CD/Vypalování

Z Wikiverzity
< CD

< CD

Linux[editovat]

CD: Vypalování - jak vypálit CD (v prostředí příkazové řádky Linuxu)

Datové CD[editovat]

 • Nejjednodušší je mít soubory, určené k vypálení, v nějakém adresáři, dejme tomu /tmp/vypalit
 • Vytvoříme iso obraz - pojmenujeme si jej dejme tomu cd_obraz.iso a necháme si jej vytvořit rovněž v adresáři /tmp
 genisoimage -o /tmp/cd_obraz.iso -r -J /tmp/vypalit

Přepínač -r nastaví Rock Ridge protokol (a navíc modifikuje vlastníka souborů na root.root, zakáže zápis do souborů), přepínač -J nastaví protokol Joliet, takže CD bude čitelné i v prostředí Windows.

 • Vytvořený obraz si můžeme před vypálením vyzkoušet (je-li to to, co jsme si představovali) tak, že jej namontujeme např. na přípojný bod /mnt
 mount -o loop /tmp/cd_obraz.iso /mnt

Po ověření jej opět odmontujeme:

 umount /mnt

(a případně napravíme omyly a vygenerujeme opravený obraz)

 • Abychom měli přístup k vypalovací mechanice, musíme být buďto root, anebo, což má logiku, musíme být jako obyčejní uživatelé členy skupiny cdrom. Ověříme, které mechaniky máme k disposici:
 wodim --devices

a dostaneme odpověď např:

 wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
 -------------------------------------------------------------------------
 0 dev='/dev/hdd'   rwrw-- : 'TEAC' 'CD-W540E'
 -------------------------------------------------------------------------

(vidíme, že jako členové skupiny cdrom máme rw přístup k zařízení)

 • Pokud si nejsme jisti, je-li vše OK, můžeme celý proces spustit s vypnutým vypalovacím laserem nanečisto (přepínač -dummy:
 wodim -v -dummy dev=/dev/hdd /tmp/cd_obraz.iso
 • Obraz pak skutečně vypálíme:
 wodim -eject -v dev=/dev/hdd /tmp/cd_obraz.iso

Přepínač -eject vysune po vypálení CD a přepínač -v je pro "ukecanější" výstup (informace o průběhu bypalování).

Multisession datové CD[editovat]

 • V případě, že máme v úmyslu později "připalovat" na CD další data, musíme už od začátku (při první session) předchozí příkaz obohatit o přepínač -multi
 wodim -eject -v -multi dev=/dev/hdd /tmp/cd_obraz.iso
 • Vypálení další session je o něco složitější. Nejdříve musíme zjistit začátek a konec (dvě čísla) předchozí sekce příkazem:
 wodim -msinfo dev=/dev/hdd

Dejme tomu, že jako odpověď dostaneme čísla 0, 12345. Tato čísla použijeme při vytvoření ISO obrazu. Navíc musíme při vytváření ISO uvést odkaz na již vypálený disk (musí být v mechanice!). Dejme tomu, že další adresář, který chceme ještě vypálit, máme nazvaný /tmp/jeste_dopalit Pak:

 genisoimage -o /tmp/dalsi_obraz.iso -r -J -C 0,12345 -M /dev/hdd /tmp/jeste_dopalit
 • Obraz si můžeme opět odzkoušet namontováním a poté vypálit stejným příkazem:
 wodim -eject -v -multi dev=/dev/hdd /tmp/dalsi_obraz.iso
 • Pokud už nebudeme dále chtít nic dopalovat a CD budeme chtít uzavřít, pak u poslední session již přepínač -multi neuvedeme.

Audio CD[editovat]

Nemusíme vytvářet žádný obraz, stačí zadat jména hudebních souborů, které budou vypáleny do stop:

 wodim -audio -v -eject dev=/dev/hdd prvniskladba.wav druhaskladba.wav

Můžeme se setkat s hláškou:

 wodim: Audio tracks must be at least 705600 bytes and a multiple of 2352.

takže použijeme:

 wodim -audio -v -eject -pad dev=/dev/hdd prvniskladba.wav druhaskladba.wav

přičemž wodim doplní stopu nulami tak, aby její délka byla celistvým násobkem 2352 bytes.

Abychom nemuseli na příkazovém řádku vyjmenovávat postupně soubory se všemi stopami, je výhodné uložit si všechny tyto soubory do jednoho adresáře a pojmenovat si je tak, aby se nám abecedně setřídily ve správném pořadí - například, aby začínaly číslem stopy (doplněném zleva nulou) – např:

01-nějakaskladba.wav
02-dalsiskladba.wav
...
21-posledniskladba.wav

Pro jistotu si můžeme ještě ověřit správné pořadí výpisem:

 echo *.wav

a poté spustit vypalování příkazem např:

 wodim -audio -v -eject -pad dev=/dev/hdd *.wav

Takto se vypaluje audio CD v obvyklém případě, že soubory *.wav jsou jednotlivé skladby. Bývá zvykem, že na audio disku jsou tyto skladby odděleny dvousekundovýi mezerami ticha (gaps). To je automaticky zajištěno tím, že wodim vypaluje defaultně v režimu TAO (Track At Once), tj. po jednotlivých stopách.

Jsou ovšem situace, kdy chceme vypálit nějaký záznam z živého vystoupení (Live CD), kdy jednotlivé záznamy v souborech *.wav navazují plynule za sebou, a v takových případech by náhlé mezery ticha působily rušivě. Proto musíme disk vypálit v režimu DAO (Disk At Once), tj, celý disk najednou. To zajistíme přepínačem -dao:

 wodim -audio -v -eject -pad -dao dev=/dev/hdd *.wav

mp3[editovat]

Pokud máme hudební soubory ve formátu MP3 a chceme je použít na výrobu hudebního CD, musíme tyto soubory nejprve překonvertovat na formát WAV (případně CDR) vhodným mp3 dekodérem, např. programem mp3decoder alias mpg321:

mpg321 -w soubor.wav soubor.mp3

Windows[editovat]

Postup vypalování ve Windows je následující:

 • vložíme CD do mechaniky
 • otevřeme v aplikaci Průzkumník
 • přetáhneme soubory, které chceme na CD
 • klikneme na vypalovat a dále postupujeme dle možností

Často ale vypalování ve Windows nefunguje a generuje různé chyby. Nezbívá než stáhnout a nainstalovat externí software (např. Nero), tak jak tomu bylo v případě tohoto problému.

Odkazy[editovat]