Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/6. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Viktorie Palousová: ?[editovat]

 • přednáší někdo jiný, nadpis a jmeno nezachyceno
 • myslet sociologicky, time management, oťukávka spolužáků
 • OSNOVA
  • úvodní strana
  • obsah
  • úvod
   • zadání/problém
   • cíl projektu
  • technická část
   • metodologie
   • hypotézy
   • technika a organziace sběru dat
   • časový harmonogram
   • rozpočet
  • závěr
 • ÚVODNÍ STRANA
  • název
  • složení týmu (max. 4)
  • fiktivní zadavatel
 • TÉMA
  • socicologický, aktuální, vypovídající o sociálních jevech
  • např. covid, politika
  • navázané na něco co už bylo ve vědě popsáno
  • nemělo by to být
   • rozsáhlé
   • přecházející do jiných oborů
   • založené na vlastním poznání
 • NÁZEV PROJEKTU
  • už založených na hypotézách či proměnnýcch
  • bez zkratek
  • konkrétní
  • konzistentní s cílem
  • srozumitelný etc.
 • OBSAH
  • vizuálně hezký
 • ZADÁNÍ/PROBLÉM, KONCEPTUALIZACE
  • dva odstavce o tom co se již vyzkoumalo včetně citací
 • CÍLE PROJEKTU
  • co nevíme a co chceme zjistit
  • formulace výzkumných otázek
  • kdo bude finálním uživatelem výstupu (když to zadá ministerstvo, mohou to užívat přidružené neziskové organizace)
  • fiktivní projekt
 • VÝZKUMNÉ OTÁZKY: MOŽNÉ PROBLÉMY
  • nesmí být moc široké
  • "jaký je vliv pandemie covid19 na společnost? = moc široké
  • Jaký makjí lockdowny vliv na partnerské násilí? = dostatečně specifické
   • Nápad 1: Jaké zdroje používají editoři anglické Wikipedie pro tvorbu článků?
   • Nápad 2: Jak vnímají migran
 • METODOLOGIE
  • koho a jak zkoumáme
  • výběr metody (kvalitativní metody doporučuje)
  • data by měla být dostupná - reálnost projektu
 • HYPOTÉZY
  • testujeme, jestli můžeme zamítnout novou hypotézu
   • 3-5 hypotéz
  • nemělo by to být víceúrovňové, měl bych být schopen hypotézu dotazníkem otestovat
  • měly by být vzájemně provázané
 • TECHNIKA SBĚRU DAT
  • kolik respondentů, jakou technikou, jestli dotazníkové šetření
 • ČASOVÝ HARMONOGRAM
  • definovat co jak dlouho může trvat
  • souvisí i s rozpočtem, 1000 dotazníků, nebu stát 1000 korun
 • ROZPOČET
  • tabulka, kde se vše vyčíslí a rozdělí
  • včetně vlastního platu
 • ZÁVĚR
  • jaké očekáváme výsledky 1-2 odstavce
  • představit limity výzkumu
 • FORMÁTOVÁNÍ
  • do zápatí stranu, název projektu a kontakt na osobu, která za tým komunikuje
  • velkost písma 12, řádkování 1,5
  • 5 stran všeho všudy
 • DOPORUČENÍ
  • úzké téma
  • střízlivé ambice
  • objekt by měl být dostupný - výzkumy na dětech je složité dělat, protože musí být schválení od rodičů
  • stylisticky správně
  • podmínka pro ústní zkoušku!!!
 • TERMÍNY
  • do 24. 11. nahlášení finálních týmů - komunikuje pouze vybraný zástupce
  • 1. 12. odevzdání projektu
  • 5. 12. zpětná vazba s hodnocením
  • 10. 12. možnost opravy
  • mailto: viktorie.palousova at gmail.com

Diskuse nad návrhy a týmy[editovat]

 • můj návrh: Jaké zdroje používají editoři anglické Wikipedie pro tvorbu článků?
  • není to sociologie
  • Jakou důvěru mají editoři wikipedie v google - je to nástroj nejsou to lidé
   • víc to zaměřit na lidi
   • BLBÉ TÉMA, není sociologické, zabývá se Googlem - nesmí tam být Wikipedie, ani google
 • Jiný návrh: Vliv krachu Bohemia Energy dodavatelů elektrické energie na nálady českých seniorů.
  • nejde zjistit, kdo do toho zapadá
 • Jiný návrh: Chování neočkovaných v dopravních prostředcích v průběhu zpřísňovaní proticovidových opatření?
  • dotazník, plus sledování
  • těžké, jak je můžeme sledovat
 • Alternativní návrh: Jaký vliv má odmítání očkování na partnerské vztahy?
  • taky není ono
 • Jiný návrh: Vliv migrační krize v Bělorusku na náladu obyvatel v ČR?
 • Jiné návrhy: alkoholismus a středoškoláci, nutnost pracovat při studiu a dožití studenta, stravovací návyky studentů VŠ
 • Návrh skupiny: partnerské/rodiné vztahy pod koronavirovými opatřeními
 • Návrh další: vliv nákupu studijních pomůcek na výsledky maturity
  • Ve druhém semestru navazuje obsahová analýza: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis

Pokračuje Buriánek[editovat]

 • ORGANIZAČNÍ ČÁST PROJEKTU
  • týmy
   • někde je dělba práce, někdě jeden člověk dělá více věcí
   • přílišná fragmentace funkcí může být ke škodě
   • máme psát reference realisticé, protože si to prý klient ověří
  • harmonogram
   • když se vše připraví, tak se dá udělat i výzkum za odpoledne
   • záleží na potřebách klienta, času na přípravu apod.
 • rozpočet
  • mzdy tým (zdravotní a sociální, třetina mzdových nákladů navíc u učitelů, či dospělých)
   • u velkých firem se do toho kalkuluje i režije firmy a zisk
   • těžké je odhadnout čas na přípravu dotazníku a analýzu dat
   • grantové agentury mají limity na sazby
   • spíše se přemýšlí, jakou cenu by měla konkurence, než kolik hodin to bude trvat
  • odměny tazatelé
  • odměny respondenti
   • suma odměn to může vytáhnout i na 500 000 i víc
  • materiál, pomůcky
  • cestovné - výzkum i konference, konferenční poplatky, hotel, etc
   • turistické projekty, asi neprojdou, ale dá se cestovat v rámci konferencí
  • služby
   • subdodavatelé
   • u grantů se s tím počítá
   • např. statistický úřad chce poplatky za data - "za zpracování", přípravu etc.
   • grantová agentura to nerada vidí
  • pojistné
   • pokud jsou mzdy, je potřeba zkontrolovat kdo musí platit jaké odvody a přidat to k tomu navíc
  • režijní náklady
   • telefony, software, nájem atd.
  • různé od firmy
  • např. FF UK chce 20 % režije navíc (takže katedra sociologie fakultu dobře živí)
   • proto se některé zakázky přes fakultu nedělaj, aby se projekt nepředražil
   • značka UK je dobrou značkou pro projekty

Vymezení empirického sociologického výzkumu[editovat]

 • v 50. letech sociologie de facto zrušena
 • takže se začalo používat označení "konkrétní sociologiccký výzkum" či "sociální výzkum"
  • oba pojmy jsou problematické
   • SOCIÁLNÍ VÝZKUM
    • - spojení z hadicapama
    • - nevymezuje předmět, není jasné co zkoumat a jak
   • KONKRÉTNÍ SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM
    • - nešťastně definované - může existovat abstraktní výzkum?
    • - dvojí interpretace konkrétního
   • DIALEKTIKA KONKRÉTNÍHO
    • deksripce, chaos jednotlivin
    • proniknutí do podstaty
    • postupuje se od konkrétního k abstraktnímu, nebo naopak?
     • Bacon (konkrétní->abstraktní) vs Descartes (abstr->konkr), Lenin (konkrétní->abstraktní) vs Marx (abstr->konkr)
     • abstrkatní  může vystupovat jako něco od reality odrtřené, spekulativismus, středověká scholastika
     • vývoj ve smyslu Hegelovské triády?
      • ??
      • OBRÁZEK: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dialettica_hegeliana.png
 • EMPIRICKÝ VÝZKUM JAKO SYSTÉM A PROCES
  • hierarchie metodologických úrovní do toho zavádí Petrusek
   • vpravuje tam konkrétní metodoligický problém
   • řešení
   • a předpoklady
  • výzkum stimulován zadání, představuje proces z něhož vychází fakt a z těch pramení doporučení
  • potřebuje materiál, techniku a nějaké služby
  • je řízen teorií
 • DIFINICE ?
  • Buriánek si to vylepšil:
   • empirický sociologický výzkum
    • složitý, dynamický a organizovaný systém
   • obecně metodologický
    • i speciálních identifikačních, indikačních a transformačních postpů
    • cílově orientovaný na získávání sociologických faktů
   • sociální informace sloužící k řešení relevantních sociálních problémů
   • vymylel prof. Burinánek ve svých 30. letech
  • VÝZKUM, PRŮZKUM, SONDA
   • sociolog je alergický na slovo průzkum ("ty vaše průzkumy")
    • nuto systematicky poznávat
    • průzkum není tolik systematických a tak reprezentativní, ale pohybuje se na úrovni orientačních cílů
  • sonda
   • u malých jevů
   • v přípravné fázy výzkumu
   • formát pro bakalářské práce
  • předvýzkum
   • fáze výzkumu počítající s hlavním výzkumem
   • ověření navržené metodiky  a techniky
   • výzkum v malém, podle pevného scénáře
   • návrh dotazníku se zde dá ověřit
  • Piložát
   • je před předvýzkumem a hledá techniku
   • zdali jsou otázky, které chceme klást zodpověditelné
   • doplňuje otázky
  • Omnibus - omnibusové šetření
   • více klientů se skládá na provedení výzkumu
   • více témat, mozaika segmentů
   • každý klient pak dostane pro něj vhodné informace
   • a za určitých podmínek se data klientů otvírají pro vzájemný výzkum
   • roztříštěnost témat, ale může mít vliv na zodpovídání otázek v jiném tématu, ale dělá se to
 • FÁZE VÝZKUMU