Biosignály/Druhy/Kychot

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Biosignály: Druhy/Kychot

Vlastní rozdělení[editovat]

Výskyt[editovat]

 • organismy: vyšší, nižší, jednobuněčné, vícebuněčné, rostliny, živočichové atd.
 • na jaké hierarchické úrovni: celý organismus, orgán, tkáň, buňka, ganglium, společenství jedinců atd.

Vznik[editovat]

 • v organismu
  • na jaké hierarchické úrovni: buňka, synapse, uzel atd.
 • mimo organismus:
  • přirozené prostředí
  • atreficielní:
   • kontrolované
   • nekontrolované

atd.

Způsob šíření[editovat]

 • v celém objemu
 • částmi objemu, sektory
 • nespecifickými drahami
 • specifickými drahami

atd.

Fyzikální podstata (projevy)[editovat]

 • elektrické
 • magnetické
 • elektromagnetické
 • chemické
 • elektrochemické
 • optické
 • mechanické
 • akustické
 • termické
 • částicové

atd.

Snímaná (registrovaná) fyzikální veličina[editovat]

 • elektrická
 • magnetická
 • chemická
 • optická
 • mechanická
 • akustická
 • termická
 • částicová

Charakter[editovat]

 • spojité (analogové) : nespojité (diskrétní)
 • pravidelné : nepravidelné
 • periodické : neperiodické : quasi periodické
 • deterministické : náhodné : pseudonáhodné

atd.

Jiní autoři[editovat]

Jiří Rozman a kolektiv[editovat]

Elektronické přístroje v lékařství, Academia Prana 2006, ISBN 80-200-1308-3

Část: Biologické systémy a elektronické přístroje (zhruba obsah, strany 23-49, autor: Rozman)

 • kap. 1. Biologické systémy a signály
  • 1.1 Charakteristika biologických systémů: Přenos informací, formy řízení, energie, adaptace a homeostáze
  • 1.2 Biologické signály
   • 1.2.1 Klasifikace biosignálů podle:
    • Zdroje nebo fyzikální podstaty
    • Oboru lékařských aplikací
    • Charakteristik signálu:
     • spojité : diskrétní
     • deterministické : náhodné (stochastické)
     • neperiodické, téměř periodické
   • 1.2.2 Typy biosignálů
    • a) Elektrické (EKG, EEG, EMG, FEKG, EGG, ENG atd.)
    • b) Impedanční (impedanční pletysmografie nebo reografie)
    • c) Magnetické
    • d) Akustické (mikrofony, akcelerometry)
    • e) Chemické (parciální tlaky plynů, pH aj.)
    • f) Mechanické (nepřímé měření TK, fonokardiografie, karotidogram atd.)
    • g) Optické (oximetrie, charakteristiky amniotické tekutiny, barvivové diluční techniky)
    • h) Tepelné (kontaktní teploměry, IR)
    • i) Radiologické (interakce IZ s biologickými strukturami)
    • j) Ultrazvukové (interakce UZ s tkáněmi, doppler)
 • kap. 2. Systémová řešení lékařských elektronických přístrojů
  • 2.1 Funkční bloky: Diagnostické a terapeutické systémy, zesílení signálu, elektromagnetická kompatibilita (rušení), digitalizace, systémy využivající mikropočítače.
  • 2.2 Snímače biosignálů
   • klasifikace:
    • charakter snímaného signálu (elektrické, neelektrické)
    • povaha signálu (fyzikální, chemické, biochemické)
    • rozsah měřených veličin a tomu odpovídající provedení
    • způsob aplikace (povrchové, vpichové, vnitřní)
    • techniky či metodiky snímání (klidové, neklidové podmínky)
    • doby aplikace (krátkodobé, déle trvající, implantabilní)
    • oboru aplikace (humánní, veterinární, pro fyziologický výzkum)
   • 2.2.1 Měření biopotenciálů - elektrody:
    • neinvazivní (povrchové) : invazivní (transkutánní), tj. jehlové, drátěné, mikroelektrody
    • Rozhraní elektroda-elektrolyzt
    • Elektrody EKG:
     • a) standardní kovové
     • b) přísavné
     • c) plovoucí Ag/AgCl
    • Elektrody EEG
    • Elektrody EMG
    • Mikroelektrody
   • 2.2.2 Měření fyzikálních veličin
    • Snímače posunutí
    • Snímače rychlosti a průtoku krve
    • Snímače proudu vzduchu
    • Pletysmografické snímače
    • SNímače teploty
   • 2.2.3 Hematologická a biochemická vyšetření
    • měření obsahu kyslíku v krvi
    • elektrody pH
    • biochemické snímače (enzymové, např. snímač glukózy využívající glukózaoxidázu)
  • 2.3 Zpracování biosignálů
   • reprezentace ve frekvenční oblasti
   • Fourierova řada
   • Fourierova transformace
   • diskrétní Fourierova transformace
   • rychlá Fourierova transformace

Zbytek (tj. hlavní objem) knihy tvoří části:

 • Přístrojová technika v diagnostice (mozek, srdce, cévy, plíce, oko a očnice, ucho, krevní tlak, zátěžová funkční vyšetření
 • Přístrojová technika v terapii (el. stimulace tkání a orgánů, magnetoterapie, UZ terapie, diatermie, radioterapie)
 • Přístrojová technika v chirurgii (ventilační a anesteziologické systémy, kryochirurgie, elektrotomie a termokoagulace, UZ chirurgie, drtiče konkrementů, aplikace laserů)
 • Podpory a náhrady orgánů (sluch, zrak, srdce, mimotělní oběh - renální)