Biblia Hebraica Stuttgartensia

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je rozcestník
Příslušnost: všeobecná

Biblia Hebraica Stuttgartensia je nejrozšířenější standardní vydání hebrejských svatých písem. Tato stránka je shromaždištěm vzdělávacích materiálů (resp. odkazů na ně), které se BHS týkají.

Info[editovat]

Vydání[editovat]

  • Fünfte, verbesserte Auflage © 1977 und 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

On-line[editovat]

Uspořádání knih[editovat]

Tóra:

1. Genesis (בראשית)
2. Exodus (שמות)
3. Leviticus (ויקרא)
4. Numeri (במדבר)
5. Deuteronomium (דברים)

Nevi’im:

6. Jozue (יהושע)
7. Soudců (שופטים)
8. Samuel I & II (שמואל)
9. Královská I & II (מלכים)
10. Izajáš (ישעיהו)
11. Jeremjáš (ירמיהו)
12. Ezechiel (יחזקאל)
13. Dvanáct malých proroků (תרי עשר)
a. Ozeáš (הושע)
b. Joel (יואל)
c. Ámos (עמוס)
d. Obadjáš (עבדיה)
e. Jonáš (יונה)
f. Micheáš (מיכה)
g. Nahum (נחום)
h. Habakuk (חבקוק)
i. Sofonjáš (צפניה)
j. Ageus (חגי)
k. Zacharjáš (זכריה)
l. Malachjáš (מלאכי)

Ketuvim:

Básnické knihy:
14. Žalmy (תהלים)
15. Jób (איוב)
16. Přísloví (משלי)
Pět svátečních svitků:
17. Rút (רות)
18. Píseň písní (שיר השירים)
19. Kazatel (קהלת)
20. Pláč (איכה)
21. Ester (אסתר)
Ostatní knihy:
22. Daniel (דניאל)
23. Ezdráš a Nehemjáš (עזרא ונחמיה)
24. Paralipomenon I & II (דברי הימים)