze serveru monitor.statnipokladna.cz; Resp. odvětvový rozpočet a reálné plnění. https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00075370#rozpocet-souhrn Pravo v zeleném okně je ikona ,,tabulek/grafů". Otevře se Vám tabulka, v které si do sloupců zvolíte rozpočet po změnách a výsledek od počátku roku. Do řádků vyberete paragraf (kód) a rok.

Data exportujete a v Excelu upravíte podle této tabulky: https://otevrena-data-mfcr.github.io/CityVizor/dokumentace/

A nahrál jí do dema Cityvizoru: www.cityvizor.cz/demo , abyste zjistili, jestli to funguje.

Vše fungovalo. A bylo to moc hezké.

Kontaktoval jsem spolek otevřených měst info@otevrenamesta.cz a požádáte je o vytvořeni stránky pro vaši obec. Např.: www.cityvizor.cz/plzen a dají Vám k tomu správcovské přístupy.

Přihlásíte se a vyplňte údaje o obci podle tohoto návodu: https://otevrena-data-mfcr.github.io/CityVizor/navody/obce/nastaveni-profilu/ Poté podle už výše zmíněného návodu: https://otevrena-data-mfcr.github.io/CityVizor/dokumentace/ Upravíte data a nahrajete je do Cityvizoru.

Slovníček[editovat]

  • druhové třídění
  • odvětvové třídění