Informace, média a knižní kultura/Informační podpora ve vědě a výzkumu/Typologie digitálních knihoven, definice, terminologie

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Výzkumná data (pokračování)[editovat]

různá datová pravidla (politiky)

 • výzkumná data
 • dle typů výzkumu různá data
  • digital humanities - záznamy
  • pozorování, stínování, deníky
  • i data nedigitální podoby, které se nakonec do digitální přenášejí
 • data mají životní cyklus
  • tvorba- zpracování-analýza- dlouhodobé uchování-? - ?
 • další typy
  • surová
  • odvozená
  • výsledná - často jsou to tato data co se zveřejňují
 • například cesnet nabízí dobrá, ale uzavřená uložiště
 • datová gramotnost
  • nejprve využíván v oblasti statistiky a sociologie
 • kognitivní zkreslení/porozumění vstupují do našeho porozumění
  • je jich asi 20
  • důsledkem jsou nedorozumění mez lidmi
  • například ke covidu máme data, ale k předchozím pandemiím jsme je neměli
   • nicméně ta data mohou vést ke zkreslení a nedorozumění
 • důležité je v jakém kontextu data vznikají
 • jak kriticky hodnotit data?
 • jak metadatově zachytit kontext ve kterém se data sbírala je složité
 • HLEDÁNÍ, ZÍSKÁVÁNÍ DAT
  • re3data
  • zenodo
  • dryad - univerzální americký repozitář
  • DataCite
  • OpenAir
 • MANAGEMENT DAT
  • data potřebují plán managementu dat, data management plán
  • zajímavá je příručka od openAir
  • =dokument, který provází projekt financovaný z evropských peněz
  • wordový dokument
  • v budoucnu to bude automatizované
  • všechny možné informace o datech, vznik, uložení, ochrana, atd.
  • odhad znovuvyužitelnosti
  • online je pomůcka DMP online - nástroj, který pomáhá DMP vytvářet
   • obsahuje řadu veřejných šablon
 • UNIVERZITNÍ VÝZKUM OHLEDNĚ DAT (2017, 2019)
  • cílem bylo zjistit datovou gramotnost, zejména oblast sdílení dat
  • vědci nejsou ochotni data sdílet
   • zvyklosti a tradice výzkumné komunity
   • použití dat (kým a jak)
   • chybějící infrastruktura sdílení dat
   • doporučuje se zenodo, ale pro mnohé to nemusí být dobrá cesta, proto je cíl aby instituce budovali repozitáře pro své vědce
 • DMP Horizon Europe
  • wordová šablona
  • důležité je verzování, protože se způsob práce s daty může měnit
 • pod nějakou rakouskou agenturou FWF musí data managment zpracovat i ten, co data nemá, respetive vysvětlit proč
 • přidělování DOI na unverzitě Tomáš Bati
  • hezký popis jak se DOI přiděluje datům - viz web
  • DOI je otevřený systém
  • různé registrační agentury, které DOI přidělájí
   • crossref - zejména vydavatelům digitálních časopisů
   • Datacite - u výzkumných dat provozovatelům datových repozitářů
  • DOI má prefix (instituce) a suffix (si volí instituce)
  • DOI obsahuje URL na objekt
   • pokud někdo objekt přesune, je potřeba v registrační databázi url aktualizovat
   • proto ta instituce má s registrátorem smlouvu na základě níž je poviná to upravovat
   • proto se tomu říká perzistantní identifikátor
  • přidělování DOI se platí, v Crossrefu stojí 1 usd pro jede článek a u starších čísel je to 0,15 usd
   • proto je to služba udržitelná
 • metadatovy formát Datacite
  • ale existuje řada dalších a nejvíc jich uvádí Digital Curation Centre
 • Research Data Aliance - rd-aliance.org
  • rozvoj výzkumných dat
  • má pracovní skupiny, které například sbírají informace o metadatových schématech
 • obecně hodně webů věnujících se vědeckým datům
 • následuje úkol ve zkupinách prozkoupání grantových podmínek jednotlivých zemí
  • --následný zápis nestíhám
 • dmp TUULI je finský nástroj, převzatý z Data Curation Center, který dává zdrojový kod zdarma
 • každá země s tím nějak zápasí a snaží se vytvořit podmínky
 • DMP se předkládá nejpozději po schvální projektu půl roku
 • konec