Arménština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o arménštině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

Ա ա Բ բ Գ գ
Դ դ Ե ե Զ զ
Է է Ը ը Թ թ
Ժ ժ Ի ի Լ լ
Խ խ Ծ ծ Կ կ
Հ հ Ձ ձ Ղ ղ
Ճ ճ Մ մ Յ յ
Ն ն Շ շ Ո ո
Չ չ Պ պ Ջ ջ
Ռ ռ Ս ս Վ վ
Տ տ Ր ր Ց ց
Ւ ւ Փ փ Ք ք
Օ օ Ֆ ֆ Եւ և

Arménština má dvě standardizované varianty — východoarménštinu, jíž mluví Arméni na Kavkaze, a západoarménštinu, jíž mluví přibližně Arméni v Turecku a v Sýrii. Obě varianty se liší zejména výslovností některých písmen (բ, գ, դ, ծ, կ, ձ, ճ, պ, ջ, ռ, տ), drobné rozdíly jsou pak ve slovní zásobě a frazeologii. Protože přibližně tři čtvrtiny mluvčích připadá na východoarménštinu, kterážto je navíc úředním jazykem Arménie, míní se arménštinou zpravidla primárně východoarménština.

Arménská abeceda[editovat]

Arménština se zapisuje písmem, jež pro ni vytvořil svatý Mesrop počátkem 5. století. Klasická abeceda obsahuje 36 znaků, jež mají zároveň číselný význam (1–9, 10–90, 100–900, 1000–9000). K těmto znakům byly později doplněny օ a ֆ pro zápis cizích slov. Mezi znaky se někdy započítává i և, ustálená spřežka ե a ւ. Tyto tři znaky číselný význam nemají.

Tabulka vpravo (čtena po řádcích shora dolů) obsahuje velká a malá arménská písmena v jejich abecedním pořadí (písmena jsou zapsána jako znaky Unicode, tedy je možno je podle potřeby z tabulky i kopírovat). Spřežka և se jako velké písmeno zapisuje oddělenými znaky (Եւ, případně Եվ). V abecedě se řadí buď jako kombinace obou písmen (tedy slova začínající na և jsou pak mezi slovy začínajícími na ե), nebo jako samostatné písmeno mezi ք a օ.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Další wikiprojekty[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

  • Armenian House — sbírka textů o Arménii, arménské kultuře a historii, a trochu i o arménštině (hy) (en) (ru)

Jazykové nástroje[editovat]

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání[editovat]

Online slovníky[editovat]

Online učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.