Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 3

Z Wikiverzity

Tedy ne rychlost,ale poloviční čtverec rychlosti je úměrný vzdálenosti,kterou částice proběhne působením konstantní síly.

Tedy druhý Newtonův zákon lze psát také takto:

                F = ((1/2 v na druhou)/ s).m.
                

m je hmota částice,na kterou když působí síla F po dráze s,tak získá rychlost v,jejíž poloviční čtverec je přímo úměrný proběhnuté dráze s. Platí:


                Fs = (1/2 v na druhou) .m.
                

Vezměme nyní nějaký výškový rozdíl,kterým různé předměty proběhnou při pádu z různých výšek.

Předměty,které budou padat z větší výšky,proběhnou tím úsekem větší rychlostí,ale budou-li mít stejnou hmotu,tak u všech se veličina 1/2 m v na druhou zvětší o stejnou velikost.

Z toho je možné vyvodit důležité závery.Předpokládejme ,že hodíme nějaký předmět svisle vzhůru a čekáme až se k nám vrátí.Zanedbáme odpor vzduchu.Ptáme se,jakou rychlostí se k nám ten předmět vrátí.Odpověď zní:Stejnou rychlostí,jakou jsme jej vyhodili,ale v opačném směru.

Fermi a žáci[editovat]

Enrico Fermi nabádal své žáky,aby vymýšleli matematické postupy,které by urychlili výzkum.Tak vytvořil první reaktor vytvořený člověkem v roce 1942.

Ze štěpitelného izotopu uranu 235 přinutil vylétávat neutrony,které zpomaloval.Jinek by je zachytil neštěpitelný izotop uranu 238.Ten by se vyzařováním přeměnil v rovněž neštěpitelý izotop 239 a ten by se opět vyzařováním přeměnil v izotop 235.

V každém uranovém dole dokáže příroda vytvořit stejný atomový reaktor.Jsou k tomu potřeba pouze šťastné okolnosti,včetně těch geologických.Tlumič neutronů bude provádět voda,je tedy potřeba,aby tím dolem protékala nějaká říčka.

Takové šťastné okolnosti se vytvořili před dvěma miliardami let v uranovén dole v Okio v Gabunu,v Africe.

Afrika jako kolébka[editovat]

Afrika je kolébkou člověka.Vzniká určitá možnost,že je to proto,že díky radioaktivnímu záření z Okio vznikly prvé živé struktury s jádry.

[Fyzika] [Filosofie]