Přeskočit na obsah

Vedení a řízení lidí/2. hodina (Druhy řízených skupin a týmů)/Skupiny a týmy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
Příslušnost: všeobecná

Pracovní skupina[editovat]

Pracovní skupina je druh sociální skupiny, která vzniká na pracovišti. Pracovní skupina bývá různě velká a obvykle větší než pracovní tým. V pracovní skupině jsou lidé spolu pracovně zaměnitelní, spolu pouze pracují. Příkladem pracovní skupiny tak může být například skupina svářečů, skupina zedníků, skupina soustružníků atd.

 • různá velikost - malá, střední i velká
 • pracovně zaměnitelní - vykonávají stejnou nebo zhruba stejnou činnost či profesi.

Pracovní tým[editovat]

Pracovní tým je druh sociální skupiny lidí zaměřených na úkol a pracujících koordinovaně, kteří mají společný cíl a jsou si vědomi týmové práce. Každý člen týmu přispívá vlastní prací, která vychází z jeho znalostí a dovedností. V týmu se setkávají lidé s různými schopnostmi a dovednostmi a komunikují mezi sebou. Členové týmu vzájemně vědí, čím se každý člen týmu podílí na týmové práci. Jejich práce je koordinovaná, aby úkoly mohly být plněny co nejefektivněji. Tým vytváří vlastní skupinové normy, které vyjadřují nejdůležitější hodnoty skupiny.

 • malá velikost - průměrně mezi 4 až 10 členy
 • nejsou pracovně zaměnitelní - každý je specialistou na jinou činnost
 • zaměření na úkol - jsou zaměřeni obvykle na dlouhodobější úkol nebo projekt.
 • různé úrovně funkcí - členové týmu se skládají s různých oddělení, ale také z úrovně řízení.

Struktura Pracovních týmů a skupin dle jejich motivace[editovat]

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.
Wikipedie, Motivace

Strukturu pracovních týmů a skupin můžeme popsat například podle motivace jednotlivých členů. Tyto poznatky totiž můžeme využít k vybrání vhodných lidí do skupin a týmu, ale i k výběrů na samostatné pozice. Důvodem může být fakt, že motivace ovlivňuje nejen obecně to jak se budeme chovat, ale i konktrétně to pro jaké druhy činností nám vyhovují.

Heckhausenův model motivačních typů[editovat]

Typ u nějž převládá víra v úspěch[editovat]

Vytyčuje si realistické, přiměření, ale dlouhodobější cíle, je pružný při změně cíle, staví se k budoucnosti aktivně. U tohoto typu se může stát, že se přílišná zainteresovanost stane příčinou nízkého výkonu a vede k nervozitě a stresu. Řešením je neklást si příliš vysoké požadavky na sebe a svůj výkon.

Typ u nějž převládá obava z neúspěchu[editovat]

Klade si cíle extrémně nízké nebo vysoké, ve vytčeném cíli servávají, k budoucnosti přistupují opatrně a s obavami. Vedoucí pracovník se může u tohoto typu pokusit obavy z neúspěchu snižovat například častějšími pochvalami.

4 Motivační typy[editovat]

Objevovatalé[editovat]

Usměrňovatelé[editovat]

Slaďovatelé[editovat]

Zpřesňovatelé[editovat]

Struktura pracovních týmů a skupin podle jejich charakterových pracovních vlastností[editovat]

Nejedná se o oficiální terminologii, popisuje členění podle jiných vlastností a kritérií jenž ovlivňují pracovní výkon, způsobilost a do určité míry motivaci či povahových rysů.

 • Vůdci - Jednají samostatně, mají rádi svobodu, rádi rozhodují a jednají. Jejich motivační vlastnosti jsou podobně jako u Usměrňovatelů a Objevovatelů. Z temperamentu se dají charakterizovat jako Cholerici a Sangvinici.
 • Tahouni (dříči) - Lidé kteří se soustředí na práci a úspěch, méně komunikují, mají rádi opakovanou činnost, protože se ji mohou snadněji naučit. Jsou náchylní k neustálému vylepšování a zdokonalování obzvláště pokud mají nižší sebevědomí, proto jsou náchylní k nedokončení práce (berou práci spíše jako nekonečný stále se opakující cyklus). Bývají spíše specialisté než univerzálové. Mají tedy některé vlastnosti podobné jako Zpřesňovatelé a Objevovatelé. Nejsou přirozenými vedoucími týmů a skupin, ale jejich úsilí a činnost, která je za nimi vidět, strhává, žene a usměrňuje činnosti v týmu, proto si je někteří můžou splést s vůdci týmu a skupin, dokáží do určité míry stmelovat dohromady ostatní, díky dovednostem, zkušenostem, kvalifikaci či odbornosti. Lidé se jich drží právě proto, že do určité míry vědí co dělat.
 • Baviči - Jsou komunikativní, mají rádi vtipy a práci berou z humorem. Svým přístupem tak podporují morálku a motivaci a vytváří příjemné klima ve skupině. Jejich nevýhodou je, že čím více je těchto lidí ve skupině, tím více se mezi sebou baví a tím méně pracují. Většinou ví co dělat, zaměřují se na praktičnost a zkušenosti, inspirují se od Tahounů a dokáží je pracovně napodobovat. Nemají tolik rádi rutinu a monotónní činnost, ale vyloženě jim nevadí ani ji vyloženě nevyhledávají. Spousta věci se jim musí vysvětlovat a když narazí na problém, obvykle čekají na toho kdo jej vyřeší, nebo jim řekne jak jej vyřeší. Některé jejich motivační vlastnosti jsou podobné jako mají Slaďovatelé a Zpřesňovatelé.
 • Pomocníci - Jejich sebevědomí je nízké, nebo jejich kvalifikace je nízká. Jsou využíváni pro pomocné činnosti nevyžadující odbornost nebo zkušenost či zručnost. Obvykle tak dělají fyzicky náročnou nebo opakující se činnost. Je třeba je řídit a často vysvětlovat. Charakter takových to činností (jako je fyzicky náročná činnost) je vede odpočívat, kdykoliv je trocha času. Můžou se jevit leniví a lhostejní vůči kvalitě, ale to proto že jejich činnosti jsou spíše vytrvalostního a fyzicky náročného charakteru, jsou zvyklý pracovat 12 až 15 hodin denně. Vytrvalostní činnosti vyžadují jinou strategii přístupu a z toho vyplívají i jejich pracovní vzorce chování.

Struktura pracovních týmů a skupin podle jejich univerzálnosti a specializace[editovat]

 • Univerzálové - Mají rádi různorodou pestrou činnost. Chtějí a učí se různé věci. Dovedou zastávat činnost na různých pozicích a pokud někdo chybí, lze jimi suplovat dočasné klíčové pozice. Pokud jsou ambiciózní a snílci, mají tendenci začít hodně činností a proto jich také mnoho nedokončí. V jejich metodice učení hraje důležitou roli pochopení podobností a rozdílů, vnímání cyklických událostí. Proto jsou schopni chápat a učit se díky novým asociacím a asociace využívají více než jiní.
 • Specialisté - Snaží se být dobří v jedné činnosti nebo jen v několika málo činností. Nevadí jim rutina, zlepšování a zdokonalováni se.

Tematické informace[editovat]

Případové studie[editovat]

text