Bambarština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o bambarštině neboli bamanštině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

Zápis bambarštiny[editovat]

Podle zmínek ze 17.–19. století se předpokládá, že bambarština byla zapisována ponejprv upraveným arabským písmem (tzv. adžamí). S příchodem francouzské koloniální moci (vytvoření Francouzské Západní Afriky v roce 1895) se objevily první nahodilé zápisy latinkou. Ve 30. letech 20. století vytvořil Woyo Couloubayi pro zápis bambarštiny slabičné písmo masaba, které se však šířeji neujalo (byť jeho používání je sporadicky doloženo ještě v 70. letech).

Ve 40. letech 20. století bylo mandenským buditelem Solomanou Kantem vyvinuto písmo n'ko, určené pro zápis všech mandenských jazyků, resp. všech nářečí mandenštiny. V 60. letech byl postupně standardizován zápis bambarštiny latinkou rozšířenou o písmena ɛ (široké e), ɔ (široké o), ŋ (zadopatrové n), ɲ (palatální n, tedy ň) a používající čárky (á) a obrácené čárky (à) k označení vysokého a nízkého tónu. Tohoto zápisu se dnes v Mali užívá oficiálně. Písmo N'ko je však stále populárnější, byť oficiální podporu v současnosti nemá.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit něco k písmu n'ko.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Studijní projekty jednotlivých uživatelů[editovat]

Wikiprojekty v bambarštině[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

Mluvnice a jazykovědná pojednání[editovat]

Slovníky[editovat]

Učebnice a kurzy[editovat]

(přímý odkaz na PDF textové části, přímý odkaz na klikací soupis audiosouborů)
(přímý odkaz na PDF)

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]