Hodnocení kvality (top 100)

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hodnocení kvality (top 100) je výzkumný projekt české Wikiverzity zkoumající kvalitu 100 nejsledovanějších článků české Wikipedie. Najdete ho pod rozcestníkem Wikipedie. Jedná se o projekt členů WikiProjektu:Kvalita - vítáni jsou však všichni, kdo budou mít chuť se zapojit. WikiProjekt:Kvalita by rád na základě této studie postupoval v rámci vylepšení a zkvalitnění těch nejhorších článků ze sta nejsledovanějších.

Cíl[editovat]

Cílem je objektivně zhodnotit kvalitu nejsledovanějších článků české Wikipedie s možností dalšího zpracování. Výstup této studie by mohl být publikován v jednom z wiki časopisů (např. Výzkum, Wiki Journal).

V užším slova smyslu též vybrat reprezentativní vzorek sta nejsledovanějších článků. Poté vypracovat metodiku, popsat ji a přesně charakterizovat jednotlivé kategorie. Provádět test by mělo více uživatelů, aby závěry mohli být statisticky vyhodnotitelné. Zvolit více přístupů na prezentaci výsledků a případně vyjádřit chybu. Test by měl být též opakován z časovým odstupem.

Základní informace o projektu[editovat]

Komunikace[editovat]

Účastníci projektu[editovat]

 • --Juandev 09:36, 16 January 2008 (UTC)
 • --Krvesaj 18. 7. 2011, 14:34 (UTC)

Informace[editovat]

O článcích[editovat]

Na Wikipedii se hesla nazývají články. Wikipedie je internetová encyklopedie umožňující každému volně upravovat její obsah. Hesla jsou někdy mnohem delší než u normálních encyklopedií, proto se vžil název „článek“. Kvalita článků je na Wikipedii rozdělena do pěti kategorií. Tyto kategorie určují základní vlastnosti článku. Jednotlivé články jsou pak označeny různými přídavnými jmény a řazeny do příslušných kategorií kde se sdružují. Jedná se o:

 • článek-subpahýl - je článek, který není považován za encyklopedicky přínosný, je velmi krátký (často 2 věty a méně) a nejedná se o vandalismus. Pokud tento článek není v určité době rozšířen (často do 14 dnů) - je smazán. Příklad: Kategorie:Subpahýly.;
 • článek-pahýl - je článek, kterému chybí určitá informace k dokonalosti kompletního encyklopedického hesla. Takových článků je na Wikipedii ohromné množství. Zřídka se vyplňuje to co schází přímo do šablony pahýl (nezobrazuje se čtenáři), nebo do diskuse k článku. Obecná tendence je zbavovat se „pahýlů“ jejich povyšováním na základní úroveň, tedy článek. Příklad: Hrad s plášťovou zdí, Theodor Čejka, Sufoze.;
 • článek - jedná se o základní úroveň encyklopedického hesla. Takový „článek“ obsahuje všechny informace, které přesně vystihují danné heslo. Teorie zastávající názor, že Wikipedie má usilovat o maximální počet hesel považuje tento stupeň za nejvyšší a přímo k němu směřuje. Příklad: Monte (Funchal), Jurij Arťuchin, Cyklický redundantní součet, Výr virginský.;
 • Dobrý článek - ? doplňte s tím jsem se nezabýval--Juandev 23:04, 15 January 2008 (UTC)
 • Nejlepší článek - z hlediska statistiky se jedná a bude vždy jednat o nepatrné množství článků. Jsou to články které splňují aktuální požadavky komunity na vzhled nejlepších článků, nebo splňují kritéria skupiny wikipedistů, kteří se přímo těmito články zabývají. Příklad: Religionistika, Fascioloides manga, Metro v Moskvě.

Nejčtenější články[editovat]

Pro vytíčení hitparády nejčtenějších článků zatím neexistuje metodika. Existují pouze systémy, které se snaží určit nejnavštěvovanější články - spolehlivě fungují pouze pro články které jsou navštěvovány mnohokrát. U článků, kde je nízký traffic to ovšem není možno sledovat. Navíc panuje i otázka jestli všechny navštívené stránky jsou čteny a ba co víc - jestli jsou pro čtenáře informačně přínosné a do jaké míry. Do budoucna se snad bude tato oblast rychleji rozvíjet a přinese nějaké odpovědi. Všechny projekty nasměrované tímto směrem jsou zatím v plenkách. Tato studie využívá poněkud nepřesné statistiky WikiCharts.

Současné metodiky k hodnocení kvality článků[editovat]

V současnosti existují na české Wikipedii pouze dvě metodiky k hodnocení kvality článků. Jedná se o Cinikův test kvality a Analýzu kvalitních článků. Cinkův test kvality byl prováděn jednotlivými wikipedisty v různém čase a byl odskoušen i na finské Wikipedie[1]. Analýza kvalitních článků pak byla prováděna pouze jednou. Jak už název napovídá Cinikův test kvality vyvinul Cinik a Analýzu kvalitních článků Ionnes Pragensis.

Cinikův test kvality[editovat]

Grafické znázornění Aktronova testu (Cinikův test kvality)

Cinikův test kvality byl několikrát odskoušen na 100 náhodně vygenerovaných článcích (poprvé na 102). První test byl proveden v dubnu 2006 Cinikem (při vyhodnocení pomáhal i Danny B.). Následně byl test po vylepšení opakován a na finské Wikipedii odzkoušen Miracetim. U druhého opakování bylo provedeno i statistické vyhodnocení. V červnu 2007 pak test opakoval Aktron. V Cinikově testu jsou články hodnoceny víceméně subjektivně zařazením do 4 (Cinik) resp. 5 (Aktron) kategorií. Následný výsledek je statisticky zpracován. V případě 4 kategorií jsou to: I - dobré články, II - přijatelné, III - k rozsáhlé úpravě a IV - prázdné a nevyhovující.[2] Bližší a přesná specifikace neexistuje. U Aktronových kategorií jsou to: I - nejlepší a dobrý článek, či jiný článek hodně dobře napsaný, II - pěkný článek, III - průměrný článek, IV - pahýl nebo delší článek nekonsolidovaný, V - krátký, copyvio, upravit, rozházený apod.[3] Opět kategorie nejsou nijak konkrétně popsány. V Cinikově testu je pak vyhodnocováno procentuálně, včetně procentuálního vyhodnocení zastoupení jednotlivých kvalitativních kategorií v tématických kategoriích. Není počítána chyba měření (a to snad i je logické, vzhledem k metodice). Aktron pak pouze nabízí početní vyhodnocení v tabulce a grafu. Chyba opět není řešena.

Souhrn[editovat]
 • Materiál: 100 článků náhodně vygenerovaných
 • Metodika: rozřazování do kategorií podle subjektivního posouzení
 • Výsledky: prezentovány seznamem
 • Zpracování výsledků: procentuálně
 • Chyba: ne
 • Závěr: zřejmě nebylo nijak dále řešeno?
 • Recenze: ?

Analýza kvalitních článků[editovat]

Co se týče analýzi kvalitních článků, tak to byla vypracována v prosinci 2007 uživatelem Ioannes Pragensis. Hodnoceny byly články Nejlepší, Dobré, z Hlavní strany nebo na Hlavní stranu navrhované. Články byly hodnoceny podle jednotlivých hledisek. Pro každé hledisko pak byla vyjádřena míra problémů následovně: nic - článek bez problémů, x - menší problémy, xx - zásadní problémy. Jednotlivými hledisky pak byly: NPOV, Literatura, Reference, Úplnost, Struktura, Výkladu, Jazyk, Formát, Červené odkazy, Úvod, Obrázky, Jiné - opět bez bližšího popisu - nelze opakovat! Ve výsledku též Ioannes prováděl celkové zhodnocení pro každý článek následovně: 1 - splňuje kritéria Featured Article na anglické Wikipedii, 2 - na české poměry by mohl být Nejlepší článek, 3 - Dobrý článek bez větších výhrad, 4 - Nesplňuje kritéria Dobrých a 5 - Zásadní nedostatky. Navíc k jednotlivým číslům přidává i +/-.[4] Výsledky jsou prezentovány tabulkou, kdy je možno řadit, podle jednotlivých kritérií. Hodnocení není dále interpretováno ani statisticky hodnoceno. Chyba není počítána. Na základě hodnocení Ioannes oznamuje, vyřazení některých článků z kategorie Dobrých, přezkoumání některých Nejlepších článků a na druhou stranu posun jiných směrem výše (viz w:Wikipedie:Pod_lípou/Archiv_2007/06#Ioann.C5.AFv_pr.C5.AFzkum_kvality).

Souhrn[editovat]
 • Materiál: Dobré, Nejlepší články, z Hlavní strana a na Hlavní stranu navrhované
 • Metodika: u každého článku hodnocení jednotlivých kritérií podle stupnice naplnění
 • Výsledky: prezentace tabulkou
 • Zpracování výsledků: ne
 • Chyba: ne
 • Závěr: odebrání statutu Dobrý článek, znovupotvrzení statutu Nejlepší článek v NNČ/povýšení článků na úroveň Dobrý (a pravděpodobně i možná nominace na Nejlepší)
 • Recenze: ano

Metodika[editovat]

Materiál[editovat]

V této studii je použito sto nejnavštěvovanějších článků podle WikiCharts. Aktuální lednový list je zde. No tak vzhledem k tomu, že WikiCharts už nefunguje a místo toho vznikla jiná metodika sledovanosti, která je ovšem nepřehledná, tak budeme muset napřed vymyslet, kde vezmeme top sledované články.

Parametry a stupnice[editovat]

Parametry[editovat]

Jednotlivé skupiny parametrů by měli být při vyhodnocení např. barevně odlišené. Jedná se o to, že parametry hlavní a pevné jsou wikipedisty přímo ovlivnitelné, u parametrů vedlejších již je ovlivnitelnost ztížena - jedná se totiž o různé odkazy ze stránky ven a o jejich obsah. Pro čtenáře jsou však určující všechny tři parametry. Následuje rozdělený (kliknutím na parametr se dostanete na přesnou vymezující definici)

Postřehy[editovat]
 • provádět kontrolu najednou je velmi těžké - je lepší napřed článek číst a hledat viditelné chyby, pak opravovat chyby v kódu a nakonec hodnotit celkový vzhled, kontrolovat linky a refy
 • nejprve je nutno určit pevné parametry
 • nemá cenu provádět další hodnocení u subpahýlů - vzhledem k tomu, že by stejně dopadly špatně a vzhledem k tomu, že svůj status rychle změní, tedy buď jsou smazány, nebo se změní na pahýl, článek

Stupnice[editovat]

Jako ve škole 1-5.

Metodika[editovat]

Popis[editovat]

Buď se to může řešit normálně, že se ke každému článku udělá log a wikipedisti tam číselně k jednotlivým parametrům vyčíslí míru, nebo poloautomatizovaně prostřednictvím šablon....

Lednový test (2008)[editovat]

Prezentace výsledků[editovat]

tabulka, graf, statistiky a chyba

Postřehy[editovat]

Poznámky/citace[editovat]

 1. Informace Pod lípou. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pod_lípou/Archiv_2006/04#Test_fi_pro_srovn.C3.A1n.C3.AD.
 2. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pod_lípou/Archiv_2006/04#Shrnut.C3.AD_kvality.
 3. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Test_kvality#Pravidla.
 4. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Ioannes_Pragensis/Kvalita.


Interakce[editovat]