Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/hes11.sql

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/hes11.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.8.1deb5+lenny3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Počítač: localhost
-- Vygenerováno: Sobota 06. února 2010, 13:41
-- Verze MySQL: 5.0.51
-- Verze PHP: 5.2.6-1+lenny4

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Databáze: 'hes11'
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'comment'
--

CREATE TABLE `comment` (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 histdatetxt varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,
 `text` varchar(80) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Anniversaries etc.';


-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'day'
--

CREATE TABLE `day` (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 which set('sunday','holiday','important','week') collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 nr int(11) default NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(60) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 meaning varchar(60) collate utf8_czech_ci default NULL,
 src varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,which,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='sundays, holidays and other important days';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'dayname'
--

CREATE TABLE dayname (
 `date` date NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(20) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Day names to be displayed, e.g. "23. sobota"';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'drittetext'
--

CREATE TABLE drittetext (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 author varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,
 `text` varchar(600) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Dritte text';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'losung'
--

CREATE TABLE losung (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 which set('OT','NT','YEAR','MONTH','sunday','holiday','important','week') collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 transl varchar(6) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(25) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 intro varchar(30) collate utf8_czech_ci default NULL,
 `text` varchar(500) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,which,transl)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='The verse of losung and its attributes';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'reading'
--

CREATE TABLE reading (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 which set('SR','CR','WP','Ev','Ep','Ps','Pr','PF','DL','x1','x2','x3') collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(40) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,which,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Bible reading';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky 'song'
--

CREATE TABLE song (
 sel tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 which set('Ld','WL') collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 lang varchar(2) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 book varchar(10) collate utf8_czech_ci NOT NULL,
 nr int(11) NOT NULL,
 strophe int(11) default NULL,
 strophe2 int(11) default NULL,
 `text` varchar(600) collate utf8_czech_ci default NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,which,lang)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Songs: Lied, WochenLied';