AD…RB/AD 60 RB/Juandev/Proč se nesmí točit termostatem za chodu?

Z Wikiverzity

Zde by bylo vhodné ještě doplnit hypotézy a řešení.

Úvod[editovat]

Akumulačky AD 60 RB.

Problém[editovat]

Když poklesne venkovní teplota k 0 a je pod nulou, tak je v pokoji s nastaveným vnitřním termostatem na první stupeň zima a bylo by dobré přenastavit na vyšší stupeň. V návodu je ale napsáno, že pokud jsou kamna nabidtá (teplá), tak se termostatem nemá otáčet, aby nedošlo k jeho poškození. Vybytí kamen ale může trvat dva dny - tedy po dva dny nebudu topit a následné znovunabíjení a vytopení místnosti do požadované teploty další dva dny. Celkem tedy 4 dny v zimě při přechodu na vyšší stupeň nabíjení. To je dost divné a je otázka, jestli není přetažení termostatu jen jednosměrné (třeba směrem dolů).

Zamyšlení[editovat]

Regulační kolečko termostatu

Termostat nastavím například na 20 °C otočením na první stupeň. V momentě, kdy se kamna sepnou, tak se budou nabíjet tak dlouho dokud nedosáhnou požadované tepoloty. Jakmile ji dosáhnou, tak se vypnou.

Nastavilbych termostat na druhý stupeň může se vytápět do teploty 40 °C a bude to fungovat stejně. Při dálkovem spuštění NT se kamna budou nabíjet tak dlouho, dokud nedosáhnou požadované teploty. Jakmile ji dosáhnou, tak se vypnou. Pokud dojde k ochladnutí pod nějakou mez (asi by bylo nelogické, kdyby se kamna zapínala při nepatrném poklesu - protože stejně nemají tak rychlý náběh), tak se zase začnou nabíjet a termostat je při dosažení kýžené teploty vypne.

Na Wikipedii se píše, že termostaty mohou být mechanické, elektrické a elektronické. První typ tam určitě není, protože je určen pro plyny a kapaliny. Poslední typ asi také ne, protože se hovoří o elektronickém zpracování. Čili by tam mohl být elektrický typ, který je spojen s bimetalem. Bimetaly skutečně nereagují tak rychle a mají prodlevu několik minut. Wikipedie vysvětluje, že tak to funguje například u žehličky. Bimetal se nahřeje do určité teploty – oddálí se a tím se přeruší elektrický obvod a dobíjení.

Tedy v případě těchto kamen, kdy mám nastavitelný bimetal – což může být ohlý kus plechu, který se teplem ohýbá, nebo roztahuje uděláno tak, že čím vyšší teplota je na termostatu nastavena, tím více je na tento plech tlačeno. To proto, aby bylo třeba vyšší teploty, která plech od danné části oddálý.

Mohl bych tedy dát hypotézu, že zvyšování teploty za chodu nevadí, že vadí jen snižování teploty. Když totiž oddálený bimetal přimáčknu zpátky do obvodu, tak se kamna začnou nabíjet na vyšší teplotu – bimetal se bude muset více ohřát. Kdybych to ale dělal opačně, tak to může být neúčinné. Rozpálený bimetal vypínající kamna při 40 °C. No, nedovedu si to představit, protože nevím jak je termostat konstruován. Ještě se asi zeptám na foru.

Hypotézy[editovat]

  1. H:

Řešení[editovat]

  1. Ř:

Výsledky[editovat]

  1. V:

Závěr[editovat]

Mám AD 4,5 kW asi 50 let a kroutím tím termostatem celé roky do nešního dne o 106 a žádný problém nenastal.