Wikiverzita:Co je to Wikiverzita?

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka není ještě hotová.

Wikiverzita je otevřeným vzdělávacím projektem nadace Wikimedia Foundation. Jejím cílem je poskytovat přístup ke vzdělání v jakémkoli oboru pro každého, kdo má zájem; bez rozdílu věku, národnosti, dosaženého vzdělání či sociálního postavení. K dosažení tohoto cíle využívá několika metod práce, mezi nimi například:

  • poskytování služeb e-learningu
  • tvorba různých typů výukových jednotek
  • organizace výzkumných projektů
  • hostování studijních a školních komunit, které naplňují poslání projektu
  • úzká spolupráce s ostatními projekty (Wikipedie, Wikiknihy, Wikimedia Commons, atd.)


Wikiverzita poskytuje unikátní model vzdělávání, který je k dispozici každému s přístupem na internet zcela zdarma a bez obtěžujících reklam. Na jediném místě zde vedle sebe mohou studovat žáci základních škol stejně jako senioři, kteří si chtějí rozšířit svůj obzor. Výuky se zde mohou zúčastnit stejně dobře jednotlivci jako celé skupiny čítající několik desítek osob.

Největší specifikum spočívá ve stírání obvyklých rolí učitele a žáka. Studenti mohou získávat informace jak cestou studia již připravených textů, stejně jako vzájemnou výměnou svých poznatků na k tomu určených fórech, tak i klasickou cestou přímého předávání znalostí od učitele k žákovi. Učitelem může být naprosto kdokoli, kdo se cítí býti dostatečně znalým nějakého tématu. Výuku si může připravit zcela dle svých vlastních představ. Žáci mohou zároveň poskytovat tvůrci učebního programu cennou zpětnou vazbu a sami jej dokonce dále vylepšovat. Dokonce není ani nutné účastnit se nějakého již existujícího programu, ale je možné za pomoci Wikiverzity dosáhnout lepší organizace vlastního studia.

Wikiverzita navíc umožňuje organizovat výzkumné projekty na různá témata a publikovat výsledky takových prací.