Přeskočit na obsah

C++/DenisaCZ/Proměnné

Z Wikiverzity
< C++‎ | DenisaCZ

Poznámky[editovat]

 • každá proměnná musí mít před použitím definovaný datový typ a jméno (identifikátor)
 • C++ je case-sensitive (rozlišuje malá a velká písmena)

Teorie[editovat]

Deklarace a definice[editovat]

Deklarace[editovat]

 • zavedení datového typu a názvu proměnné
int num;
bool state;
char letter;

Definice[editovat]

 • přiřazení hodnoty k proměnné
num = 62;
state = false;
letter = 'C';

Deklaraci a definici můžeme při zavádění proměnné udělat zároveň:

int num{62};
bool state{false};
char letter{'C'};

Datové typy[editovat]

integer[editovat]

 • celé číslo

boolean[editovat]

 • může nabývat pouze hodnot true,1, nebo false, 0
bool accept{true};
bool state{0};

char[editovat]

char myChar{'A'};
char myOtherChar{65};

string[editovat]

 • řetězec znaků
#include <string>

int main() {
  std::string name{"Mia"};
  std::string surname{"Watson"};
  return 0;
}

pole[editovat]

 • homogenní složený datový typ
int nums[5] = {5,4,3,2,1};
char letters[] = {'A','B','C'};
char animals[2][3] = {{'D','o','g'},{'C','a','t'}};

Ukázky kódu[editovat]

// program.cpp

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  int num{7};
  char letter{'Z'};
  bool index{true};
  std::string name{"Mia"};

  std::cout << "Hello, " << name << "!\n";
  std::cout << "Your class is " << num << letter << "." << index << std::endl;
  std::cout << "WELCOME!\n";
  
  return 0;
}

Zkompilované:

Hello Mia!
Your class is 7Z.1
WELCOME!

[Program exited with exit code 0]

Odkazy[editovat]