Manipulace (psychologie)/Iluze pravdy

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka není ještě hotová.

Primárně je mozek nastaven tak, aby vnímal informace jako pravdivé (informace existuje ergo je pravdivá). Mozek totiž primárně chápe pravdu jeho existenční stav a zpočátku mezi ní nedělá rozdíl. Až vzápětí i analyzuje se záměrem zjistit nebo ověřit pravdivost informace. Proto se iluze pravdy využívá ve spojení jiných technik manipulace, například s navozením spěchu nebo odvedením pozornosti. Při navození spěchu mozek hledá rychlejší řešení analýzy a tak využívá zkratek a význam či pravdivost se snaží odvodit na základě zrychlených nebo neúplných informací. Při odvedení pozornosti (například při kouzelnickém triku), tím zabráníte mozku aby získal nebo postřehnul klíčové informace vedoucí k prohlédnutí triku.
Jako důvod proč je mozek primárně nastaven na chápání pravdivosti informace a existenci informace za jedno a totéž, se přisuzuje evolučně starší adaptaci. Uvědomění si, že informace může být lživá nebo aktivní využívání lži zatěžuje mozek více (způsobuje vyšší aktivitu mozku) než pravda, což dokládá výzkum pomocí MR (magnetické rezonance). Tohoto poznatku se využívá k odhalování lži. Protože je tvorba lži nebo její odhalení tak analyticky náročné pro mozek, není divu že se tato dovednost vyskytuje jen u vyspělých zvířat (například některých primátů). I u lidských dětí, nefunguje tato dovednost hned po narození, ale až od určitého věku. Proto se také často říká, že zvířata (myšleno obvykle domácí zvířata) se nepřetvařují a nelžou.

Jak je na obrázcích vidět, jsou věci, které umožňují dvojí výklad. Taktéž u některých zákonů, někdy nevíme co tím chtěl autor říci. Taktéž optické klamy si zahrávají s naší myslí a někdy nás nutí vidět to co tam není. Důvod je jednoduchý. Mozek informace zpracovává a přiřazuje jim význam. Mozek má totiž rád, když věci dávají smysl. Mozek se naučí určité informace určitým způsobem zpracovat, takže je možné mozek ošálit tím, že mu dáme jen ty informace, které povedou k výkladu jenž chceme. Proto je možné dívat se na 2D obrázek a přitom vnímat 3D prostor. Mozek dokáže informace filtrovat a upřednostňovat informace, jejichž strukturu nebo charakter zná. Mozku tedy často stačí jen pár záchytných bodů, podle kterých význam informací interpretuje. Mozek proto můžeme ošálit tím, že mu předložíme pouze ty klíčové informace, které povedou k výkladu jaký chceme a nedovolíme vnímat ty informace, které by vedly k odhalení klamu. Jak je vidno, problematika klamu a lhaní, ačkoli je v principu jednoduchá, avšak její užívání nebo odhalování vyžaduje vysokou mozkovou činnost. Dítě do určitého věku nerozlišuje co je doopravdy nebo jenom tak. V této době je proto pro výchovu etiky dítěte velmi důležité jít příkladem a zamezit nevhodným návykům. Již od 2,5 roku starého dítěte, lze pozorovat projevy klamání a lhaní úsměvného charakteru. Dítě ale v tomto věku spíše hledá a učí se strategie, které jsou pro něj výhodné. Plněji je dovednost lhaní rozvinutá až od věku 4 let, kdy si dítě uvědomuje, chápání mysli druhých lidí a rozvíjí se vciťování se do pocitu druhých, nebo předvídání reakcí druhých.

Techniky iluze pravdy[editovat]

  • Opakovaná lež se stává pravdou - Často dokola opakovaná lež může nakonec mozek přijmou jako pravdu.
  • Možnost dvojího výkladu - I přesto, že známe fakta, můžeme být ovlivnění výkladem faktů. Posuďte sami, je žirafa na obrázku bílá s černými pruhy, nebo černá s bílými pruhy?
  • Teflon není Titan - Při manipulaci s pravdou a fakty se někdy užívá záměny díky podobnosti. Bylo vypozorováno, že u starších lidí, jejichž kognitivní mozkové funkce bývají horší (například paměť), si důchodci pletli teflon a titan. Této vypozorované zaměnitelnosti se nakonec začalo hojně využívat u podomních prodejců a tzv. šmejdů na předváděcích akcích. Kde se už však jednalo o záměrné klamavé zaměňování. Tito tzv. šmejdi, pak hřešili na odůvodnění, že si daná osoba spletla titan s teflonem.
  • Kostka ledu taje - Taktéž se rozmohlo zneužívání faktu s upraveným výkladem u tzv. šmejdů při předváděcích akcích s kostkou ledu. Šmejdi ukazují, jak kostka ledu položená na pánev okamžitě taje, se zdůrazněním, že kostka ledu nemůže tát okamžitě. To je samozřejmě podvod, položte si kostku na libovolný podklad v kuchyni a kostka začne okamžitě tát. Fyzikální zákony totiž působí okamžitě, ale trvá než kostka ledu roztaje úplně, tam skutečně zpoždění je.
  • Patříme ke Skupině ČEZ - I zde se využívá faktů, pomocí zaměnitelnosti výkladu. Skupina ČEZ totiž neznamená ČEZ, je mezi nimi rozdíl. ČEZ je energetická společnost, mající monopol na výrobku elektrické energie, ale Skupina ČEZ je sdružení dodavatelů energie, tedy sdružení určitého množství firem, kteří od ČEZu odebírají energii za nižší než konečnou cenu a prodávají ji konečnému odběrateli. Tyto snadno zaměnitelné pojmy díky své podobnosti, využívají prodejní obchodníci podobným způsobem jako v předchozí technice Teflon není Titan, a jako odůvodnění používají známou frázi, že to zákazník špatně pochopil.
  • Většinové uznání lži za pravdu - Konal se experiment, kde oběti neřekli co se chystá, ale tvrdily, že se jedná o oční test. Všichni ostatní účastníci smyšleného testu však informace měli. Předloženy byly k porovnání různé čáry, a všichni členové falešného očního testu v četně obětí, měli měly zvedat ruku pokud mezi čárami existovala shoda (byli stejně velké nebo stejně rovné). Falešní účastníci měli za úkol, záměrně lhát a tak zvedali ruku jen v případě, kdy mezi čárami shoda nebyla. Oběť z počátku zvedala ruku na pravdu, ale rychle se přizpůsobila a zvedala ruku jen při nepravdě jako ostatní. Tento experiment byl zkoušen od té doby mnohokrát a vždy se stejným výsledkem. Důsledkem toho je poznání, že ojedinělí odstrčený jedinec má tendenci se přidat k ostatní skupině a pokládat lež za pravdu, aby tím nevybočoval ze skupiny. Ačkoliv je jasné, že jistě existují jedinci, kteří na tento tlak skupiny nebudou brát ohled a budou trvat na svém, přesto při těchto experimentech 100% obětí, vždy vykázalo ochotu se adaptovat skupině.


Problematika je mnohem rozsáhlejší, proto bude v budoucnu ještě doplněna.