Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/4. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

Pokračování[editovat]

 • 18. 12. bude velký seminář k seminárnímu tématu, kde je potřeba ustavit týmy a nahlásit témata projektů
 • i dnes se bude směřovat k tomu co by náš projekt měl obsahovat

Diskuse nad navrženými tématy[editovat]

 • Kdo má jaký záměr?
  • téma: environmentální krize
 • Ale jaká je otázka?
  • Kolik lidi třídí odpadu?
  • Kolik jsou lidi ochotni obětovat na daních, aby se zabránilo tomu či onomu?
 • Důležité je si to položit jako otázku
 • např. :
  • Které skupiny obyvatelstva mají otevřené postoje ke třídení?
  • Co všechno obyvatelé třídí?
 • Další příklad: vedlejší pracovní aktivity studentů a jak to závisí na ekonomické situaci rodiny
 • I odborník neumí vždy dobře položit otázku a pouze zkouší, ale jak už to má nakoukané, tak ji většinou stanový
 • můj: // Kteří lidé hledají informace na Google? Kolik lidí věří, že v Google najde vše? //
 • nevadí, že to "pálí" jen malej segment populace, ale může to něčemu pomoci - jak zapojit studenty do praxe
 • Důvod omezení parkování a zákazů vjezdů do center měst
  • otázkou je, kdo nás zajímá, jestli obyvatele města, nebo ty řidiče
  • otázka je, jestli se výsledky projeví v kvalitě života
  • není dobré téma do prvního ročníku
  • dát lidem i negativní důsledky, aby dobře hodnotili situaci, protože se jedná o komplikoanost tématu, tzn. co se stane, když tam ta auta nebudou mocic
  • referendum není dobrý nápad - lidé neznají všechny problém a nemusí umět se správně rozhodnout
  • otázka typu jste ochotni za cenu, že se k vám nedostanou řemeslníci to zakázat? atd.
  • tzn. posunout výzkum do rozhodovacího modu, ale metodicky náročnější
  • je jedno co odhadnem že vyjde
  • další klíčová otázka je, jestli lidi auto mají nebo ne, protože názory budou jiné, takže lepší jsou názory majitelů aut nejezdících
  • dá se udělat jako mapování, názor jedné strany, ale pokud by se to mělo dělat seriozně, tak by se muselo zkoumat vše i nerezidentni, což by byl problém (zaměstnanci firem, poddnikatelé a nerezidenti)
  • nesmírně nároční výzkum vyžadující i zapojení expertů na dopravu, ekonomiku atd.
  • marketéři by přesvědčili lidi o krocích, Burianek by asi do toho nešel, složité
  • malá anketa v jednom segmentu dobrá, ale seriozní výzkum závisející na spoustě porfícíchc složitý a nejistý
  • paní se ptá: na to jestli někteří lidé co si nemohou přijet k soudu se nepřestěhují mimo Prahu, aby si mohli dodjet k soudu, tedy jestli to nevyhání lidi z centra
  • vše má své dopady, když se vysídlí centrální organizace, tak se vysídlí i lidé (obsadí centrum turisté) - centra jsou mrtvá
  • takže je dobré i to, když je univerzita v centru, protože tam přináší život

Pokračování výkladu[editovat]

 • otázka je kdo by byl zadavatel
 • participace klienta
  • pomáhá vymezit problém a cíle
  • brání tomu, abych si to zjednodušoval
   • nehledat metody, které jsou zajímavé, ale technicky těžko zpracovatelné
  • práce s klientem je potřeba
  • jak klienta připravit na špatné zprávy
  • např. jak Magoš připravit na to, že všichni ty auta v ulicích chtějí
  • klient pak může říct, že výzkum nevyšel tak jak má a tak nezaplatí - proto by měla být dobře postavena smlouva
  • ptát se klienta, jestli je připraven na to, že výzkum nepotvrdí, předpoklady toho klienta, protože jsou tam efekty, kterých si klient není vědom
  • nejsme tam proto, aby jsme potvrzovali to co se dá čekat
  • klient by měl říct, vše
  • nedělat výzkum příliš levně, vyší cena klienta za interesuje
  • problém se zlehčováním výsledků
  • pomoci klientovy jak výsledky využít v řízení problému
 • SUBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKKY VHODNÉHO ZADÁNÍ
  • když je problém přezrálý tak už je na výzkum pozdě
  • někdy chce klient vědět co vyjde
  • výzkum falešného vědomí, tj. výzkum nesmyslných představ a je to potřeba klientovy vysvětlit
  • někdy klient nechce změnu, tzn. když klient nepřijímá navrhnovanou změnu
  • sociolog má někdy tendenci svět vylepšovat, ale není o to zájem
  • někdy klient chce dotazník, ale nemá nikoho na zpracování, nebo naopak - vyhnout se tomu
 • VÝZKUMNÁ OTÁZKA
  • musí na ni existovat odpověd
  • ukázat co nevím a co musíme zjistit
  • zužit téma, aby byl rozměr zvládnutelný
  • neřešit vzájemné vlivy, do jednoho výzkumu se nevejde
  • dostupnost objektu - lidi musí být dostupní a je otázka jak se k nim dostanu
   • tzn. racionální výzkum, dělat to co jde, ne to co by bylo hezké
   • např. u výzkumu v muzeu, kde návštěvníci budou vyplňovat otázky, jestli u vstupu u stolečku nebo jak
  • je důvod zatěžování terénu (různé akce), není lepší ta data získat od jinud
   • lidé nemusí být ochotni přijímat další vlny výzkumu --zajímavé téma na teoretickkou modelaci
  • osobní zájem může narušit objektivitu - je potřeba to vybalancovat
   • může to dělat úzké myšlení, zakrývat jiné řešení a jiné proměnné
 • SOCIOTECHNIKA A SOCIÁLNÍ INFORMACE
  • sociální inženýrství (R. Pound, 1922)
  • že sociologie bude vylpešovat společnost
  • z empirických poznatků doporučení pro praxi
  • problém je, že zkoumáme jen to co umíme a zbytek pomíjíme (tj. zajímá nás názory lidí, ale už neřšíme věci typu kvalita života)
  • Karl Raimond Popper: je potřeba rozlišit dílcí sociální inženýrství a globální
   • předělávání celé společnosti jako v sssr je nepřijatelné
   • takže zde už sociální inženýrství nabíralo negativní nádech
   • protože se to začalo vázat na ideologii
  • marxistická teorie vynazlezla pojem "sociotechnika", aby tento problém překlenula - pol. 20. století (A. Podgorecki)
   • snaha o prosazení vědy do řídících procesů
   • ?
   • T. Kotarbinski (polsko): Praxeologie, 60. léta
    • ustavit sociotechniku obecně
    • teorie řešit, jak se správně chovat
    • veselé, zajímavě ulítlé, o správném chování, má to v knihovně možno zapůjčit
 • PŘISTUPY KE ZMĚNĚ
  • dilemata sociálního inženýrství
   • meliorace (hašení problémů) x optimalizace
   • reforma x revoluce
    • přestává se prodávat výrobek, takže ho obměníme, nebo začnem prodávat něco úplně jiného
    • proto mluvím s klientem, abych zjistil, jak to vidí
  • závislost x nezávislost
   • dřív byly sociologovo zaměstnanci podniku - jiný pohled než venkovní sociolog
  • neutralita x angažovanost
  • empricismus x teorie
 • kdo jde na sociologii nemá sem jít s tím, že chce pomáhat lidem, protože problém je daleko slotižější
 • ODVOZENÍ SOCIOTECHNICKÝCH DOPORUČENÍ
  • buď na základě teoretických poznatků, které chybějí, nebo je třeba je doplnit
  • bud z výzkumu (empirie)
   • nutno doplnit teoretické poznakty
   • k faktům se hledají způsoby řešení
 • nebo z teorie
  • přímo
  • na základě výzkumu

Druhy výzkumu[editovat]

 • dle toho kde problém vzniká
  • základní
   • =problém vzniká ve vědě
  • krytí pojmu - badatelský, heuristický výzkum = fakt
  • hypotéza - verifikační výzkum = poznatek, model
  • přístup - metodologický výzkum = metoda
 • aplikovaný
  • = problém v praxi
  • = problém v řešení
   • diagnóza - diagnostický = fakta, doporučení
   • řešení - operační, akční v = další výzkum, doporučení
   • strategie - explikační v = doporučení
  • u aplikovaného výzkumu se dává vždy doporučení
 • akční výzkum
  • =searching by doing
  • např. manažer kontroluje svou činnost analýzou dat
  • participativní strategie umožňují zapojení respondentů
   • např. lidé, kteří jsou objektem zkoumání, si sami vymyslí metodiku
   • dělala slovenská akademi věd
   • výsledky nikam nevedly
 • další členění výzkumu
  • intenzivní
   • zkoumá několik případů do hloubky, může být dlouhodobý
  • extenzivní
   • zestručněný popis velkých vzorků, jednorázový
   • např. výzkum veřejného mínění
  • parciální
   • dílčí téma týkající se úzké skupiny objektů
   • např. výzkum zdravotních sester a jejich pracovní podmínky
 • komplexní
  • měl by zahrnout vše podstatné
  • stejně je potřeba si něco vybrat, protože nejde vše vybrat
  • často interdiciplinární
  • nejde sesumírovat, obsahuje dílčí výsledky
  • sociologie nemůže nabízet publikace charakterizující společnost jako celek
 • explorační
  • hledání nových skutečností, skrytých stránek apod
 • konfirmační
  • ověřuje hypotézy, kontroluje obsah pojmů
 • diskriminační
  • hledá silnější hypotézy
  • výsledek modelování nabídne řešení, které více sedí na data
 • CÍLE VÝZKUMU
  • orientační
   • nevím nic moc o předmětu, ani o objektu zkoumání - průzkum, sonda
   • Předmět: to co je ten problém (otázka)
   • Objekt: to na čem problém vzniká (lidé)
   • ale v podstatě je předmět i objekt to samé
   • např. sociologické aspekty tance u eskymáků - neznám sociologii tance, neznám eskymáky
   • deskriptivní
   • znám předmět, neznám objekt - musím znát metodku
   • někdy se přeskočí explanační fáze a přistupuje se k sociotechnické fázy
   • explanační
   • znám problém i objekt -je potřeba provádět experiment?
   • sociotechnické
   • znám problém i objekt= je potřeba konat výzkum?
 • ZDROJE HYPOTÉZ
  • naznačují stav rozpracovanosti předmětu
  • explorační výzkum nepotřebuje, nemá hypotézy (nahrazeny předpoklady)
  • =výrok, který jsem schopen otestovat
  • i v kvantitativním výzkum jde dělat bez hypotéz
  • nedávat přesné odhady typu 80 % občanů si myslí něco - netrefovat se do čísel
  • zvážit užití alternativních hypotéz
  • hypotézy mají mít standardní pojmy