Bash pro začátečníky/Příkazy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
začátečníci
Příslušnost: všeobecná

Příkazy[editovat]

Zde si strukturujeme informace o jednotlivých příkazech. Následujte příkladů.

Č. Příkaz Co znamená Česky Co dělá Příklad Popis příkladu Poznámky
1 man manual nápověda Pokud existuje manuál k příkazům, zobrazí, ho. man rm vypíše nápovědu k příkazu rm Pokud manuál neexistuje, lze zkusit příkaz help
2 ls
3 dir
4 rm remove odebrat
5 cd change (the working) directory změnit pracovní adresář umožňuje přesouvat se mezi adresáři cd .. vrátí se ve stromu adresářů o jednu zpět
6 du odhadne obsazení disků
7 df disk free volný disk ukazuje obsazenost disku
8 sudo superuser do superuser dělá spustí příkaz jako superuser
9 find find najít hledá soubor napříč adresáři
 1. find . -type d -iname "*python*"
 2. find . -type f -iname "*python*"
 3. find . -type f -mtime -20
 4. find . -type f -mtime +20
 5. find -type f -mmin +1 -mmin -5
 6. find . -size +3G
 1. Najde (find) adresáře (-type d), které mají v názvu python (-iname "*python*"). Tečka, která se nemusí uvádět, označuje hledání od aktuálního adresáře a není potřeba (může být nahrazena cestou odkud hledat). d jako directory, f jako file. i v name zahrne i případná velká písmenka (z anglického caps insensitive), *python* je glob umožňující hledat cokoliv co má v sobě řetězec python.
 2. Stejné jako výše, jen hledá soubory (protože -type je f, tedy file)
 3. Najde (find) soubory (-type f), které byly modifikovány do 20 dní zpět (-mtime -20, tedy m - modifikovány, time - dny, - zpět, počet dní 20) ve stromu počínající aktuálním adresářem (.)
 4. Stejné jako výše jen hledá soubory modivikovaná, před více jak 20 dny (-mtime +20)
 5. Najde (find) soubory (-type f), které byly změněny před 2-5 minutama (-mmin +1 -mmin -5) a nachází se ve stromě pod aktuálním adresářem. Respetive změněny před více jak minutou a méně jak pěti minutami.
 6. Najde (find) všechny soubory větši než 3 giga (-size +3G) nacházející se ve stromě počínajícím od aktuálního adresáře (.). Pokud se nezadá typ, hledá v souborech, ale je možné hledat i dle velikosti adresářů (-type d). M je pro megabity a k pro kilobity.
A možná umí vyhledat jen soubory, které byly použité v nedávné době.
10 clear clear vyčistit vyčistí obrazovku clear vyčistí obrazovku
11 exit exit opustit ukončí proces exit zavře terminál
12 whereis where is kde je najde program, ovšem programu musí být v PATH whereis gimp najde adresáře, kde je GIMP Hledá hlavně programové soubory, ale ne ostatní soubory!
13 lscpu list CPU vypiš CPU vypíše informace o PC lscpu vypíše parametry hardwaru
14 apt advanced package tool pokročilý nástroj balíčků nástroj pro zjednodušenou práci s balíčky sudo apt update
15 install
16 cat
17 dpkg debian package (manager) nástroj pro balíčky debian nástroj pro manipulaci s balíčky debian
18 connect connect spojení Zahájí spojení do zásuvky (socket)
19 systemctl Operuje s nástrojem systemd
20 chmod change file mod bits
22 source Příkaz spouštějící určitý soubor v konkrétním jádře
23 ll
24 help help nápověda Pokud má daný příkaz nápovědu, tak ji vypíše na obrazovku. help cd nabídne kompletní nápovědu pro příkaz cd
25 chmod change mode Ve skutečnosti change file mode bits.
26 which Hledá umístění příkazů. which python3 Najde umístění příkazu python3 (tedy výstup by byl /usr/bin/python3).
27 (p)locate Hledá soubory, snadněji než find.
28 rsync remote synchron*? vzdálená synchronizace? Program slouží ke kopírování a umí posílat pouze rozdíly.
29 notify-send notify send upozorni pošli Příkaz pošle na obrazovku upozornění formou textu v baneru. notify-send "Dobré ráno!" V pravém horním rohu se objevý šedé okénko s nápisem Dobré ráno! Na Ubuntu ovšem po 5 sekundách okno zmizí. Ubuntu nerespektuje funkci critical, která by ponechala okno stále otevřené.