Aptitude

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

aptitude je konzolové rozhraní k balíčkovacímu systému apt

Odkazy[editovat]

file:///usr/share/doc/aptitude/html/cs/index.html

Úvod[editovat]

  • Licence: GPL

S aptitude můžeme pracovat ve dvou základních režimech:

  • interaktivní režim (pseudografické rozhraní, menu) - spustí se příkazem bez argumentů:
aptitude
  • režim příkazové řádky - jako argument se uvede požadovaná činnost; nápověda viz:
aptitude -h

Režim příkazové řádky[editovat]

Obecná syntaxe je:

aptitude příkaz seznam_balíků

kde příkaz je některý z následujících příkazů:

install - Instaluje/aktualizuje balíky
remove - Odstraní balíky
purge - Odstraní balíky a jejich konfigurační soubory
hold - Ochrání balíky před aktualizací
unhold - Zruší ochranu balíku před aktualizací
markauto - Označí balíky, jako že byly instalovány automaticky
unmarkauto - Označí balíky, jako že byly instalovány ručně
forbid-version - Zakáže aptitude aktualizaci na konkrétní verzi balíku
update - Stáhne seznamy nových/aktualizovatelných balíků
safe-upgrade - Provede bezpečný upgrade
full-upgrade - Provede plný upgrade (podle potřeby může instalovat i odinstalovávat jiné balíky)
forget-new - Zapomene, které balíky jsou "nové"
search - Hledá balíky podle jména a/nebo výrazu
show - Zobrazí podrobné informace o balíku
clean - Smaže stažené .deb soubory balíků
autoclean - Smaže staré stažené .deb soubory balíků
changelog - Zobrazí seznam změn balíku
download - Pouze stáhne .deb soubor balíku
reinstall - Stáhne a (možná) přeinstaluje již instalovaný balík
why - Ukáže ručně instalované balíky, které požadujue zadaný balík, anebo proč jeden či více balíků vyžadují daný balík
why-not - Ukáže ručně instalované balíky, které vedou ke konfliktu se zadaným balíkem, anebo proč by jeden či více balíků vedlo ke konflikdu se zadaným balíkem, kdyby byl instalovaný

Interaktivní režim[editovat]

Aptitude se spustí jednodušše příkazem:

aptitude

Aptitude běží v textovém modu, po spušění je otevřené hlavní okno s jedním "panelem". Při vícer otevřených panelech se mezi nimi pohybujeme klávesami Po uzavření tohoto panelu se ukončí celý program. Mezi panely přepínáme klávesami [F6], [F7] (je to prohozené oproti intuici)

Menu vyvoláme klávesou: [F10]

Položky menu volíme buďto kursory, anebo přímo (bez vyvolání menu) pomocí horkých kláves (uvedeny na začátcích řádku):

Akce[editovat]

Obvyklý upgradeovací postup:

  • u – update seznamu balíků
  • U – upgrade: označí balíky, co se s nimi bude dělat
  • g – go: provede vyznačené akce s balíky
  • q – quit: konec programu (v případě vícero otevřených panelů příkaz q uzavře aktuální panel)

Zpět[editovat]

Balík[editovat]

Řešitel[editovat]

Řeší různé konflikty a problémy se závislostmi.

Hledat[editovat]

Volby[editovat]

Pohledy (views)[editovat]

Někdy se pohledu říká také obrazovka (screen) – jsou to např. informace o jednom balíku, seznam balíků aj. Je to v podstatě obsah jednoho panelu.


Seznam balíků[editovat]

Pohled na seznam balíků může být buďto normální, tj. strukturovaný (dle různých kriterií – kategorií atd.) anebo "plochý" – jeden dlouhý seznam, tříděný jen dle jednoho kriteria, defaultně dle abecedy.

Formát výpisu[editovat]

Způsob zobrazení informací o balíku v seznamu (tj. struktura sloupců ve výpisu) je možno definovat formárovacím řetězcem, každá položka začíná znakem %. Syntak položky je:

%[šířka][?]kód[#]
% začátek každého item
šířka šířka sloupce (znaků) – nepovinný údaj
? specifický význam – nepovinný údaj
kód určuje, jaký údaj se zobrazí
# čířka sloupce se může "nafouknout", aby se do ní večel celý obsah
Seskupovací mechanizmus[editovat]

Struktura výpisu balíků (hierarchie) se stanoví shlukovacími pravidly (klávesa G) – buď dle jednoho či více pravidel. Jednotlivá pravidla od sebe mohou být oddělena čárkami.

action dle naplánované akce
deps terminální pravidlo: vytvoří standardní položka balíku, kterou lze rozbalit a zkoumat závislosti
filter(vzor) shoda se vzorem (zastaralé pravidlo)
firstchar dle prvního písmene názvu (protože tak jseou ukládány do podadresářů v poolu)
hier dle externího souboru s popisem hierarchie
pattern(vzor [=> kategorie][, ...]) složitější verze pravidla filter
priority priorita
section[(mód[,passthrough])] sekce
status dle kategorií: Instalované, Nenainstalované, Bezpečnostní aktualizace, Aktualizovatelné, Zastaralé, Virtuální
tag[(aspekt)] podle informací o značkách uložených v souborech Packages
task vytvoří strom nazvaný „Úlohy“
versions terminální pravidlo: vytvoří standardní položka balíku, kterou lze rozbalit a zkoumat závislosti
Řadící mechanizmus[editovat]

Pořadí výpisu balíků se stanoví pomocí pravidel pro řazení (klávesa S), což je jedna z následujících položek (nebo jejich seznam, oddělený čárkami):

installsize velikost balíku po instalaci na disku
name jméno
priority priorita:
version verse

Nápověda[editovat]

  • ? – seznam horkých kláves
  • Manuál – podrobný manuál