Informatika pro kombinované lyceum/2018/Lucinkarihova

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: Lucinkarihova

Odkazy na staré poznámky[editovat]

 • Pročti si, když nebudeš vědět. co psát...

Staré poznámky

Počítač[editovat]

Počítač

Hardware[editovat]

VNEUMAN.GIF

 • skříň
 • základní deska
 • procesor
 • operační paměť
 • grafická, zvuková a síťová karta
 • "větráček" XD
 • pevný disk
 • monitor
 • klávesnice
 • myš
 • +další vstupní a výstupní zařízení

Odkazy[editovat]

Počítač

Dějiny výpočetní techniky[editovat]

Výpočetní technika

Záznam informací[editovat]

Z toho, že lidé umí popisovat informace, se vyvine výpočetní technika. Nejstarší záznamy informací: např. jeskynní malby (Altamira).

Zubr

- lidé informace prostě malovali

- dnes se dá říct, že v přeneseném smyslu lze za následovníky jeskynních maleb považovat dopravní značky (Např. značka Pozor, hospodářská zvířata)

= záznam informací značkami

Co se muselo stát dál?[editovat]

Vývoj písma- písmo je značka, kterou lze napsat skoro vše. První písma byla obrázková- Egypťané měli hieroglyfy atp.

Pečetní prsten s hieroglyfem

Postupným přejímáním "obrázků" vzniklo dnešní písmo- "latinka". V dnešní době už tedy v textu či záznamu informace "nevidíme", jak podaná informace vypadá, narozdíl od dávných obrázkových písem. Výhodu ale zároveň i nevýhodu to má v tom, že mohu napsat vlastně cokoliv, i věci těžko představitelné, nereálné nebo absurdní- třeba pojem kulatá krychle asi těžko nakreslím, zato napsat jej očividně můžeme naprosto běžně. :) Všichni se snažili předávání informací co nejvíc zjednodušovat- tak vznikla např. GPS

Záznam informace[editovat]

 • obraz
 • značka
 • písmo

Popis pracovního postupu[editovat]

 • vysvětlení
 • povel
 • vzorec
 • dohromady = formalizace

Logické obvody[editovat]

Obvody

Prostě taková příšerně složitá věc, kterou vlastně vůbec nechápu- vypadá to, že to, že když dám do vstupu jedničku, ve výstupu se ukáže nula, ale... Vážně nevim XD

 • Logické obvody se skládají z vrstviček polovodičů.
Vrstvičky
 • Jsou různé druhy- OR, AND, XOR, NAND,...
 • K určitým vstupům dají určitý výstup- pak můžeme dělat různé funkce
 • Jak se staví takový logický obvod dnes?

Integrovaný obvod, vrstvičky polovodičů.... Z čeho, než se začaly stavět z tranzistorů? Z relé -první funkční počítač a pak z elektronek- první výkonný počítač

Programovatelnost[editovat]

= dám tam instrukce, které pak má ten stroj vykonávat. Stroj je programovatelný, když do něj mohu uložit funkce, které lze potom opětovně využívat. První programovatelné stroje - okolo roku 1800 Například tkalcovský stav

Algoritmus...[editovat]

...označuje přesně zapsaný postup napsaný tak, aby tomu rozuměl i úplný blbec. Nejstarší návody tohoto typu- starý Egypt, jak se mají mrtví chovat po smrti (z Knihy mrtvých)

Ilustrace z Knihy mrtvých

Jedním z prvních algoritmických strojů bylo "umyvadlo" (prostě stroj na umývání rukou) v helénském Řecku (asi 3.stol.př.n.l.) Tyto stroje se neujaly-otroci byli v té době levnější.

Okolo roku 1800 začalo být levnější sestrojit stroj než zaměstnat dalšího člověka. Francie- inženýr Jacquart vymyslel tkací stroj s výměnnými štítky, které zabraňovaly s pomocí dírek propadnutí některých dřevěných tyček s vlákny, což umožňovalo tkát vzorově, např. obrazy. Od té doby začalo být čím dál víc strojů programovatelných.

Prvky algoritmu[editovat]

 • konstanta- něco stálého, neměnného, jejím opakem je...
 • proměnná- opak konstanty, mění se

Spojení prvků[editovat]

- digitální programovatelný stroj se zpětnou vazbou Charles Babbage- sčítačka

Charles Babbage
Sčítačka

1937 - první funkční počítač - Konrad Zuse, byl zničen za bombardování za druhé světové války. A... Fungovalo to, ale vždycky krátce XD Jmenoval se Z1. Byl poháněn automotorem, který poháněl všechno na něm. Taky se zasekával. Potom postavil Z3, taky byl zničen za války, ten neměl žádné čistě mechanické prvky. První elektronkový počítač - 1945, Eniac, americký.

Ukládání informace[editovat]

Počítačová paměť[editovat]

Počítačová paměť

Zobrazování informace[editovat]

Displej Pragotron z listových překlápěcích jednotek
 • split-flap
 • flip-disc
 • digitron
 • katodová trubice - zobrazuje informace pomocí 3 barev (modrá, zelená. červená).
 • tekuté krystaly - velká většina displejů, zobrazuje informace pomocí čtverečků ze stejných barev
Displej

Programy[editovat]

 • změna nastavení f12
 • PROCES - program který neustále běží
 • software

Software[editovat]

*proces

Záváděcí program[editovat]

Soubory[editovat]

 • Fotky (.jpg .img .raw;...)
 • Filmy (.mp4, ...)
 • Texty (.docx, ...)
 • E-knihy
 • Tabulky
 • Zvukové soubory-hudba apod. (.mp3 .flac...)
 • Programy (.exe)

Zkratky: kB, MB, GB, TB, PB


Vlastnosti souborů- pravé myšítko úplně dole

Práce s textem[editovat]

Prostý text

I když píšeme česky, máme na české klávesnici programátorské znaky (většinou přes AltGr- pravý alt).

Textový dokument se skládá ze znaků, odstavců, stran. Přitom každá z těchto částí má své vlastnosti, které můžeme měnit:

 • odstavec: Vlastnostmi jsou třeba mezery mezi odstavci(=řádkování), odsazení od kraje, zarovnání (např. na střed, doleva...)
 • znaky: Mezi znaky se řadí například mezera, ale i písmena, diakritická a interpunkční znaménka... Můžeme u nich měnit barvu, font, tloušťku, velikost, jestli chceme, aby byly psané kurzívou nebo ne,...
 • stránka: Můžeme měnit barvu, okraje, číslování stran,...
Žvahlav

Struktura sdělení[editovat]

 • 1. pozdrav
 • 2. úvod- objasnění účelu komunikace, stručné uvedené do situace
 • 3. příprava- předání základních informací, toho, co by měl posluchač před hlavním sdělení vědět, aby to pochopil
 • 4. hlavní sdělení- hlavní myšlenka celé komunikace
 • 5. potvrzení- uvedení příkladů z praxe, námitky,varianty...
 • 6. závěr- shrnutí celého rozhovoru
 • 7. zakončení- může obsahovat například navrácení k úvodu, poté rozloučení se
Sdělení

Typografie[editovat]

Typografie

Vzorník písem (William Caslon, Cyclopaedia, 1728)

Na konci řádku by nikdy neměly být znaky jako je "k" (neslabičné předložky), tedy znaky, které se nevyslovují. Abysme je "přehodili" na další řádek, dáme za ně tohle: Nezlomitelná mezera

Fonty[editovat]

 • nepřehánět to s ozdobnými písmy (příležitostnými)
 • sans - bezpatkové písmo
 • mono - všechna písmena stejně široká (nedělat práci v typech mono písma a v příležitostných fontech)

Možnosti a omezení výpočetní techniky[editovat]

Snažíme-li se vytvořit něco v realitě digitálním způsobem, musíme dávat pozor na to, jestli to funguje stejně v reálném jako v digitálním světě. Počítač je obrovský pomocník, ale nemá vlastní hlavu, nemůže přemýšlet. Proto musím být vždy o krok před ním, umět toho víc než on, aspoň okrajově vědět, jak určité procesy a postupy v něm fungují a ne je jen umět používat.

Prvky algoritmu[editovat]

Když chceme vytvořit program, měl by být co nejvíce jednoduchý a jednoznačný. Základy algoritmu tvoří jednotlivé kroky, příkazy, instrukce a povely. Z nich se pak dále dají vytvořit složené příkazy (makra, podprogramy, funkce, procedury). Stroj je možné naprogramovat třeba k tomu, aby řadil čísla podle velikosti. Jednomu tomuto způsobu programování se říká bubble sort, dalšímu quick sort, poté existují ještě insert sort a merge sort.

Počítačová síť[editovat]

Počítačová síť- Wikipedia

Počítače potřebujeme mít navzájem propojené. Propojení může být fyzické, viditelné (drátky, kabely), nebo neviditelné, bezdrátové. Tato spojení porbíhají skrz celou počítačovou síť, přes celý internet. Počítačových sítí je víc druhů - malé (místní) či třeba velké (vzdálené). Pokud je chceme ještě pečlivěji rozdělit, rozdělíme je na sítě PAN, LAN, MAN a WAN.

Druhy počítačových sítí a příklady používaných technologií.
Mapa internetu. Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Vrstvy[editovat]

První vrstva - Fyzická vrstva[editovat]

- drátové a bezdrátové připojení, u obojího je nutná domluva technických parametrů (jaký impuls znamená 1 a jaký 0)

- problém na fyzické vrstvě- například vytažený síťový kabel, rozbitá nějaká fyzická součástka

-fyzická vrstva

Druhá vrstva - Linková (spojová) vrstva[editovat]

- komunikační protokol (soubor signálů, kterými mezi sebou komunikují počítače o tom, jak si předat soubor)

- nejrozšířenějším protokolem je Ethernet

Třetí vrstva - Síťová vrstva[editovat]

- ke každému počítači musím znát adresu (IP adresu), ta nejčastěji vypadá asi takhle: 233.80.15.126.

Čtvrtá vrstva - Transportní vrstva[editovat]

- TCP

- UDP

Pátá vrstva - Relační vrstva[editovat]

- vystupování jedince, nejen jen uživatele počítače

identifikace, autentizace... přihlášení = zahájení relace, odhlášení = ukončení relace

- Telnet

- SSH

Šestá vrstva - Prezentační vrstva[editovat]

- stará se o zobrazování souborů

- MIME

Sedmá vrstva - Aplikační vrstva[editovat]

- zajišťuje synchronizaci a nabídku vzdáleného obsahu

- HTTP

- HTTPS

- FTP

- FTPS

- SMTP

- POP (e-mailový protokol)

- IMAP (e-mailový protokol)

URL[editovat]

protokol://uživatel:heslo@server:port/směrník?parametry#část

= internetová adresa nějakého informačního zdroje

Protokol

Uživatel


osoba -- HTTPS --> web mail -- SMTP --> ◘ -- SMTP --> ◘ -- SMTP --> server s poštovní schránkou (web mail) <-- HTTPS --osoba

HTTPS - protokol, který je "chráněný" (HTTP chráněný není), díky němu můžeme bezpečně komunikovat v počítačové síti, především s webovým serverem

SMTP - internetový protokol, který je určený pro přenos zpráv e-mailem mezi přepravci elektronické pošty

Hlavička